https://www.riigiteataja.ee/jaotusedAlamMenyy.html

https://www.riigiteataja.ee/gfx/indicator.gif

Süstemaatiline liigitus

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Rahvusvahelise Elektersideliidu 1992. aasta Genfi erakorralise täievolilise konverentsi ja 1994. aasta Kyoto täievolilise konverentsi lõppaktide ratifitseerimise seadusRiigikoguseadus01.06.2002 - …
"Euroopa Ühenduse ja Eesti vahelise vastastikuse mõistmise memorandumi Eesti osalemise kohta ühenduse energiakasutuse tõhustamise programmis (SAVE) (1998-2002)" eelnõu heakskiitmine ja volituste andmineRT II, 2002, 25, 109Vabariigi Valitsuskorraldus54827.08.2002 - …
Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vahelise tuumaavariist või kiirgusohtlikust olukorrast operatiivse teatamise ning tuumaohutus- ja kiirguskaitsealase informatsiooni ja kogemuse vahetamise lepingu eelnõu heakskiitmineRT II, 1999, 13, 86Vabariigi Valitsuskorraldus60726.05.1999 - …
Euroopa energiaharta lepingu ja protokolli ratifitseerimise seadusRT II 1998, 8, 18Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Tuumakahjustuste eest tsiviilvastutuse Viini konventsiooniga ühinemise seadusRT II 1994, 8, 25Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Viini konventsiooni ja Pariisi konventsiooni rakendamise ühise protokolliga ühinemise seadusRT II 1994, 8, 23Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Tuumamaterjali füüsilise kaitse konventsiooniga ühinemise seadusRT II 1994, 8, 22Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Tuumaavariist operatiivse teatamise konventsiooniga nõustumise seadusRT II 1994, 8, 26Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Tuumaavarii või kiirgusliku avariiolukorra puhul abi andmise konventsiooniga nõustumise seadusRT II 1994, 8, 24Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Kasutatud tuumakütuse ja radioaktiivsete jäätmete ohutu käitlemise ühendkonventsiooni ratifitseerimise seadusRT II 2005, 28, 92Riigikoguseadus04.12.2005 - …
Tuumaohutuse konventsiooniga ühinemise seadusRT II 2005, 31, 101Riigikoguseadus18.12.2005 - …
Rahvusvahelise energiaprogrammi kokkuleppega ühinemise seadusRT II, 28.03.2014, 3Riigikoguseadus07.04.2014 - …
Tuumamaterjali füüsilise kaitse konventsiooni muudatuse ratifitseerimise seadusRT II 2009, 1, 1Riigikoguseadus19.01.2009 - …
Ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise assotsieerimislepingu ratifitseerimise seadusRT II, 18.11.2014, 3Riigikoguseadus28.11.2014 - …
«Eesti Vabariigi valitsuse ja Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri vahelise kokkuleppe kaitseabinõude rakendamise kohta seoses tuumarelvade leviku tõkestamise lepinguga» eelnõu heakskiitmineRT I, 1997, 81, 1371Vabariigi Valitsuskorraldus83306.11.1997 - …
Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri eesõiguste ja puutumatuse kokkuleppe heakskiitmise seadusRT II 2008, 1, 3Riigikoguseadus20.01.2008 - …
Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri põhikirja ja selle muudatuste heakskiitmise seadusRT II, 2007, 6, 22Riigikoguseadus30.03.2007 - …
Eesti Vabariigi valitsuse ja Malta Vabariigi valitsuse vahelise taastuvatest allikatest toodetud energia statistilise ülekandmise raamkokkuleppe eelnõu heakskiitmine ja volituse andmineRT II, 28.01.2020, 1Vabariigi Valitsuskorraldus2623.01.2020 - …
Eesti Vabariigi ja Luksemburgi Suurhertsogiriigi vahelise taastuvatest energiaallikatest toodetud energia statistiliseks ülekandmiseks direktiivis 2009/28/EÜ sätestatud eesmärkide saavutamise kokkuleppe eelnõu heakskiitmine ja volituse andmineRT II, 31.10.2017, 1Vabariigi Valitsuskorraldus30226.10.2017 - …
«Protokolli, millega muudetakse Euroopa Liidu lepingule, Euroopa Liidu toimimise lepingule ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingule lisatud protokolli üleminekusätete kohta» eelnõu heakskiitmine ja volituse andmineRT II, 2010, 14, 60Vabariigi Valitsuskorraldus20727.05.2010 - …

Kokku: 46| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json