https://www.riigiteataja.ee/jaotusedAlamMenyy.html

https://www.riigiteataja.ee/gfx/indicator.gif

Süstemaatiline liigitus

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Korruptsiooni kriminaalõigusliku reguleerimise konventsiooni ratifitseerimise seadusRiigikoguseadus13.01.2006 - …
“Eesti Vabariigi valitsuse ja Rootsi Kuningriigi valitsuse vahelise mere- ja lennuotsingute ning -pääste koostöökokkuleppe” eelnõu heakskiitmine ja volituse andmineRT II, 2007, 3, 12Vabariigi Valitsuskorraldus5801.02.2007 - …
“Rühma tasemeväljaõppeks Eestis toodetud arvutipõhise simulaatorsüsteemi SIM-3C-10 Gruusia valitsusele tasuta kasutusse andmise kokkuleppe” eelnõu heakskiitmine ja volituse andmineRT II, 2006, 18, 49Vabariigi Valitsuskorraldus48607.09.2006 - …
Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise väljaandmislepingu ratifitseerimise seadusRT II, 2006, 23, 61Riigikoguseadus24.11.2006 - …
Euroopa Liidu Nõukogu ühise seisukoha 2003/115/ÜVJP heakskiitmine ning ühinemine eesistujariigi 9. aprilli 2003. a deklaratsiooniga Euroopa Liidu, Euroopa Liiduga ühinevate riikide Küprose, Tšehhi Vabariigi, Eesti, Ungari, Läti, Leedu, Malta, Poola, Slovaki Vabariigi ja Sloveenia, assotsieerunud riikide Bulgaaria ja Rumeenia ning Euroopa Majanduspiirkonda kuuluva EFTA riigi Liechtensteini nimel Zimbabwe vastu suunatud piiravate meetmete kohtaRT II, 2003, 20, 102Vabariigi Valitsuskorraldus43715.07.2003 - …
Rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni ratifitseerimise seadusRT II 2003, 1, 1Riigikoguseadus19.01.2003 - …
Lapse õiguste konventsiooni laste müüki, lasteprostitutsiooni ja -pornograafiat käsitleva fakultatiivprotokolli ratifitseerimise seadusRT II 2004, 23, 94Riigikoguseadus09.07.2004 - …
"Eesti Vabariigi valitsuse ja OECD kokkuleppe Eesti Vabariigi ühinemise kohta rahvusvahelistes äritehingutes altkäemaksu vastu võitlemise OECD töögrupiga" eelnõu heakskiitmineRT II, 2004, 23, 98Vabariigi Valitsuskorraldus43717.06.2004 - …
"Lepingu Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu vahel Eesti Vabariigi osalemise kohta Euroopa Liidu politseimissioonis Bosnias ja Hertsegoviinas" eelnõu heakskiitmine ja volituste andmineRT II, 2002, 38, 189Vabariigi Valitsuskorraldus84717.12.2002 - …
"Euroopa Ühenduse liikmesriigile esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määramise konventsiooniga - Dublini konventsiooniga" ühinemineRTL, 2004, 97, 1553Vabariigi Valitsuskorraldus51808.07.2004 - …
Volituste andmine "Eesti Vabariigi valitsuse ja Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi valitsuse vahelisele vastastikuse mõistmise memorandumile koostöö kohta võitluses ebaseadusliku uimastiringluse, organiseeritud kuritegevuse, illegaalse immigratsiooni, rahvusvahelise terrorismi ja muude raskete kuritegude vastu" allakirjutamiseksRT II, 2003, 4, 16Vabariigi Valitsuskorraldus5328.01.2003 - …
Mandrilava püsiplatvorme ohustava ebaseadusliku tegevuse tõkestamise protokolliga ühinemise seadusRT II 2003, 31, 155Riigikoguseadus20.12.2003 - …
"Eesti Vabariigi valitsuse ja Rumeenia valitsuse vahelise isikute tagasivõtmise kokkuleppe" eelnõu heakskiitmine ja volituste andmineRTL, 2003, 112, 1777Vabariigi Valitsuskorraldus67820.10.2003 - …
Rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni täiendavate protokollide ratifitseerimise seadusRT II 2004, 7, 23Riigikoguseadus17.04.2004 - …
"Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise korrakaitsekokkuleppe" eelnõu heakskiitmine ja volituste andmineRT II, 2003, 16, 83Vabariigi Valitsuskorraldus39517.06.2003 - …
Eesti Vabariigi valitsuse ja Saksamaa Liitvabariigi valitsuse vahelise isikute tagasisaatmise ja tagasivõtmise kokkuleppe ja selle rakendamise protokolli eelnõude heakskiitmineRT II, 1998, 52, 123Vabariigi Valitsuskorraldus120711.12.1998 - …
Prantsuse Vabariigi valitsuse ja Eesti Vabariigi valitsuse vahelise riigis ebaseaduslikult viibivate isikute tagasivõtmise kokkuleppe ning Beneluxi liikmesriikide valitsuste ja Eesti Vabariigi valitsuse vahelise riigis ebaseaduslikult viibivate isikute tagasivõtmise kokkuleppe eelnõude heakskiitmineRT II, 1998, 52, 124Vabariigi Valitsuskorraldus121215.12.1998 - …
Eesti Vabariigi valitsuse ja Prantsuse Vabariigi valitsuse vahelise viisakohustustest vastastikuse loobumise kokkuleppe eelnõu heakskiitmineRT II, 1999, 3, 17Vabariigi Valitsuskorraldus12709.02.1999 - …
Eesti Vabariigi valitsuse ja Belgia Kuningriigi valitsuse, Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsuse ja Hollandi Kuningriigi valitsuse vahelise viisakohustustest vastastikuse loobumise kokkuleppe eelnõu heakskiitmineRT II, 1999, 4, 23Vabariigi Valitsuskorraldus19817.02.1999 - …
Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vahelise tuumaavariist või kiirgusohtlikust olukorrast operatiivse teatamise ning tuumaohutus- ja kiirguskaitsealase informatsiooni ja kogemuse vahetamise lepingu eelnõu heakskiitmineRT II, 1999, 13, 86Vabariigi Valitsuskorraldus60726.05.1999 - …

Kokku: 196| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json