KOV määruste valdkondlik liigitus

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kehra Sotsiaalkeskuse arengukava kinnitamineRT IV, 03.10.2014, 13Anija Vallavolikogumäärus2906.10.2014 - 31.12.2020
Haljala aleviku soojusmajanduse arengukava aastateks 2013 – 2020RT IV, 03.09.2013, 87Haljala Vallavolikogumäärus8706.09.2013 - 31.12.2020
Rakke lasteaed Leevike arengukava kinnitamineRT IV, 05.11.2014, 22Rakke Vallavolikogumäärus1508.11.2014 - 31.12.2019
Albu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamineRT IV, 07.11.2014, 48Albu Vallavolikogumäärus1510.11.2014 - …
Illuka valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2007 – 2019 kinnitamineRT IV, 28.04.2014, 26Illuka Vallavolikogumäärus2721.01.2008 - 31.12.2019
Tapa linna kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2014 – 2026 kinnitamineRT IV, 04.10.2014, 56Tapa Vallavolikogumäärus2307.10.2014 - 31.12.2026
Emmaste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2014-2026 kinnitamine RT IV, 14.10.2014, 9Emmaste Vallavolikogumäärus817.10.2014 - 31.12.2026
Kanepi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014–2026 kinnitamineRT IV, 17.10.2014, 7Kanepi Vallavolikogumäärus1920.10.2014 - 31.12.2026
Orava valla jäätmekava 2014-2020 kinnitamineRT IV, 18.10.2014, 36Orava Vallavolikogumäärus1621.10.2014 - 31.12.2020
Helme valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava vastuvõtmineRT IV, 11.12.2012, 39Helme Vallavolikogumäärus926.07.2010 - 31.12.2021
Anna Haava nimelise Pala Kooli arengukava aastateks 2015-2020 kinnitamineRT IV, 18.12.2014, 6Pala Vallavolikogumäärus1101.01.2015 - 31.12.2020
Tallinna sademevee strateegia aastani 2030RT IV, 09.03.2013, 41Tallinna Linnavolikogumäärus1827.06.2012 - 31.12.2029
Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste arendamise programm 2013-2021 "Lasteaiakoht igale lapsele"RT IV, 10.04.2013, 29Tallinna Linnavolikogumäärus2313.04.2013 - 31.12.2021
Tallinna vanalinna arengukava 2014-2021RT IV, 17.06.2014, 22Tallinna Linnavolikogumäärus2220.06.2014 - 31.12.2021
Elva linna jäätmekava vastuvõtmine aastateks 2014-2020RT IV, 03.09.2014, 13Elva Linnavolikogumäärus1606.09.2014 - 31.12.2020
Kuusalu valla spordi arengukava 2014-2020 kinnitamineRT IV, 04.09.2014, 14Kuusalu Vallavolikogumäärus2607.09.2014 - 31.12.2020
Järvakandi valla säästva energiamajandamise arengukava kinnitamineRT IV, 08.07.2014, 33Järvakandi Vallavolikogumäärus511.07.2014 - …
„Ahja valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava 2012-2024“ muudatuste kinnitamineRT IV, 21.11.2013, 63Ahja Vallavolikogumäärus1827.12.2012 - 31.12.2023
Alajõe valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2008-2020 kinnitamineRT IV, 17.01.2014, 2Alajõe Vallavolikogumäärus101.05.2009 - 31.12.2020
Alatskivi valla soojamajanduse arengukava vastuvõtmineRT IV, 07.11.2013, 10Alatskivi Vallavolikogumäärus1310.07.2002 - …

Kokku: 1098| Näitan: 1- 20|Näita kõiki