/jaotusedAlamMenyy.html

/gfx/indicator.gif

Välislepingute liigitus poolte alusel

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
"Euroopa Ühenduse ja Eesti vahelise vastastikuse mõistmise memorandumi Eesti osalemise kohta ühenduse energiakasutuse tõhustamise programmis (SAVE) (1998-2002)" eelnõu heakskiitmine ja volituste andmineRT II, 2002, 25, 109Vabariigi Valitsuskorraldus54827.08.2002 - …
"Euroopa Ühenduse ja Eesti Vabariigi vahelise vastastikuse mõistmise memorandumi Eesti osalemise kohta ühenduse programmis "Toll 2002"" eelnõu heakskiitmine ja volituste andmineRT II, 2002, 25, 110Vabariigi Valitsuskorraldus54927.08.2002 - …
Euroopa põhiseaduse lepingu ratifitseerimise seadusRT II 2006, 13, 35Riigikoguseadus26.06.2006 - …
Seotud ettevõtjate kasumi korrigeerimisel tekkiva topeltmaksustamise kõrvaldamise konventsiooniga ühinemise konventsiooni ja selle allakirjutamise protokolli ratifitseerimise seadusRT II 2006, 24, 65Riigikoguseadus27.11.2006 - …
Cotonou lepingu alusel antava ühenduse abi rahastamist ning finantsabi eraldamist teatavatele ülemeremaadele ja -territooriumidele käsitleva Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise sisekokkuleppe ratifitseerimise seadusRT II 2007, 10, 37Riigikoguseadus22.07.2007 - …
Cotonou lepingu muutmislepingu ratifitseerimise seadusRT II 2007, 10, 36Riigikoguseadus22.07.2007 - …
"Euroopa Ühenduse ja Eesti Vabariigi vahelise vastastikuse mõistmise memorandumi Eesti osalemise kohta ettevõtteid ja ettevõtlust, eelkõige väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid käsitlevas ühenduse programmis" eelnõu heakskiitmine ja volituste andmineRT II, 2002, 21, 94Vabariigi Valitsuskorraldus42002.07.2002 - …
"Euroopa Ühenduse ja Eesti Vabariigi vahelise vastastikuse mõistmise memorandumi, mis käsitleb Eesti Vabariigi osalemist ühenduse programmides "MEDIA Plus" ja "MEDIA-Training"" eelnõu heakskiitmine ja volituste andmineRT II, 2002, 22, 99Vabariigi Valitsuskorraldus45409.07.2002 - …
Euroopa Ühenduste Komisjoni, kes esindab Euroopa Ühendust, ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi üheaastase rahastuslepingu 2001 ratifitseerimise ning Euroopa Ühenduste komisjoni, kes esindab Euroopa Ühendust, ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi mitmeaastase rahastuslepingu ratifitseerimise seaduse muutmise seadusRT II 2003, 8, 30Riigikoguseadus13.03.2003 - …
Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning Eesti Vabariigi vahelise assotsieerumislepingu (Euroopa lepingu) tööstustoodete vastavushindamise ja tunnustamise protokolli (PECA) ratifitseerimise seadusRT II, 17, 87Riigikoguseadus12.07.2003 - …
Euroopa Liidu Nõukogu ühise seisukoha 2003/115/ÜVJP heakskiitmine ning ühinemine eesistujariigi 9. aprilli 2003. a deklaratsiooniga Euroopa Liidu, Euroopa Liiduga ühinevate riikide Küprose, Tšehhi Vabariigi, Eesti, Ungari, Läti, Leedu, Malta, Poola, Slovaki Vabariigi ja Sloveenia, assotsieerunud riikide Bulgaaria ja Rumeenia ning Euroopa Majanduspiirkonda kuuluva EFTA riigi Liechtensteini nimel Zimbabwe vastu suunatud piiravate meetmete kohtaRT II, 2003, 20, 102Vabariigi Valitsuskorraldus43715.07.2003 - …
"Lepingu Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu vahel Eesti Vabariigi osalemise kohta Euroopa Liidu politseimissioonis Bosnias ja Hertsegoviinas" eelnõu heakskiitmine ja volituste andmineRT II, 2002, 38, 189Vabariigi Valitsuskorraldus84717.12.2002 - …
"Euroopa Ühenduse ja Eesti Vabariigi vahelise vastastikuse mõistmise memorandumi Eesti osalemise kohta ühenduse rahvatervisealases tegevusprogrammis aastatel 2003-2008" eelnõu heakskiitmine ja volituste andmineRT II, 2002, 38, 191Vabariigi Valitsuskorraldus84917.12.2002 - …
"Euroopa Ühenduse ja Eesti Vabariigi vastastikuse mõistmise memorandumi, mis käsitleb Eesti Vabariigi osalust ühenduse mehhanismis tugevdatud koostöö soodustamiseks kodanikukaitse abimissioonidel" eelnõu heakskiitmine ja volituste andmineRT II, 2002, 38, 192Vabariigi Valitsuskorraldus85117.12.2002 - …
"Euroopa Ühenduse ja Eesti Vabariigi vahelise vastastikuse mõistmise memorandumi Eesti osalemise kohta ühenduse asutustevahelise elektroonilise andmevahetuse programmis (Interchange of Data between Administrations - IDA)" eelnõu heakskiitmine ja volituste andmineRT II, 1, 3Vabariigi Valitsuskorraldus86717.12.2002 - …
"Euroopa Ühenduse liikmesriigile esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määramise konventsiooniga - Dublini konventsiooniga" ühinemineRTL, 2004, 97, 1553Vabariigi Valitsuskorraldus51808.07.2004 - …
Euroopa Liidu Nõukogu ühise seisukoha 2003/651/ÜVJP heakskiitmine ja ühinemine Euroopa Liidu eesistujariigi 17. septembri 2003. a deklaratsioonigaRT II, 31, 160Vabariigi Valitsuskorraldus76827.11.2003 - …
Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Eesti Vabariigi vahelise Assotsiatsiooninõukogu otsuse, millega muudetakse Euroopa lepingu protokolli 3 mõiste "pärinevad tooted" definitsiooni ja administratiivkoostöö meetodite kohta, eelnõu heakskiitmineRT II, 2003, 14, 75Vabariigi Valitsuskorraldus34803.06.2003 - …
Euroopa Ühendust esindava Euroopa Ühenduste Komisjoni ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi 2002. ja 2003. aasta üheaastaste rahastuslepingute ratifitseerimise seadusRT II, 7, 22Riigikoguseadus17.04.2004 - …
"Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteedi protokolli Eesti Vabariigis rakendamise kokkuleppe" eelnõu heakskiitmine ja volituste andmineRT II, 9, 36Vabariigi Valitsuskorraldus27412.04.2004 - …

Kokku: 93| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json