KOV määruste valdkondlik liigitus

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Jõhvi valla heakorra eeskiriRT IV, 25.01.2013, 11Jõhvi Vallavolikogumäärus7528.01.2013 - …
Jõhvi valla heakorraeeskirja täitmise koormisedRT IV, 18.05.2012, 26Jõhvi Vallavolikogumäärus7601.07.2007 - …
Kaevetöö eeskiri Jõhvi vallasRT IV, 18.05.2012, 23Jõhvi Vallavolikogumäärus4401.01.2011 - …
Tallinna linna kaevetööde eeskirja kinnitamineRT IV, 08.08.2013, 61Tallinna Linnavolikogumäärus3201.01.2012 - …
Antsla valla heakorra ja kaevetööde eeskirjade kehtestamineRT IV, 23.04.2013, 33Antsla Vallavolikogumäärus2301.06.2009 - …
Tallinna kaevetööloa, tänava ajutise sulgemise ja teiste teemaa-alal toimuvate teehoiutööde lubade menetlemise infosüsteemi põhimäärusRT IV, 28.05.2014, 80Tallinna Linnavalitsusmäärus4131.05.2014 - …
Tallinna linna kaevetööde eeskirja rakendamiseks vajalike vormide kinnitamineRT IV, 16.04.2013, 32Tallinna Linnavalitsusmäärus2411.06.2012 - …
Türi valla kaevetööde eeskiriRT IV, 30.10.2012, 4Türi Vallavolikogumäärus201.03.2009 - …
Tallinna linna omandis olevatel teedel ja teemaal asuvatel haljasaladel heakorratööde korraldamineRT IV, 27.06.2013, 80Tallinna Linnavalitsusmäärus7001.09.2007 - …
Anija valla raietööde eeskiriRT IV, 29.08.2014, 56Anija Vallavolikogumäärus1701.09.2014 - …
Aegviidu valla heakorra eeskiriRT IV, 29.08.2013, 8Aegviidu Vallavolikogumäärus1001.09.2013 - …
Antsla valla tiheasustusalal raieloa andmise tingimuste ja korra kehtestamineRT IV, 03.12.2013, 95Antsla Vallavolikogumäärus1401.12.2004 - …
Raieloa väljaandmise tingimused ja kordRT IV, 27.02.2013, 8Jõelähtme Vallavolikogumäärus3810.09.2007 - …
Tori valla heakorrakonkursi „Kaunis Kodu“ juhendi kinnitamine RT IV, 02.07.2015, 47Tori Vallavolikogumäärus1305.07.2015 - …
Haapsalu linna haldusterritooriumil avaliku korra, heakorra-, koerte ja kasside pidamise, kaevamistööde eeskirja kinnitamine RT IV, 24.05.2014, 16Haapsalu Linnavolikogumäärus701.07.2014 - …
Heakorraeeskirja täitmiseks koormise kehtestamine RT IV, 21.11.2013, 58Haapsalu Linnavolikogumäärus1501.01.2011 - …
Haapsalu linna kaevetööde eeskiriRT IV, 25.10.2013, 40Haapsalu Linnavolikogumäärus505.03.2010 - …
Albu valla tiheasustusaladel asuvate puude raieloa andmise kordKO, 148, 1523Albu Vallavolikogumäärus6
Puude raie kord Haapsalu linnas RT IV, 27.06.2013, 95Haapsalu Linnavolikogumäärus7730.06.2013 - …
Puude raiumise loa andmise tingimused ja kord Kambja valla tiheasustusaladelRT IV, 16.07.2013, 18Kambja Vallavolikogumäärus1801.07.2006 - …

Kokku: 382| Näitan: 1- 20|Näita kõiki