KOV määruste valdkondlik liigitus

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Väike-Maarja Muusikakooli eelklassi õppetasu kehtestamineRT IV, 03.10.2014, 19Väike-Maarja Vallavolikogumäärus1401.11.2014 - …
Taidlus- ja huviringide finantseerimise kordRT IV, 27.06.2013, 98Haljala Vallavolikogumäärus1630.06.2013 - …
Võru Kunstikooli põhimäärusRT IV, 08.10.2014, 30Võru Linnavalitsusmäärus111.10.2014 - …
Häädemeeste Huvikeskuse asutamine ja põhimääruse kinnitamineRT IV, 26.02.2014, 61Häädemeeste Vallavolikogumäärus101.03.2014 - …
Haapsalu Muusikakooli põhimäärusRT IV, 07.11.2014, 8Haapsalu Linnavolikogumäärus5810.11.2014 - …
Tartu linna munitsipaalhuvikoolide õpetajate atesteerimise tingimused ja kordRT IV, 14.10.2014, 1Tartu Linnavalitsusmäärus4901.01.2015 - …
Tabasalu Muusikakooli põhimäärusRT IV, 22.01.2013, 80Harku Vallavolikogumäärus1401.08.2008 - …
Õppetasude suuruse kinnitamine Jõhvi MuusikakoolisRT IV, 22.05.2012, 9Jõhvi Vallavolikogumäärus8501.09.2012 - …
Jõhvi valla huvikoolide pedagoogide töötasustamise alusedRT IV, 18.05.2012, 13Jõhvi Vallavolikogumäärus13801.01.2011 - …
Õppetasude suuruse kinnitamine Jõhvi Kunstikoolis ja Jõhvi SpordikoolisRT IV, 05.12.2012, 2Jõhvi Vallavolikogumäärus10001.01.2013 - …
Tallinna munitsipaalhuvialakoolide pedagoogide kvalifikatsiooninõudedRT IV, 10.04.2014, 49Tallinna Linnavalitsusmäärus2013.04.2014 - …
Koolieelse lasteasutuse, munitsipaalkooli ja huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kinnitamineRT IV, 26.11.2013, 71Anija Vallavalitsusmäärus427.07.2012 - …
Kehra Kunstidekooli vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ja kooli lõpetamise tingimused ja kordRT IV, 04.12.2013, 2Anija Vallavalitsusmäärus407.12.2013 - …
Munitsipaalhuvikooli pedagoogide kvalifikatsioonile esitatavad nõudedRT IV, 04.12.2013, 4Anija Vallavalitsusmäärus220.05.2009 - …
Kehra Kunstidekooli õpperühmade suurus ja moodustamise alusedRT IV, 21.02.2014, 28Anija Vallavalitsusmäärus324.02.2014 - …
Trummiringi osalustasu kehtestamine RT IV, 10.12.2013, 26Antsla Vallavalitsusmäärus401.01.2011 - …
Antsla Muusikakooli poolt laenutatavate muusikainstrumentide eest laenutustasu kehtestamineRT IV, 20.12.2013, 80Antsla Vallavalitsusmäärus401.01.2014 - …
Noore pedagoogi toetuse taotlemise ja eraldamise kordRT IV, 04.04.2013, 59Antsla Vallavolikogumäärus1901.01.2011 - …
Antsla Muusikakooli õppetasu suuruse kinnitamineRT IV, 29.12.2012, 79Antsla Vallavolikogumäärus1301.01.2012 - …
Antsla Muusikakooli pedagoogide kvalifikatsiooninõuete kinnitamineRT IV, 27.09.2013, 10Antsla Vallavolikogumäärus201.03.2006 - …

Kokku: 471| Näitan: 1- 20|Näita kõiki