https://www.riigiteataja.ee/jaotusedAlamMenyy.html

https://www.riigiteataja.ee/gfx/indicator.gif

Süstemaatiline liigitus

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ja kasutamise konventsiooni muudatuse heakskiitmise seadusRT II, 2007, 3, 9Riigikoguseadus24.02.2007 - …
Keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni muudatuse ratifitseerimise seadusRT II, 2007, 10, 35Riigikoguseadus22.07.2007 - …
1992. aasta piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ning kasutamise konventsiooni vee ja tervise protokolli ratifitseerimise seadusRT II 2003, 8, 31Riigikoguseadus22.03.2003 - …
"Eesti Vabariigi valitsuse ja Madalmaade valitsuse kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise alase koostöö vastastikuse mõistmise memorandumi vastavalt Kyoto protokolli artiklile 6" eelnõu heakskiitmine ja volituse andmineRTL, 90, 1341Vabariigi Valitsuskorraldus46329.07.2003 - …
"Eesti Vabariigi valitsuse ja Taani Kuningriigi valitsuse ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli rakendamisel tehtava koostöö alase vastastikuse mõistmise memorandumi" eelnõu heakskiitmine ja volituse andmineRT II, 25, 126Vabariigi Valitsuskorraldus58722.09.2003 - …
Osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli 1999. aastal Pekingis tehtud paranduste ratifitseerimise seadusRT II 2003, 28, 138Riigikoguseadus17.11.2003 - …
Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vahelise veekaitsealase koostöö lepingu eelnõu heakskiitmineRT II, 1999, 3, 20Vabariigi Valitsuskorraldus13009.02.1999 - …
Taani Kuningriigi, Eesti Vabariigi, Soome Vabariigi, Saksa Liitvabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Poola Vabariigi, Vene Föderatsiooni ja Rootsi Kuningriigi vahelise Läänemere Merekeskkonna Kaitse Komisjoni privileegide ja immuniteetide kokkuleppe ratifitseerimise seadusRT II 1998, 50, 105Riigikoguseadus01.06.2002 - …
"Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vahelise kokkuleppe kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise ühisrakendusprojektide kohta" eelnõu heakskiitmine, allakirjutamiseks volituse andmine ja volitatud asutuse määramineRT II, 37, 183Vabariigi Valitsuskorraldus84110.12.2002 - …
Eesti Vabariigi ja Põhjamaade Keskkonnainvesteeringute Korporatsiooni (Nordic Environment Finance Corporation - NEFCO) vahelise lepingu NEFCO õigusliku staatuse kohta Eesti Vabariigis ratifitseerimise seadusRT II 2002, 32, 148Riigikoguseadus21.11.2002 - …
Osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli 1997. aasta 15.-17. septembril Montrealis tehtud paranduste ratifitseerimise seadusRT II 2002, 32, 149Riigikoguseadus21.11.2002 - …
"Euroopa Ühenduse ja Eesti Vabariigi vahelise vastastikuse mõistmise memorandumi Eesti osalemise kohta peamiselt keskkonnakaitse eesmärgil tegutsevaid valitsusväliseid organisatsioone toetavas ühenduse tegevuskavas" eelnõu heakskiitmine ja volituste andmineRT II, 2002, 28, 131Vabariigi Valitsuskorraldus62924.09.2002 - …
Eesti Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise riigipiire ületava keskkonnamõju hindamist käsitleva kokkuleppe eelnõu heakskiitmineRT II, 1997, 4, 17Vabariigi Valitsuskorraldus5128.01.1997 - …
Keskkonna kriminaalõigusliku kaitse konventsiooni ratifitseerimise seadusRT II 2002, 9, 28Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Keskkonnainfo kättesaadavuse ja keskkonnaasjade otsustamiseks üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni ratifitseerimise seadusRT II 2001, 18, 89Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Ohtlike jäätmete riikidevahelise veo ja nende kõrvaldamise kontrolli Baseli konventsiooni osaliste kolmanda konverentsi otsuse III/1 "Baseli konventsiooni muutmine" ratifitseerimise seadusRT II 2001, 18, 90Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Vabariigi Valitsuse 12. juuli 1995. a korraldus nr 630-kRT II, 1995, 28, 127Vabariigi Valitsuskorraldus12.07.1995 - …
Osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli 1990. aasta 29. juuni Londoni paranduste ja täienduste ning 1992. aasta 25. novembri Kopenhaageni paranduste ratifitseerimise seadusRT II 1999, 3, 15Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Euroopa ja Vahemeremaade taimekaitseorganisatsiooni asutamise konventsiooni ratifitseerimise seadusRT II 1993, 26, 75Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Rahvusvahelise tähtsusega märgalade, eriti veelindude elupaikade konventsiooni ratifitseerimise seadusRT II 1993, 27, 84Riigikoguseadus01.06.2002 - …

Kokku: 103| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json