KOV määruste valdkondlik liigitus

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Häädemeeste valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise põhimäärusRT IV, 31.05.2014, 47Häädemeeste Vallavolikogumäärus2005.12.2008 - …
Häädemeeste valla jäätmehoolduseeskiriRT IV, 09.05.2014, 85Häädemeeste Vallavolikogumäärus1012.05.2014 - …
Jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise korra kehtestamineRT IV, 02.07.2013, 3Iisaku Vallavolikogumäärus2701.08.2013 - …
Illuka valla jäätmeveo teenustasu uue piirmäära kehtestamineRT IV, 28.05.2014, 27Illuka Vallavolikogumäärus725.02.2010 - …
Viljandi linna jäätmehoolduseeskiriRT IV, 07.11.2014, 31Viljandi Linnavolikogumäärus7110.11.2014 - …
Illuka valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise korra kehtestamineRT IV, 10.05.2014, 65Illuka Vallavolikogumäärus2501.01.2011 - …
Illuka valla jäätmehoolduseeskirja kinnitamine RT IV, 06.02.2013, 52Illuka Vallavolikogumäärus327.01.2011 - …
Lääne maakonna omavalitsuste jäätmehoolduseeskiri koos Hanila valla lisatingimustega kehtestamineRT IV, 12.03.2013, 86Hanila Vallavolikogumäärus6115.03.2013 - …
Korraldatud jäätmeveo rakendamise kordRT IV, 09.03.2013, 111Hanila Vallavolikogumäärus6212.03.2013 - …
Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiriRT IV, 18.10.2014, 27Raasiku Vallavolikogumäärus2621.10.2014 - …
Orava valla jäätmekava 2014-2020 kinnitamineRT IV, 18.10.2014, 36Orava Vallavolikogumäärus1621.10.2014 - 31.12.2020
Harku valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise põhimäärusRT IV, 22.01.2013, 46Harku Vallavolikogumäärus2301.12.2005 - …
Helme valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise kordRT IV, 07.03.2013, 38Helme Vallavolikogumäärus310.03.2013 - …
Helme valla jäätmehoolduseeskiriRT IV, 03.11.2012, 29Helme Vallavolikogumäärus501.04.2012 - …
Hummuli valla jäätmehoolduseeskiriRT IV, 03.06.2014, 57Hummuli Vallavolikogumäärus5025.06.2012 - …
Hummuli valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise kordRT IV, 24.04.2013, 100Hummuli Vallavolikogumäärus6727.04.2013 - …
Orava valla jäätmehoolduseeskiri RT IV, 24.10.2014, 25Orava Vallavolikogumäärus1727.10.2014 - …
Korraldatud olmejäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide ja veopiirkondade kehtestamineRT IV, 21.09.2013, 38Jõgeva Vallavolikogumäärus224.01.2006 - …
Jõhvi valla jäätmevaldajate registri asutamine ja pidamise põhimäärusRT IV, 04.01.2013, 5Jõhvi Vallavolikogumäärus14707.01.2013 - …
Elva linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise hinna kehtestamineRT IV, 29.12.2012, 23Elva Linnavolikogumäärus2319.12.2008 - …

Kokku: 654| Näitan: 1- 20|Näita kõiki