/jaotusedAlamMenyy.html

/gfx/indicator.gif

Süstemaatiline liigitus

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Euroopa põhiseaduse lepingu ratifitseerimise seadusRT II 2006, 13, 35Riigikoguseadus26.06.2006 - …
“Komisjoni otsuse, mis käsitleb Euroopa Liidu solidaarsusfondist erakorraliste meetmete rahastamiseks ettenähtud toetuse saamist, rakendamise kokkuleppe” eelnõu heakskiitmine ja volituse andmineRT II, 5, 9Vabariigi Valitsuskorraldus10409.02.2006 - …
Lepingu Belgia Kuningriigi, Taani Kuningriigi, Saksamaa Liitvabariigi, Kreeka Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi, Iirimaa, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Portugali Vabariigi, Soome Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi (Euroopa Liidu liikmesriikide) ning Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi vahel Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemise kohta Euroopa Liiduga ratifitseerimise seadusRT II 2004, 3, 8Riigikoguseadus22.03.2004 - …
«Vabakaubandust ja kaubandust puudutavaid küsimusi käsitleva lepingu ühelt poolt Eesti Vabariigi ja teiselt poolt Euroopa Ühenduse, Euroopa Aatomienergiaühenduse (EAEC) ning Euroopa Söe- ja Terasekoondise vahel» muudatuste ratifitseerimise seadusRT II 1997, 27, 102Riigikoguseadus01.06.2002 - …
«Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Eesti Vabariigi vahelise assotsiatsiooninõukogu otsuse, millega võetakse vastu tingimused Eesti osalemiseks ühenduse programmis «Fiscalis»» eelnõu heakskiitmineRT II, 2002, 17, 76Vabariigi Valitsuskorraldus32521.05.2002 - …
Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Eesti Vabariigi vahelise assotsieerumislepingu (Euroopa lepingu) lisaprotokolli, millega kehtestatakse kala ja teatavate kalandustoodetega kauplemise kord, ratifitseerimise seadusRT II 2002, 6, 17Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning Eesti Vabariigi vahelise assotsieerumislepingu (Euroopa lepingu) ratifitseerimise seadusRT II, 1995, 22, 120Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Euroopa Majandusühenduse ja Eesti Vabariigi kaubavahetuse ja äri- ning majanduskoostöö lepingu ratifitseerimise seadusRT II 1993, 3, 2Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Seadus "Vabakaubandust ja kaubandust puudutavaid küsimusi käsitleva lepingu ühelt poolt Eesti Vabariigi ja teiselt poolt Euroopa Ühenduse, Euroopa Aatomienergiaühenduse (EAEC) ning Euroopa Söe- ja Terasekoondise vahel" ratifitseerimise kohtaRT II, 34, 146Riigikoguseadus01.06.2002 - …
"Lepingu Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Taani Kuningriigi, Saksamaa Liitvabariigi, Eesti Vabariigi, Kreeka Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi, Iirimaa, Itaalia Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi, Soome Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi (Euroopa Liidu liikmesriikide) ning Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia vahel Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemise kohta Euroopa Liiduga" ratifitseerimise seadusRT II 2005, 32, 107Riigikoguseadus23.12.2005 - …
Majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingu ratifitseerimise seadusRT II, 08.11.2012, 3Riigikoguseadus18.11.2012 - …
Euroopa Liidu toimimise lepingu muudatuse ratifitseerimise seadusRT II, 16.08.2012, 4Riigikoguseadus26.08.2012 - …
Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooniga ühinemiseks vajalike lepingute ratifitseerimise seadusRT II, 24.11.2010, 2Riigikoguseadus25.11.2010 - …
Lepingu Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi osalemise kohta Euroopa Majanduspiirkonnas ratifitseerimise seadusRT II 2004, 12, 51Riigikoguseadus17.05.2004 - …
Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu ratifitseerimise ja rakendamise seadusRT II, 14.09.2012, 1Riigikoguseadus15.09.2012 - …
Belgia Kuningriigi, Bulgaaria Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Taani Kuningriigi, Saksamaa Liitvabariigi, Eesti Vabariigi, Iirimaa, Kreeka Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Rumeenia, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi, Soome Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi (Euroopa Liidu liikmesriikide) ning Horvaatia Vabariigi vahelise Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise lepingu ratifitseerimise seadusRT II, 20.09.2012, 1Riigikoguseadus30.09.2012 - …
Ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepingu ratifitseerimise seadusRT II, 18.11.2014, 1Riigikoguseadus28.11.2014 - …
Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise väljaandmise konventsiooniga ühinemise seadusRT II, 2004, 38, 137Riigikoguseadus15.12.2004 - …
Lissaboni lepingu, millega muudetakse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Ühenduse asutamislepingut, ratifitseerimise seadusRT II, 2008, 14, 36Riigikoguseadus11.07.2008 - …
«Protokolli, millega muudetakse Euroopa Liidu lepingule, Euroopa Liidu toimimise lepingule ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingule lisatud protokolli üleminekusätete kohta» eelnõu heakskiitmine ja volituse andmineRT II, 2010, 14, 60Vabariigi Valitsuskorraldus20727.05.2010 - …

Kokku: 24| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json