/kohtulahenditeLiigitusAlamMenyy.html

/gfx/indicator.gif

Kohtulahendite liigitus

Pealkiri Lahendi number Kohtulahendi kuupäev Avaldamise kuupäev
Kannatanu maksejõuetuse põhjustamise menetluses1-19-9575/4626.06.202029.07.2020
Ärisaladuse ebaseadusliku kasutamise ja avaldamise objektiivne teo koosseis1-18-4590/8215.05.202003.07.2020
Korduvus kehalise väärkohtlemise süüteo toimepanemisel1-19-5146/5214.05.202003.07.2020
Jätkuva kuriteo ja korduvate kuritegude erinevus1-18-7408/6208.05.202003.07.2020
Narkootilise aine tarvitamise tõendamine ühe kaudse tõendiga4-19-447/4727.04.202024.06.2020
Narkootilise aine käitlemine suures koguses suure varalise kasu saamise eesmärgil1-18-2232/17903.04.202031.05.2020
Narkootilise aine koguse tõendamine1-19-2627/2927.03.202001.05.2020
Juriidilise isiku vastutus õigusvastase teo toimepanemisel ja menetluse keel4-19-2526/1917.03.202001.05.2020
Põhjendatud kuriteokahtlus isiku vahistamisel1-19-9448/3213.03.202001.05.2020
Lähisuhte piiritlemine kehalise väärkohtlemise korral1-19-3377/3209.03.202001.05.2020
Väärteomenetluse lõpetamine kuriteotunnuste ilmnemisel4-19-4337/2404.03.202001.05.2020
Võimuesindaja ähvardamise kuriteokoosseis1-19-1849/4306.02.202020.03.2020
Jahipidamise piirangud eramaal4-19-2839/2318.12.201924.02.2020
Avaliku korra raske rikkumine ja nõusolek vangistuse asendamiseks üldkasuliku tööga1-18-7276/8013.12.201901.02.2020
Kuriteo vahendliku täideviimise koosseis1-17-5210/5928.11.201931.01.2020
Asja omavolilise kasutamise süüteokoosseis1-18-9683/7515.11.201919.01.2020
Asitõendi kõrvaldamisele kaasaaitaja vastutus1-18-4372/8214.11.201919.01.2020
Narkootilise aine käitlemise tõendamine1-17-8179/9213.11.201910.01.2020
Kriminaalvastutus elatise maksmisest kõrvalehoidumisel1-18-5813/5206.12.201908.01.2020
Tervisekahjustusega tekitatud kahju hüvitamine kriminaalmenetluses1-18-7833/6312.11.201930.12.2019
Kõrvaldamata kahtluse tõlgendamine1-18-86/12807.11.201901.12.2019
Eriotstarbeline sõiduk kui teekasutustasu objekt4-18-6507/4225.10.201906.11.2019
Joobes juhtimise kõlbmatu katse toimepanemine4-19-1178/2021.10.201923.10.2019
Kaitsegarandikohustuse tekkimine isiku hooldamise kohustuse faktilisest ülevõtmisest1-17-7111/8110.10.201916.10.2019
Täiendavad hoolsusnõuded liikluses lisaks usalduspõhimõttele4-18-5832/1804.10.201910.10.2019
Liikmesriikide kohustus arvestada kriminaalmenetluses teistes liikmesriikides tehtud otsuseid1-17-10162/35121.06.201911.07.2019
Soodustuskelmuse toimepanek1-15-11032/30813.05.201927.05.2019
Vahistamismäärusele esitatavad nõuded1-18-8222/4715.03.201919.03.2019
Kuriteo toimepanemine kuritegeliku ühendusena1-16-6452/34021.02.201905.03.2019
Kannatanu ütluste usaldusväärsuse kontrollimine1-18-1247/5815.02.201926.02.2019
Vara usaldamise mõiste1-18-117/6504.02.201905.02.2019
Sugulise iseloomuga tegu1-17-6580/13809.11.201806.12.2018
Tahtlus tervisekahjustuse tekitamisel1-16-6512/6401.11.201829.11.2018
Vahetu sunni kasutamine kainenema toimetatud isiku suhtes1-17-1219/3911.10.201826.10.2018
Kannatanu abitusseisund ja kaitsetus1-17-1629/4411.06.201809.07.2018
Osaniku nõusolekuta äriühingu varaga toimingute tegemine1-16-4197/7616.02.201808.03.2018
Inimkaubandusega seotud kuritegude kvalifitseerimine1-17-689/2918.12.201724.01.2018
Raske tervisekahjustuse tekitamine1-16-5213/6115.12.201724.01.2018
Jälitustoiminguks loa andmine1-17-7077/1414.12.201722.01.2018
Tapmine piinaval või julmal viisil1-15-10119/8009.11.201704.01.2018
Karistusnormi tõlgendamine1-16-5792/10109.11.201726.12.2017
Enese mittesüüstamise privileeg4-16-6037/4608.11.201726.12.2017
Avaliku korra rikkumine meelelahutusasutuse poolt4-16-6493/2705.10.201730.11.2017
Süüteo ümberkvalifitseerimine ning karistuse vähendamine uue seaduse kehtestamisega1-16-9178/3312.10.201717.11.2017
Liiklusõnnetuse järgselt sündmuskohalt lahkumine4-16-7649/3620.10.201716.11.2017
Ründe kvalifitseerimine avaliku korra rikkumisena1-16-10326/5123.10.201709.11.2017
Põhjendamiskohustus3-1-1-26-1714.06.201705.07.2017
Kolmanda isiku vara arestimine konfiskeerimise tagamiseks3-1-1-24-1724.05.201707.06.2017

Kokku: 48| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json