/jaotusedAlamMenyy.html

/gfx/indicator.gif

Välislepingute liigitus poolte alusel

Riigid ja territooriumidNorra

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi ja Norra finantsmehhanismi rakendamist käsitlevate vastastikuse mõistmise memorandumite ratifitseerimise seadusRT II, 8, 17Riigikoguseadus23.04.2006 - …
Eesti Vabariigi ja Ukraina vahelise vabakaubanduslepingu, Eesti Vabariigi ja EFTA riikide vahelise lepingu ning Eesti Vabariigi ja Türgi Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu lõpetamise seadusRT II 2003, 27, 131Riigikoguseadus31.10.2003 - …
«Eesti Vabariigi valitsuse ja Norra Kuningriigi valitsuse vahelise kokkuleppe isikute tagasivõtmisest» eelnõu heakskiitmineRT II, 1997, 3, 13Vabariigi Valitsuskorraldus1214.01.1997 - …
Eesti Vabariigi valitsuse ja Norra Kuningriigi valitsuse vahelise viisanõuete kaotamise kokkuleppe eelnõu heakskiitmineRT II, 1997, 11, 48Vabariigi Valitsuskorraldus23601.04.1997 - …
Eesti Vabariigi valitsuse ja Norra Kuningriigi valitsuse julgeolekukokkuleppe eelnõu heakskiitmineRT II, 2000, 5, 29Vabariigi Valitsuskorraldus12518.02.2000 - …
Eesti Vabariigi valitsuse ja Norra Kuningriigi valitsuse vahelise vastastikuse mõistmise memorandumi Eesti kompanii suunamise, positsioonidele asumise ning väljaviimise kohta Norra pataljoni (NORBATT) koosseisus Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ajutistes relvajõududes Liibanonis (UNIFIL) ratifitseerimise seadusRT II 1996, 40, 153Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Eesti Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahelise tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seadusRT II 1993, 32, 108Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Vabariigi Valitsuse 25. jaanuari 1994. a korraldus nr 43-kRT II, 3, 13Vabariigi Valitsuskorraldus25.01.1994 - …
Eesti Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahelise vabakaubanduslepingu ratifitseerimise seadusRT II, 11, 35Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Eesti Vabariigi ja Norra Kuningriigi Valitsuse vahelise põllumajandustoodete kaubandusalase lepingu ratifitseerimise seadusRT II, 1994, 18, 51Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Eesti Vabariigi valitsuse ning Norra Kuningriigi, Rootsi Kuningriigi ja Taani Kuningriigi valitsuste vahel sõlmitud lennuühenduse lepingute muutmise eelnõu heakskiitmineRT II, 2000, 24, 145Vabariigi Valitsuskorraldus80718.10.2000 - …
«Välisabiprojekti «Integreeruv Eesti 2002-2004» toetuse lepingu» eelnõu heakskiitmine ja volituste andmineRTL, 2002, 12, 160Vabariigi Valitsuskorraldus3010.01.2002 - …
Eesti Vabariigi valitsuse ja Norra Kuningriigi valitsuse vahelise vastastikuse mõistmise memorandumi Eesti Rahuvalvekompanii väljaõppe kohta Norras heakskiitmineRT II, 1996, 23, 94Vabariigi Valitsuskorraldus60027.06.1996 - …
"Eesti Vabariigi valitsuse ja Norra Kuningriigi valitsuse salastatud teabe vahetamise ja vastastikuse kaitse kokkuleppe" eelnõu heakskiitmine ja volituse andmineRT II, 09.09.2014, 2Vabariigi Valitsuskorraldus26004.09.2014 - …
Eesti Vabariigi ja Norra Kuningriigi viisaküsimustes esindamise kokkuleppe eelnõu heakskiitmineRT II, 03.07.2012, 1Vabariigi Valitsuskorraldus28728.06.2012 - …
„Eesti Vabariigi, Soome Vabariigi, Läti Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu Põhja-Euroopa funktsionaalse õhuruumiosa rajamise kohta“ eelnõu heakskiitmine ja volituse andmineRT II, 04.06.2012, 2Vabariigi Valitsuskorraldus24231.05.2012 - …
„Eesti Vabariigi ja Islandi Vabariigi, Liechtensteini Vürstiriigi, Norra Kuningriigi vahelise Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi rakendamist aastatel 2009–2014 käsitleva vastastikuse mõistmise memorandumi“ ning „Eesti Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahelise Norra finantsmehhanismi rakendamist aastatel 2009–2014 käsitleva vastastikuse mõistmise memorandumi“ eelnõude heakskiitmine ja volituse andmineRT II, 06.06.2011, 2Vabariigi Valitsuskorraldus25302.06.2011 - …
Vabariigi Valitsuse 28. septembri 1993. a korraldus nr 566-kRT II, 1993, 26, 80Vabariigi Valitsuskorraldus56628.09.1993 - …
„Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Norra Kuningriigi vahelise satelliitnavigatsiooni käsitleva koostöölepingu“ eelnõu heakskiitmine ning volituste andmineRT II, 24, 127Vabariigi Valitsuskorraldus36416.09.2010 - …
Eesti Vabariigi ning Islandi Vabariigi, Liechtensteini Vürstiriigi ja Norra Kuningriigi vahelise Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi rakendamist aastatel 2014–2021 käsitleva vastastikuse mõistmise memorandumi eelnõu ja Eesti Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahelise Norra finantsmehhanismi rakendamist aastatel 2014–2021 käsitleva vastastikuse mõistmise memorandumi eelnõu heakskiitmine ning volituse andmineRT II, 05.05.2017, 1Vabariigi Valitsuskorraldus13304.05.2017 - …

Kokku: 22| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json