KOV määruste valdkondlik liigitus

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Nõuded ametnike haridusele, töökogemusele ja oskusteleRT IV, 26.02.2013, 4Halinga Vallavolikogumäärus401.04.2013 - …
Halinga Vallavolikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kordRT IV, 24.04.2013, 6Halinga Vallavolikogumäärus627.04.2013 - …
Valla hallatavate asutuste moodustamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kordRT IV, 22.06.2012, 45Halinga Vallavolikogumäärus2202.12.2011 - …
Eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise tingimused ja kordRT IV, 22.06.2012, 43Halinga Vallavolikogumäärus1201.06.2011 - …
Valitsuse töökord, komisjonide moodustamise alused ja nende tegevuse alusedRT IV, 03.07.2012, 9Halinga Vallavolikogumäärus301.02.2006 - …
Haljala valla kriisikomisjoni põhimäärusRT IV, 19.12.2012, 32Haljala Vallavalitsusmäärus1401.09.2010 - …
Haljala valla esindamise korra kehtestamineRT IV, 12.10.2013, 32Haljala Vallavolikogumäärus1401.09.2003 - …
Halliste valla kriisikomisjoni põhimäärusRT IV, 30.05.2012, 4Halliste Vallavalitsusmäärus204.04.2010 - …
Halliste valla ametiasutuse ja valla ametiasutuse hallatavate asutuste asjaajamiskordRT IV, 20.12.2012, 10Halliste Vallavalitsusmäärus1023.12.2012 - …
Halliste Vallavalitsuse teenistujate värbamise ja valiku kordRT IV, 18.09.2013, 34Halliste Vallavalitsusmäärus221.09.2013 - …
Haapsalu Linnavalitsuse teenistujate värbamise ja valiku kordRT IV, 29.11.2013, 56Haapsalu Linnavalitsusmäärus1002.12.2013 - …
Harku vallakantselei põhimäärusRT IV, 25.10.2014, 32Harku Vallavalitsusmäärus2428.10.2014 - …
Häädemeeste valla kriisikomisjoni põhimäärus RT IV, 21.12.2013, 45Häädemeeste Vallavalitsusmäärus124.12.2013 - …
Häädemeeste valla valimiskomisjoni ja jaoskonnakomisjonide liikmete töötasustamise ning kulude arvestuse kordRT IV, 18.12.2013, 49Häädemeeste Vallavalitsusmäärus223.12.2013 - …
Juuru valla kriisikomisjoni põhimääruse kehtestamine uues redaktsioonisRT IV, 28.10.2014, 3Juuru Vallavalitsusmäärus431.10.2014 - …
Häädemeeste Vallavolikogu esimehele ja aseesimehele, liikmetele ja alatiste komisjonide esimeestele tasu või hüvitise suuruse määramise ja maksmise kordRT IV, 17.12.2013, 23Häädemeeste Vallavolikogumäärus920.12.2013 - …
Häädemeeste Vallavalitsuse ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded RT IV, 26.07.2013, 15Häädemeeste Vallavolikogumäärus729.07.2013 - …
Iisaku Vallavalitsuse asjaajamiskorra kinnitamineRT IV, 22.05.2012, 3Iisaku Vallavalitsusmäärus116.02.2004 - …
Iisaku valla kriisikomisjoni põhimäärusRT IV, 22.05.2012, 8Iisaku Vallavalitsusmäärus415.03.2010 - …
Iisaku Vallavalitsuse ametnike koolituse kordRT IV, 09.10.2013, 52Iisaku Vallavalitsusmäärus412.10.2013 - …

Kokku: 1112| Näitan: 1- 20|Näita kõiki