https://www.riigiteataja.ee/jaotusedAlamMenyy.html

https://www.riigiteataja.ee/gfx/indicator.gif

Süstemaatiline liigitus

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Lapse õiguste konventsiooni laste müüki, lasteprostitutsiooni ja -pornograafiat käsitleva fakultatiivprotokolli ratifitseerimise seadusRT II 2004, 23, 94Riigikoguseadus09.07.2004 - …
Laste hooldusõigust ja laste hooldusõiguse taastamist käsitlevate otsuste tunnustamise ja täitmise Euroopa konventsiooni ratifitseerimise seadusRT II 2001, 5, 26Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Lapseröövi suhtes tsiviilõiguse kohaldamise rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadusRT II 2001, 6, 33Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Riikidevahelises lapsendamises laste kaitseks tehtava koostöö konventsiooniga ühinemise seadusRT II 2001, 31, 157Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Välisriigist ülalpidamise taotlemise konventsiooniga ühinemise seadusRT II 1996, 39, 146Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Ülalpidamiskohustusi käsitlevate otsuste tunnustamise ja täitmise konventsiooniga ühinemise seadusRT II 1996, 39, 147Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Ülalpidamiskohustustele kohaldatava õiguse 1973. aasta 2. oktoobri Haagi konventsiooniga ühinemise seadusRT II 1999, 24, 140Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Eesti Vabariigi Valitsuse ja SOS-Kinderdorf International'i vahelise Eesti Vabariigis SOS-lastekülade asutamise ja tegevuse ning sellega seotud projektide lepingu ratifitseerimise seadusRT II 1994, 29, 129Riigikoguseadus01.06.2002 - …
"Eesti Vabariigi valitsuse ja Gruusia valitsuse kultuuri-, haridus-, teadus-, noorsoo- ja spordikoostöö kokkuleppe" eelnõu heakskiitmine ja volituste andmineRTL, 2004, 133, 2060Vabariigi Valitsuskorraldus75207.10.2004 - …
"Eesti Vabariigi valitsuse ja Türgi Vabariigi valitsuse kultuuri-, haridus-, teadus-, noorsoo- ja spordikoostöö programmi" eelnõu heakskiitmine ja volituse andmineRTL, 2005, 95, 1445Vabariigi Valitsuskorraldus56301.09.2005 - …
Laste kaasamist relvakonfliktidesse käsitleva lapse õiguste konventsiooni fakultatiivprotokolli ratifitseerimise seadusRT II, 08.01.2014, 1Riigikoguseadus18.01.2014 - …
„Eesti Vabariigi valitsuse ja Iisraeli Riigi valitsuse vahelise haridus-, teadus-, kultuuri-, noorsoo- ja spordikoostöö programmi aastateks 2012–2015“ eelnõu heakskiitmineRT II, 06.11.2012, 2Vabariigi Valitsuskorraldus46401.11.2012 - …
Vanema kohustuste kindlaksmääramise ja laste kaitse abinõude rakendamise pädevuse, kohaldatava õiguse, abinõude tunnustamise, rakendamise ja koostöö konventsiooniga ühinemise seadusRT II, 14.11.2011, 2Riigikoguseadus24.11.2011 - …
Inimkaubandusvastase Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seadusRT II, 23.12.2014, 1Riigikoguseadus02.01.2015 - …
Eesti Vabariigi valitsuse ja Kanada valitsuse noortevahetuse kokkuleppe ratifitseerimise seadusRT II 2010, 16, 67Riigikoguseadus28.06.2010 - …
Eesti Vabariigi ühinemisest rahvusvaheliste lepingutega, mille depositaariks on ÜRO peasekretärRT, 1991, 35, 428Ülemnõukoguotsus
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsiooni (nr 182) "Lapsele sobimatu töö ja muu talle sobimatu tegevuse viivitamatu keelustamine" ratifitseerimise seadusRT II 2001, 20, 109Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Laste kaitset seksuaalse ärakasutamise ja seksuaalse kuritarvitamise eest käsitleva Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seadusRT II, 03.11.2016, 1Riigikoguseadus13.11.2016 - …
"Eesti Vabariigi ja Portugali Vabariigi keele-, haridus-, kultuuri-, teadus-, tehnika-, noorsoo-, spordi- ja meediakoostöökokkuleppe" eelnõu heakskiitmine ja volituste andmineRT II, 2003, 12, 48Vabariigi Valitsuskorraldus27806.05.2003 - …
Majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste rahvusvaheline paktRT II 1993, 10, 13Ülemnõukoguvälisleping

Kokku: 29| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json