https://www.riigiteataja.ee/jaotusedAlamMenyy.html

https://www.riigiteataja.ee/gfx/indicator.gif

Süstemaatiline liigitus

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Rahvusvahelise Elektersideliidu 1992. aasta Genfi erakorralise täievolilise konverentsi ja 1994. aasta Kyoto täievolilise konverentsi lõppaktide ratifitseerimise seadusRiigikoguseadus01.06.2002 - …
"Euroopa Ühenduse ja Eesti vahelise vastastikuse mõistmise memorandumi Eesti osalemise kohta ühenduse energiakasutuse tõhustamise programmis (SAVE) (1998-2002)" eelnõu heakskiitmine ja volituste andmineRT II, 2002, 25, 109Vabariigi Valitsuskorraldus54827.08.2002 - …
Ühinemine "Lepinguga Läänemere piirkonda loodava Kyoto mehhanismide energeetikaprojektides rakendamise katsetusala kohta"RTL, 18, 299Vabariigi Valitsuskorraldus8112.02.2004 - …
Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vahelise tuumaavariist või kiirgusohtlikust olukorrast operatiivse teatamise ning tuumaohutus- ja kiirguskaitsealase informatsiooni ja kogemuse vahetamise lepingu eelnõu heakskiitmineRT II, 1999, 13, 86Vabariigi Valitsuskorraldus60726.05.1999 - …
Euroopa energiaharta lepingu ja protokolli ratifitseerimise seadusRT II 1998, 8, 18Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Tuumakahjustuste eest tsiviilvastutuse Viini konventsiooniga ühinemise seadusRT II 1994, 8, 25Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Viini konventsiooni ja Pariisi konventsiooni rakendamise ühise protokolliga ühinemise seadusRT II 1994, 8, 23Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Tuumamaterjali füüsilise kaitse konventsiooniga ühinemise seadusRT II 1994, 8, 22Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Tuumaavariist operatiivse teatamise konventsiooniga nõustumise seadusRT II 1994, 8, 26Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Tuumaavarii või kiirgusliku avariiolukorra puhul abi andmise konventsiooniga nõustumise seadusRT II 1994, 8, 24Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Kasutatud tuumakütuse ja radioaktiivsete jäätmete ohutu käitlemise ühendkonventsiooni ratifitseerimise seadusRT II 2005, 28, 92Riigikoguseadus04.12.2005 - …
Tuumaohutuse konventsiooniga ühinemise seadusRT II 2005, 31, 101Riigikoguseadus18.12.2005 - …
Rahvusvahelise energiaprogrammi kokkuleppega ühinemise seadusRT II, 28.03.2014, 3Riigikoguseadus07.04.2014 - …
Tuumamaterjali füüsilise kaitse konventsiooni muudatuse ratifitseerimise seadusRT II 2009, 1, 1Riigikoguseadus19.01.2009 - …
Eesti Vabariigi ühinemisest 1968. aasta «Tuumarelva leviku tõkestamise lepinguga»RT, 1991, 45, 563Ülemnõukoguotsus
Ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise assotsieerimislepingu ratifitseerimise seadusRT II, 18.11.2014, 3Riigikoguseadus28.11.2014 - …
«Eesti Vabariigi valitsuse ja Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri vahelise kokkuleppe kaitseabinõude rakendamise kohta seoses tuumarelvade leviku tõkestamise lepinguga» eelnõu heakskiitmineRT I, 1997, 81, 1371Vabariigi Valitsuskorraldus83306.11.1997 - …
Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri eesõiguste ja puutumatuse kokkuleppe heakskiitmise seadusRT II 2008, 1, 3Riigikoguseadus20.01.2008 - …
Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri põhikirja ja selle muudatuste heakskiitmise seadusRT II, 2007, 6, 22Riigikoguseadus30.03.2007 - …
Eesti Vabariigi valitsuse ja Malta Vabariigi valitsuse vahelise taastuvatest allikatest toodetud energia statistilise ülekandmise raamkokkuleppe eelnõu heakskiitmine ja volituse andmineRT II, 28.01.2020, 1Vabariigi Valitsuskorraldus2623.01.2020 - …

Kokku: 28| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json