Välislepingute liigitus poolte alusel

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolli nr 14, millega muudetakse konventsiooni kontrollsüsteemi, ratifitseerimise seadusRT II 2006, 1, 2Riigikoguseadus13.01.2006 - …
Korruptsiooni kriminaalõigusliku reguleerimise konventsiooni ratifitseerimise seadusRiigikoguseadus13.01.2006 - …
Inimõiguste ja biomeditsiini konventsiooni inimelundite ja -kudede siirdamist käsitleva lisaprotokolli ratifitseerimise seadusRT II 2003, 18, 92Riigikoguseadus21.07.2003 - …
Euroopa Liidu Nõukogu ühise seisukoha 2003/297/ÜVJP ja otsuse 2003/461/ÜVJP heakskiitmine ning ühinemine Euroopa Liidu eesistujariigi 13. mai 2003. a ja 27. juuni 2003. a deklaratsioonidegaRT II, 2003, 30, 152Vabariigi Valitsuskorraldus73921.11.2003 - …
"Vägivallakuritegude ohvritele hüvitise maksmise Euroopa konventsiooni" heakskiitmine ja volituste andmineVabariigi Valitsuskorraldus45326.09.2003 - …
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolli nr 13 surmanuhtluse igas olukorras kaotamise kohta ratifitseerimise seadusRT II, 31, 156Riigikoguseadus20.12.2003 - …
Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeksi ratifitseerimise seadusRT II 2004, 6, 17Riigikoguseadus12.04.2004 - …
Euroopa sotsiaal- ja meditsiiniabi konventsiooni ning selle protokolli ratifitseerimise seadusRT II 2004, 9, 33Riigikoguseadus03.05.2004 - …
Õigusabi taotluste edastamise Euroopa kokkuleppe lisaprotokolli ratifitseerimise seadusRT II 2002, 12, 46Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Euroopa Nõukogu dopinguvastase konventsiooni ratifitseerimise seadusRT II 1997, 34, 113Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Kõrgharidustunnistuste ja kõrgharidusele juurdepääsu võimaldavate tunnistuste Euroopa regioonis tunnustamise konventsiooni ratifitseerimise seadusRT II 1998, 7, 14Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Euroopa Nõukogu Sotsiaalarengu Fondi kokkuleppe vastuvõtmise seadusRT II 1998, 14, 21Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni lisaprotokolli nr 6 ratifitseerimise seadusRT II 1998, 14, 22Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Õigusabi taotluste edastamise Euroopa kokkuleppe ratifitseerimise seadusRT II 1998, 40, 95Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Euroopa Nõukogu privileegide ja immuniteetide üldkokkuleppe kolmanda protokolli ratifitseerimise seadusRT II 1998, 49, 100Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Euroopa Nõukogu privileegide ja immuniteetide üldkokkuleppe kuuenda protokolli ratifitseerimise seadusRT II 1998, 49, 101Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Jalgpallivõistluste ja teiste spordiürituste pealtvaatajate vägivalda ning muid korrarikkumisi käsitleva Euroopa konventsiooni ratifitseerimise seadusRT II 2002, 35, 168Riigikoguseadus14.12.2002 - …
Terrorismi tõkestamise Euroopa konventsiooni ratifitseerimise seadusRT II 1997, 5, 20Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Välisriikide õigusinfo Euroopa konventsiooni ning selle lisaprotokolli ratifitseerimise seadusRT II 1997, 7, 35Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Kriminaalmenetluse ülevõtmise Euroopa konventsiooni ratifitseerimise seadusRT II, 8, 37Riigikoguseadus01.06.2002 - …

Kokku: 66| Näitan: 1- 20|Näita kõiki