https://www.riigiteataja.ee/jaotusedAlamMenyy.html

https://www.riigiteataja.ee/gfx/indicator.gif

Süstemaatiline liigitus

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Lapse õiguste konventsiooni laste müüki, lasteprostitutsiooni ja -pornograafiat käsitleva fakultatiivprotokolli ratifitseerimise seadusRT II 2004, 23, 94Riigikoguseadus09.07.2004 - …
Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel 1993. aasta 26. jaanuaril sõlmitud lepingu «Õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil-, perekonna- ja kriminaalasjades» juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadusRT II 2002, 14, 58Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Laste hooldusõigust ja laste hooldusõiguse taastamist käsitlevate otsuste tunnustamise ja täitmise Euroopa konventsiooni ratifitseerimise seadusRT II 2001, 5, 26Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Lapseröövi suhtes tsiviilõiguse kohaldamise rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadusRT II 2001, 6, 33Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Riikidevahelises lapsendamises laste kaitseks tehtava koostöö konventsiooniga ühinemise seadusRT II 2001, 31, 157Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Välisriigist ülalpidamise taotlemise konventsiooniga ühinemise seadusRT II 1996, 39, 146Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Ülalpidamiskohustusi käsitlevate otsuste tunnustamise ja täitmise konventsiooniga ühinemise seadusRT II 1996, 39, 147Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Ülalpidamiskohustustele kohaldatava õiguse 1973. aasta 2. oktoobri Haagi konventsiooniga ühinemise seadusRT II 1999, 24, 140Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni lepingu õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil-, perekonna- ja kriminaalasjades ratifitseerimise seadusRT II 1993, 16, 27Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Eesti Vabariigi Valitsuse ja SOS-Kinderdorf International'i vahelise Eesti Vabariigis SOS-lastekülade asutamise ja tegevuse ning sellega seotud projektide lepingu ratifitseerimise seadusRT II 1994, 29, 129Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Vanema kohustuste kindlaksmääramise ja laste kaitse abinõude rakendamise pädevuse, kohaldatava õiguse, abinõude tunnustamise, rakendamise ja koostöö konventsiooniga ühinemise seadusRT II, 14.11.2011, 2Riigikoguseadus24.11.2011 - …
Eesti Vabariigi valitsuse ja Kanada valitsuse noortevahetuse kokkuleppe ratifitseerimise seadusRT II 2010, 16, 67Riigikoguseadus28.06.2010 - …
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsiooni (nr 182) "Lapsele sobimatu töö ja muu talle sobimatu tegevuse viivitamatu keelustamine" ratifitseerimise seadusRT II 2001, 20, 109Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Laste kaitset seksuaalse ärakasutamise ja seksuaalse kuritarvitamise eest käsitleva Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seadusRT II, 03.11.2016, 1Riigikoguseadus13.11.2016 - …
Abielulahutuse ja kooselu lõpetamise tunnustamise konventsiooniga ühinemise seadusRT II, 2002, 29, 135Riigikoguseadus31.10.2002 - …
Leping SOS-Lastekülade asutamise ja tegevuse ning sellega seotud projektide kohta Eesti Vabariigi Valitsuse (edaspidi nimetatud Valitsus) ja SOS-Kinderdorf International’i, kogu maailmas SOS-Lastekülasid edendava ühenduse (edaspidi nimetatud SOS-Kinderdorf International) vahelRT II, 1994, 29, 129Riigikoguvälisleping
Lapse õiguste konventsiooni artikli 43 lõike 2 muudatuse ratifitseerimise seadusRT II, 2000, 16, 97Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni leping õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil-, perekonna- ja kriminaalasjadesRT II, 1993, 16, 27Riigikoguvälisleping
Laste kaitset seksuaalse ärakasutamise ja seksuaalse kuritarvitamise eest käsitlev Euroopa Nõukogu konventsioonRT II, 03.11.2016, 2Riigikoguvälisleping
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsioon (nr 182) «Lapsele sobimatu töö ja muu talle sobimatu tegevuse viivitamatu keelustamine»RT II, 2001, 20, 109Riigikoguvälisleping

Kokku: 22| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json