https://www.riigiteataja.ee/jaotusedAlamMenyy.html

https://www.riigiteataja.ee/gfx/indicator.gif

Süstemaatiline liigitus

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Partnerlus- ja koostöölepingu, millega seatakse sisse partnerlus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Tadžikistani Vabariigi vahel, ratifitseerimise seadusRT II, 2006, 25, 67Riigikoguseadus03.12.2006 - …
"Euroopa Ühenduse ja Eesti Vabariigi vastastikuse mõistmise memorandumi, mis käsitleb Eesti Vabariigi osalust ühenduse mehhanismis tugevdatud koostöö soodustamiseks kodanikukaitse abimissioonidel" eelnõu heakskiitmine ja volituste andmineRT II, 2002, 38, 192Vabariigi Valitsuskorraldus85117.12.2002 - …
«Eesti Vabariigi valitsuse ja Ukraina Ministrite Kabineti vahelise kokkuleppe koostööst sertifitseerimistulemuste vastastikuses tunnustamises» eelnõu heakskiitmineRT II, 1997, 6, 29Vabariigi Valitsuskorraldus14518.02.1997 - …
«Eesti Vabariigi valitsuse ning Belgia prantsuskeelse kogukonna ja Vallooni piirkonna koostöökokkuleppe» eelnõu heakskiitmineRTL, 130, 1906Vabariigi Valitsuskorraldus80005.12.2001 - …
Vabariigi Valitsuse 20. juuni 1995. a korraldus nr 597-kRT II, 18, 109Vabariigi Valitsuskorraldus59720.06.1995 - …
Eesti Vabariigi ja Moldova Vabariigi vahelise teineteisemõistmise, sõpruse ja koostöö deklaratsiooni ratifitseerimise seadusRT II 1996, 41, 163Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Eesti Vabariigi ja Ungari Vabariigi sõpruse ja koostöö aluste lepingu ratifitseerimise seadusRT II 1993, 12, 15Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vahelise sõbraliku koostöö ja Läänemeremaade heanaaberlikkuse lepingu ratifitseerimise seadusRT II 1993, 12, 14Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Eesti Vabariigi ja Ukraina sõpruse ja koostöö lepingu ratifitseerimise seadusRT II 1993, 15, 17Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Eesti Vabariigi ja Rumeenia vahelise sõpruse ja koostöö lepingu ratifitseerimise seadusRT II, 1993, 29, 100Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Eesti Vabariigi ja Türgi Vabariigi vahelise sõpruse ja koostöö lepingu ratifitseerimise seadusRT II 1994, 3, 7Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Eesti Vabariigi Valitsuse ja Ukraina Valitsuse vahelise kultuuri-, hariduse- ja teadusalase koostöö kokkuleppe kohtaVabariigi Valitsuskorraldus10.03.1994 - …
Eesti Vabariigi ja Kasahstani Vabariigi vahelise vastastikuse mõistmise ja koostöö lepingu ratifitseerimise seadusRT II 1994, 30, 130Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Vabariigi Valitsuse 11. aprilli 1995. a nr 370-kRT II, 10, 56Vabariigi Valitsuskorraldus37011.04.1995 - …
“Eesti Vabariigi valitsuse ja Šveitsi Liidunõukogu vahelise laienenud Euroopa Liidus majanduslike ja sotsiaalsete erinevuste vähendamise Eesti ja Šveitsi koostööprogrammi rakendamise raamkokkuleppe” eelnõu heakskiitmine ja volituse andmineRT II, 24, 68Vabariigi Valitsuskorraldus55213.12.2007 - …
Eesti Vabariigi ja Prantsuse Vabariigi vahelise teineteisemõistmise, sõpruse ja koostöö lepingu ratifitseerimise seadusRT II, 1993, 20, 46Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Eesti Vabariigi ühinemisest rahvusvaheliste lepingutega, mille depositaariks on ÜRO peasekretärRT, 1991, 35, 428Ülemnõukoguotsus
Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi kokkuleppe parlamentaarsest ja valitsustevahelisest koostööst muutmise protokolli ratifitseerimise seadusRT II 2004, 40, 148Riigikoguseadus03.01.2005 - …
Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kanada vahelise strateegilise partnerluse lepingu eelnõu heakskiitmine ja volituse andmine RT II, 25.10.2016, 2Vabariigi Valitsuskorraldus34320.10.2016 - …
”Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja tema liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelise lepingu, millega muudetakse kaubandus-, arengu- ja koostöölepingut” ratifitseerimise seadusRT II, 08.06.2018, 2Riigikoguseadus18.06.2018 - …

Kokku: 31| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json