/jaotusedAlamMenyy.html

/gfx/indicator.gif

Välislepingute liigitus poolte alusel

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Ajutise sisseveo konventsiooniga ühinemise seadusRiigikoguseadus01.06.2002 - …
Rahvusvahelise Elektersideliidu 1992. aasta Genfi erakorralise täievolilise konverentsi ja 1994. aasta Kyoto täievolilise konverentsi lõppaktide ratifitseerimise seadusRiigikoguseadus01.06.2002 - …
“Spordis dopingu kasutamise vastase rahvusvahelise konventsiooni” heakskiitmineRT II, 10, 39Vabariigi Valitsuskorraldus33505.07.2007 - …
Piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ja kasutamise konventsiooni muudatuse heakskiitmise seadusRT II, 2007, 3, 9Riigikoguseadus24.02.2007 - …
Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ning ÜRO Narkootikumide ja Kuritegevuse Büroo vahelise projektidokumendi “HIV/AIDSi ennetamine ja hooldus süstivate narkomaanide hulgas ja kinnipidamisasutustes Eestis, Lätis ja Leedus” eelnõu heakskiitmine ja volituste andmineRTL, 9, 151Vabariigi Valitsuskorraldus2518.01.2007 - …
Piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni fakultatiivse protokolli ratifitseerimise seadusRT II 2006, 24, 63Riigikoguseadus27.11.2006 - …
Ülemäärase kahjustava või purustava toimega tavarelvade kasutamise keelustamise ja piiramise konventsiooni plahvatusohtlikke sõjajäänuseid käsitleva protokolliga ühinemise seadusRT II, 2006, 25, 68Riigikoguseadus03.12.2006 - …
Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni ratifitseerimise seadusRiigikoguseadus13.04.2007 - …
Keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni muudatuse ratifitseerimise seadusRT II, 2007, 10, 35Riigikoguseadus22.07.2007 - …
Reisijate ja nende pagasi mereveo 1974. aasta Ateena konventsiooni ja selle protokolli ratifitseerimise seadusRT II 2002, 21, 92Riigikoguseadus01.10.2002 - …
Patendiõiguse lepingu ratifitseerimise seadusRT II 2003, 6, 22Riigikoguseadus14.03.2003 - …
Rahvusvahelise õhuveo nõuete ühtlustamise konventsiooni ratifitseerimise seadusRT II 2003, 7, 24Riigikoguseadus15.03.2003 - …
1992. aasta piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ning kasutamise konventsiooni vee ja tervise protokolli ratifitseerimise seadusRT II 2003, 8, 31Riigikoguseadus22.03.2003 - …
Rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni ratifitseerimise seadusRT II 2003, 1, 1Riigikoguseadus19.01.2003 - …
Ülemäärase kahjustava või purustava toimega tavarelvade kasutamise keelustamise ja piiramise konventsiooni artikli 1 muudatuse ratifitseerimise seadusRT II 2003, 1, 2Riigikoguseadus19.01.2003 - …
Lapse õiguste konventsiooni laste müüki, lasteprostitutsiooni ja -pornograafiat käsitleva fakultatiivprotokolli ratifitseerimise seadusRT II 2004, 23, 94Riigikoguseadus09.07.2004 - …
Naftareostusest põhjustatud kahju korral kehtiva tsiviilvastutuse 1969. aasta rahvusvahelise konventsiooni ja naftareostusest põhjustatud kahju kompenseerimise rahvusvahelise fondi asutamise 1971. aasta rahvusvahelise konventsiooni muutmise 1992. aasta protokollidega ühinemise seadusRT II 2004, 25, 103Riigikoguseadus23.07.2004 - …
ÜRO kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti surmanuhtluse kaotamist käsitleva teise fakultatiivse protokolliga ühinemise seadusRT II 2003, 31, 157Riigikoguseadus20.12.2003 - …
Mandrilava püsiplatvorme ohustava ebaseadusliku tegevuse tõkestamise protokolliga ühinemise seadusRT II 2003, 31, 155Riigikoguseadus20.12.2003 - …
Osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli 1999. aastal Pekingis tehtud paranduste ratifitseerimise seadusRT II 2003, 28, 138Riigikoguseadus17.11.2003 - …

Kokku: 225| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json