https://www.riigiteataja.ee/jaotusedAlamMenyy.html

https://www.riigiteataja.ee/gfx/indicator.gif

Süstemaatiline liigitus

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Korruptsiooni kriminaalõigusliku reguleerimise konventsiooni ratifitseerimise seadusRiigikoguseadus13.01.2006 - …
Piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni fakultatiivse protokolli ratifitseerimise seadusRT II 2006, 24, 63Riigikoguseadus27.11.2006 - …
ÜRO kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti surmanuhtluse kaotamist käsitleva teise fakultatiivse protokolliga ühinemise seadusRT II 2003, 31, 157Riigikoguseadus20.12.2003 - …
Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni lisaprotokolli nr 6 ratifitseerimise seadusRT II 1998, 14, 22Riigikoguseadus01.06.2002 - …
«Eesti Vabariigi valitsuse ja Moldova Vabariigi valitsuse vahelise kokkuleppe koostööst kuritegevuse vastu võitlemisel» eelnõu heakskiitmineRTL, 1999, 58, 766Vabariigi Valitsuskorraldus40330.03.1999 - …
Piinamise ja ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise tõkestamise Euroopa konventsiooni ja selle protokollide nr 1 ja 2 ratifitseerimise seadusRT II 1996, 36, 132Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Tingimisi karistatud või tingimisi enne tähtaega vangistusest vabastatud isikule käitumiskontrolli kohaldamise Euroopa konventsiooni ratifitseerimise seadusRT II 2005, 10, 25Riigikoguseadus08.04.2005 - …
Vägivallakuritegude ohvritele hüvitise maksmise Euroopa konventsiooni ratifitseerimise seadusRT II 2005, 32, 109Riigikoguseadus23.12.2005 - …
Protokolli nr 15 ˮInimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni muutmise kohtaˮ ratifitseerimise seadusRT II, 28.03.2014, 1Riigikoguseadus07.04.2014 - …
Inimkaubandusvastase Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seadusRT II, 23.12.2014, 1Riigikoguseadus02.01.2015 - …
Korruptsiooni kriminaalõigusliku reguleerimise konventsiooni lisaprotokolliga ühinemise seadusRT II, 05.03.2015, 1Riigikoguseadus15.03.2015 - …
Arvutikuritegevusvastase konventsiooni ratifitseerimise seadusRiigikoguseadus01.01.2010 - …
Eesti Vabariigi ühinemisest rahvusvaheliste lepingutega, mille depositaariks on ÜRO peasekretärRT, 1991, 35, 428Ülemnõukoguotsus
Naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seadusRT II, 26.09.2017, 1Riigikoguseadus06.10.2017 - …
Rahapesu ning kriminaaltulu avastamise, arestimise ja konfiskeerimise ning terrorismi rahastamist käsitleva Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seadusRT II, 11.06.2022, 1Riigikoguseadus21.06.2022 - …
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolli nr 13 surmanuhtluse igas olukorras kaotamise kohta ratifitseerimise seadusRT II, 2003, 31, 156Riigikoguseadus20.12.2003 - …
Euroopa Nõukogu rahapesu ning kriminaaltulu avastamise, arestimise ja konfiskeerimise konventsiooni ratifitseerimise seadusRT II, 2000, 7, 41Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Konventsioon aegumistähtaja mittekohaldamisest sõjakuritegude ja inimsusevastaste kuritegude suhtesRT II 1994, 16, 50Vabariigi Valitsusvälisleping
Genotsiidi vältimise ja karistamise konventsioonRT II, 1994, 27, 103Ülemnõukoguvälisleping
Konventsioon kuritegude ja mõningate teiste tegude kohta õhusõiduki pardalRT II 1993, 30, 104Riigikoguvälisleping

Kokku: 33| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json