KOV määruste valdkondlik liigitus

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Korruptsioonivastase seaduse rakendamineRT IV, 21.12.2013, 8Haljala Vallavolikogumäärus324.12.2013 - …
Mooste valla omandis või valduses olevate ametiautode ja isikliku sõiduauto teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kordRT IV, 04.10.2014, 67Mooste Vallavalitsusmäärus107.10.2014 - …
Isikliku sõiduauto teenistus-, töö- ja ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise tingimused ja kord RT IV, 07.10.2014, 39Mäksa Vallavalitsusmäärus710.10.2014 - …
Halliste Vallavalitsuse teenistujate värbamise ja valiku kordRT IV, 18.09.2013, 34Halliste Vallavalitsusmäärus221.09.2013 - …
Haapsalu Linnavalitsuse teenistujate värbamise ja valiku kordRT IV, 29.11.2013, 56Haapsalu Linnavalitsusmäärus1002.12.2013 - …
Illuka valla omandis või valduses olevate ametiautode ja isikliku sõiduauto teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kordRT IV, 15.10.2014, 25Illuka Vallavalitsusmäärus118.10.2014 - …
Ametiauto kasutamise kordRT IV, 17.10.2014, 33Vaivara Vallavalitsusmäärus720.10.2014 - …
Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kordRT IV, 09.04.2014, 23Harku Vallavolikogumäärus912.04.2014 - …
Harku valla ametiasutuste ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõudedRT IV, 04.06.2013, 21Harku Vallavolikogumäärus1007.06.2013 - …
Korruptsioonivastase seaduse rakendamineRT IV, 09.04.2014, 9Helme Vallavolikogumäärus312.04.2014 - …
Helme Vallavolikogu ja Helme Vallavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kordRT IV, 21.12.2013, 24Helme Vallavolikogumäärus1124.12.2013 - …
Vallavanema asendamise kordRT IV, 28.11.2012, 38Helme Vallavolikogumäärus601.05.2012 - …
Korruptsioonivastase seaduse rakendamineRT IV, 01.04.2014, 19Hummuli Vallavolikogumäärus1004.04.2014 - …
Volitatud ametnike määramine teeseaduse ja selle alusel antud õigusaktide nõuete täitmise kontrollimiseks ja ettekirjutuste tegemiseksRT IV, 21.05.2013, 48Tallinna Linnavolikogumäärus6209.12.2010 - …
Tallinna linna rahaliste vahendite haldamisega tegelevate ametikohtade otsustustasemete kinnitamine ja määruste kehtetuks tunnistamineRT IV, 24.05.2013, 57Tallinna Linnavalitsusmäärus9001.01.2011 - …
Elva Linnavalitsuse ametniku ametitõendi kirjeldus ja vormRT IV, 30.04.2012, 7Elva Linnavalitsusmäärus201.02.2011 - …
Volituse andmine väärteomenetluses osalemiseksRT IV, 30.04.2012, 8Elva Linnavalitsusmäärus301.02.2011 - …
Ametikoha kinnitamine, mida täitev ametnik on pädev osalema väärteomenetluses kohtuvälise menetleja nimel.RT IV, 25.01.2013, 39Emmaste Vallavalitsusmäärus217.02.2011 - …
Ametniku vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kordRT IV, 26.04.2013, 52Emmaste Vallavalitsusmäärus629.04.2013 - …
Aseri Vallavolikogu ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kordRT IV, 29.08.2014, 24Aseri Vallavolikogumäärus1801.09.2014 - …

Kokku: 228| Näitan: 1- 20|Näita kõiki