https://www.riigiteataja.ee/jaotusedAlamMenyy.html

https://www.riigiteataja.ee/gfx/indicator.gif

Välislepingute liigitus poolte alusel

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Ajutise sisseveo konventsiooniga ühinemise seadusRiigikoguseadus01.06.2002 - …
Rahvusvahelise Elektersideliidu 1992. aasta Genfi erakorralise täievolilise konverentsi ja 1994. aasta Kyoto täievolilise konverentsi lõppaktide ratifitseerimise seadusRiigikoguseadus01.06.2002 - …
“Spordis dopingu kasutamise vastase rahvusvahelise konventsiooni” heakskiitmineRT II, 10, 39Vabariigi Valitsuskorraldus33505.07.2007 - …
Piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ja kasutamise konventsiooni muudatuse heakskiitmise seadusRT II, 2007, 3, 9Riigikoguseadus24.02.2007 - …
Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ning ÜRO Narkootikumide ja Kuritegevuse Büroo vahelise projektidokumendi “HIV/AIDSi ennetamine ja hooldus süstivate narkomaanide hulgas ja kinnipidamisasutustes Eestis, Lätis ja Leedus” eelnõu heakskiitmine ja volituste andmineRTL, 9, 151Vabariigi Valitsuskorraldus2518.01.2007 - …
Piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni fakultatiivse protokolli ratifitseerimise seadusRT II 2006, 24, 63Riigikoguseadus27.11.2006 - …
Ülemäärase kahjustava või purustava toimega tavarelvade kasutamise keelustamise ja piiramise konventsiooni plahvatusohtlikke sõjajäänuseid käsitleva protokolliga ühinemise seadusRT II, 2006, 25, 68Riigikoguseadus03.12.2006 - …
Keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni muudatuse ratifitseerimise seadusRT II, 2007, 10, 35Riigikoguseadus22.07.2007 - …
Reisijate ja nende pagasi mereveo 1974. aasta Ateena konventsiooni ja selle protokolli ratifitseerimise seadusRT II 2002, 21, 92Riigikoguseadus01.10.2002 - …
Patendiõiguse lepingu ratifitseerimise seadusRT II 2003, 6, 22Riigikoguseadus14.03.2003 - …
Rahvusvahelise õhuveo nõuete ühtlustamise konventsiooni ratifitseerimise seadusRT II 2003, 7, 24Riigikoguseadus15.03.2003 - …
1992. aasta piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ning kasutamise konventsiooni vee ja tervise protokolli ratifitseerimise seadusRT II 2003, 8, 31Riigikoguseadus22.03.2003 - …
Rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni ratifitseerimise seadusRT II 2003, 1, 1Riigikoguseadus19.01.2003 - …
Ülemäärase kahjustava või purustava toimega tavarelvade kasutamise keelustamise ja piiramise konventsiooni artikli 1 muudatuse ratifitseerimise seadusRT II 2003, 1, 2Riigikoguseadus19.01.2003 - …
Lapse õiguste konventsiooni laste müüki, lasteprostitutsiooni ja -pornograafiat käsitleva fakultatiivprotokolli ratifitseerimise seadusRT II 2004, 23, 94Riigikoguseadus09.07.2004 - …
ÜRO kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti surmanuhtluse kaotamist käsitleva teise fakultatiivse protokolliga ühinemise seadusRT II 2003, 31, 157Riigikoguseadus20.12.2003 - …
Mandrilava püsiplatvorme ohustava ebaseadusliku tegevuse tõkestamise protokolliga ühinemise seadusRT II 2003, 31, 155Riigikoguseadus20.12.2003 - …
Osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli 1999. aastal Pekingis tehtud paranduste ratifitseerimise seadusRT II 2003, 28, 138Riigikoguseadus17.11.2003 - …
Rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni täiendavate protokollide ratifitseerimise seadusRT II 2004, 7, 23Riigikoguseadus17.04.2004 - …
Jalaväemiinide kasutamist, varumist, tootmist ja üleandmist keelustava ja nende hävitamist nõudva konventsiooniga ühinemise seadusRT II 2004, 9, 32Riigikoguseadus03.05.2004 - …

Kokku: 238| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json