/kohtulahenditeLiigitusAlamMenyy.html

/gfx/indicator.gif

Kohtulahendite liigitus

Pealkiri Lahendi number Kohtulahendi kuupäev Avaldamise kuupäev
Narkootilise aine käitlemise tõendamine1-17-8179/9213.11.201910.01.2020
Juriidilise isiku vastutus väärteomenetluses4-18-5765/2429.11.201910.01.2020
Kuriteo toimepanija kinnipidamine4-19-841/3319.11.201930.12.2019
Tervisekahjustusega tekitatud kahju hüvitamine kriminaalmenetluses1-18-7833/6312.11.201930.12.2019
Eriotstarbeline sõiduk kui teekasutustasu objekt4-18-6507/4225.10.201906.11.2019
Joobes juhtimise kõlbmatu katse toimepanemine4-19-1178/2021.10.201923.10.2019
Kaitsegarandikohustuse tekkimine isiku hooldamise kohustuse faktilisest ülevõtmisest1-17-7111/8110.10.201916.10.2019
Tegelikult ärakantud karistusaeg1-11-3615/28408.10.201915.10.2019
Täiendavad hoolsusnõuded liikluses lisaks usalduspõhimõttele4-18-5832/1804.10.201910.10.2019
Liikmesriikide kohustus arvestada kriminaalmenetluses teistes liikmesriikides tehtud otsuseid1-17-10162/35121.06.201911.07.2019
Karistuse mõistmine lühimenetluses1-17-11930/4519.06.001908.07.2019
Soodustuskelmuse toimepanek1-15-11032/30813.05.201927.05.2019
Kohtuvälise menetleja otsuse peale esitatav kaebus4-18-3732/2208.05.201924.05.2019
Kuriteo toimepanemine kuritegeliku ühendusena1-16-6452/34021.02.201905.03.2019
Liitkaristuse mõistmine1-17-7807/3418.12.201811.01.2019
Välisriigi kohtuotsuse tunnustamine ning järelevalve täitmise üle1-17-4942/1611.12.201808.01.2019
Ennetähtaegse vabastamise taotluse esitamise tähtaja arvutamine1-16-2295/8128.11.201802.01.2019
Sugulise iseloomuga tegu1-17-6580/13809.11.201806.12.2018
Kannatanu abitusseisund ja kaitsetus1-17-1629/4411.06.201809.07.2018
Juhatuse liikme vastutus ametiühingu esindaja takistamisel4-17-3766/2505.03.201813.03.2018
Ebaõigest diagnoosist tulenev raviviga1-15-6223/4929.12.201725.01.2018
Inimkaubandusega seotud kuritegude kvalifitseerimine1-17-689/2918.12.201724.01.2018
Raske tervisekahjustuse tekitamine1-16-5213/6115.12.201724.01.2018
Juhatuse liikmete tööülesannete jaotus4-17-1195/2213.12.201722.01.2018
Juhatuse liikme vastutus juriidilise isiku kohustuste täitmata jätmisel4-16-5811/2717.11.201705.01.2018
Tapmine piinaval või julmal viisil1-15-10119/8009.11.201704.01.2018
Kohtu põhjenduste esitamise vajalikkus1-16-6115/6720.11.201703.01.2018
Karistusnormi tõlgendamine1-16-5792/10109.11.201726.12.2017
Enese mittesüüstamise privileeg4-16-6037/4608.11.201726.12.2017
Hädakaitseseisundi piiride ületamine turvatöötaja poolt1-16-9964/3603.11.201718.12.2017
Avaliku korra rikkumine meelelahutusasutuse poolt4-16-6493/2705.10.201730.11.2017
Süüteo ümberkvalifitseerimine ning karistuse vähendamine uue seaduse kehtestamisega1-16-9178/3312.10.201717.11.2017
Korduva trahvi määramine sama süüteo toimepanemise eest4-16-4916/4227.09.201710.10.2017
Rikkumise kvalifitseerimine seaduse muutudes4-17-695/1827.09.201710.10.2017
Liitkaristuse mõistmine3-1-1-34-1712.06.201702.07.2017
Kolmanda isiku vara arestimine konfiskeerimise tagamiseks3-1-1-24-1724.05.201707.06.2017

Kokku: 36| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json