Süstemaatiline liigitus

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolli nr 14, millega muudetakse konventsiooni kontrollsüsteemi, ratifitseerimise seadusRT II 2006, 1, 2Riigikoguseadus13.01.2006 - …
Keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni muudatuse ratifitseerimise seadusRT II, 2007, 10, 35Riigikoguseadus22.07.2007 - …
Õigusabi taotluste edastamise Euroopa kokkuleppe lisaprotokolli ratifitseerimise seadusRT II 2002, 12, 46Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Õigusabi taotluste edastamise Euroopa kokkuleppe ratifitseerimise seadusRT II 1998, 40, 95Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Välisriikide õigusinfo Euroopa konventsiooni ning selle lisaprotokolli ratifitseerimise seadusRT II 1997, 7, 35Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Kohtuotsuste rahvusvahelise kehtivuse Euroopa konventsiooni ratifitseerimise seadusRT II 2001, 6, 34Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Keskkonnainfo kättesaadavuse ja keskkonnaasjade otsustamiseks üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni ratifitseerimise seadusRT II 2001, 18, 89Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Rahvusvahelise kohtumenetluse lihtsustamise konventsiooniga ühinemise seadusRT II 1996, 1, 3Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi õigussuhete lepingu ratifitseerimise seadusRT II, 6, 5Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Välisriigi vahekohtu otsuste tunnustamise ja täitmise konventsiooni ratifitseerimise seadusRT II 1993, 21, 51Riigikoguseadus01.06.2002 - …
Rahvusvahelise Mereõiguse Kohtu eesõiguste ja puutumatuse kokkuleppega ühinemise seadusRT II 2007, 21, 62Riigikoguseadus29.11.2007 - …
“Eesti Vabariigi valitsuse ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Endise Jugoslaavia Rahvusvahelise Kriminaaltribunali kohtuotsuste täitmise kokkuleppe” eelnõu heakskiitmineRT II, 2008, 3, 9Vabariigi Valitsuskorraldus6031.01.2008 - …
Euroopa Inimõiguste Kohtu menetluses osalevaid isikuid käsitleva Euroopa kokkuleppe ratifitseerimise seadusRT II, 28.11.2011, 6Riigikoguseadus08.12.2011 - …
Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise kriminaalasjades vastastikuse õigusabi konventsiooniga ühinemise seadusRT II, 29.12.2011, 2Riigikoguseadus01.01.2012 - …
Eesti Vabariigi ühinemisest rahvusvaheliste lepingutega, mille depositaariks on ÜRO peasekretärRT, 1991, 35, 428Ülemnõukoguotsus
Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (täiendatud protokollidega nr 2, 3, 5 ja 8) ning selle lisaprotokollide nr 1, 4, 7, 9, 10 ja 11 ratifitseerimise seadusRiigikoguseadus01.01.2006 - …

Kokku: 16| Näitan: 1- 16|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane