Süstemaatiline liigitus

  • RIIGIÕIGUS
  • HALDUSÕIGUS
  • KESKKONNAÕIGUS
  • ERAÕIGUS
  • TÖÖÕIGUS
  • OMANDIREFORM
  • KARISTUSÕIGUS
  • KOHTUMENETLUSÕIGUS