KOV määruste valdkondlik liigitus

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Linnavara kasutamise hindade kehtestamineRT IV, 14.10.2014, 33Viljandi Linnavalitsusmäärus3717.10.2014 - …
Vallavara valitsemise kord RT IV, 08.10.2013, 51Harku Vallavolikogumäärus711.10.2013 - …
Peremehetu ehitise hõivamise korra kehtestamineRT IV, 19.06.2013, 32Harku Vallavolikogumäärus1301.01.1998 - …
Korterite tunnistamine mitteprivatiseeritavateksRT IV, 19.06.2013, 13Harku Vallavolikogumäärus312.05.1994 - …
Eluruumide tunnistamine mitteprivatiseeritavateksRT IV, 19.06.2013, 9Harku Vallavolikogumäärus1823.06.1994 - …
Jõhvi valla omandis olevate eluruumide kasutusse andmise kordRT IV, 04.01.2013, 7Jõhvi Vallavolikogumäärus5607.01.2013 - …
Tallinna linna omandis olevatel teedel ja teemaal asuvatel haljasaladel heakorratööde korraldamineRT IV, 27.06.2013, 80Tallinna Linnavalitsusmäärus7001.09.2007 - …
Eluruumi, korteriomandi ja kaasomandis oleva elamu mõttelise osa erastamineRT IV, 12.03.2013, 66Tallinna Linnavolikogumäärus1715.03.2013 - …
Rapla valla omandis olevate teede teehoiu kordRT IV, 04.09.2014, 4Rapla Vallavolikogumäärus1907.09.2014 - …
Hoonestusõiguse seadmise taotluse vormi ja enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise protokolli vormi kehtestamineRT IV, 03.12.2013, 91Antsla Vallavalitsusmäärus501.08.2008 - …
Vallamaale hoonestusõiguse seadmise kordRT IV, 26.04.2013, 55Antsla Vallavolikogumäärus801.01.2011 - …
Antsla valla omandis olevate kinnistute jagamise, ühendamise, nende piiride ja pindalade muutmise ning piirinaabrina toimingute kooskõlastamise kordRT IV, 29.03.2014, 40Antsla Vallavolikogumäärus501.04.2014 - …
Jõelähtme valla omandis olevate mitteeluruumide üürilepingu tüüpvormi kinnitamineRT IV, 16.10.2013, 74Jõelähtme Vallavalitsusmäärus1923.10.2006 - …
Jõelähtme valla valduses olevate eluruumide üürile andmisel kasutatavate tüüpvormide ja nende kasutamise juhendi kinnitamineRT IV, 03.10.2013, 25Jõelähtme Vallavalitsusmäärus316.10.2006 - …
Eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kordRT IV, 26.02.2013, 13Jõelähtme Vallavolikogumäärus3006.01.2011 - …
Veoautode liiklemine Kadrina valla maanteedel ja tänavatelRT IV, 26.06.2012, 1Kadrina Vallavalitsusmäärus711.04.2011 - …
Veoautode liiklemine Kadrina valla maanteedel ja tänavatelRT IV, 06.06.2012, 20Kadrina Vallavalitsusmäärus711.04.2011 - …
Haapsalu linnale kuuluvate eluruumide üürimäärade kinnitamineRT IV, 21.05.2014, 43Haapsalu Linnavalitsusmäärus501.01.2011 - …
Munitsipaaleluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kordRT IV, 03.12.2013, 7Haapsalu Linnavolikogumäärus2501.01.2007 - …
Eluruumi üürilepingu täitmise tingimusedRT IV, 24.05.2014, 21Kehtna Vallavalitsusmäärus610.06.2014 - …

Kokku: 417| Näitan: 1- 20|Näita kõiki