Kohtulahendite liigitus

Kokku: 13| Näitan: 1 - 13

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane
Kohtuasja nrKohusLahendi kp Seotud sätted Märksõnad ja annotatsioonid kuva annotatsioonid
3-1-1-120-01 PDF Riigikohus 18.12.2001
Juriidilise isiku esindajana tegutsedes tekitab füüsiline isik TsÜS § 95 lg 1 järgi küll õigusi ja kohustusi juriidilisele isikule, kuid see ei saa iseenesest välistada füüsilise isiku otsest kasu veel vähem aga tema tegutsemist omakasu ajendil dokumendi võltsimisel.
3-1-1-119-01 PDF Riigikohus 14.12.2001
Vee erikasutusluba on haldusakt, millega antakse isikule õigusi ja pannakse kohustusi ning mille nõuete rikkumise eest võib järgneda õiguslik vastutus. Sellise dokumendi rakendamise tingimuseks on muuhulgas juriidiliselt selge ja korrektne vormistus. Puuduste eest halduaktis ei vastuta mitte haldusakti adressaat, vaid selle väljaandja.
3-1-1-82-01 PDF Riigikohus 10.09.2001
Intellektuaalse võltsimisega on tegemist juhul, kui dokumendi koostajana näidatud ja selle koostamiseks õigustatud isik kannab formaalselt autentsesse dokumenti sisult ebaõigeid andmeid.
Kui ei ole tuvastatud dokumendi võltsimist, siis on ka välistatud sama dokumendi kasutamine võltsitud dokumendina.
Asjaolu, et dokumendis kajastatud andmed ei vasta tegelikkusele seetõttu, et selle aluseks olevad registrikanded ei kajasta tegelikkust, ei muuda dokumenti võltsituks. Siinjuures pole oluline ka dokumendi kasutaja teadlikkus registrikannete ja sellest tulenevalt ka nende alusel väljastatud dokumendi tegelikkusele mittevastavusest. Sellise dokumendi kasutaja subjektiivsest küljest lähtuvalt on vaid võimalik kaaluda, kas tegemist on pettusega või mitte.
3-1-1-67-01 PDF Riigikohus 05.06.2001
Teadvalt võltsitud ametliku dokumendi kasutamine eesmärgiga omandada õigusi või vabaneda kohustusest, eeldab otsest tahtlust. Süüdlasel peab olema teadmine, et dokument, mida ta kasutab on võltsitud ja võltsitu kasutamisel on tema eesmärgiks omandada õigusi või vabaneda kohustustest.
3-1-1-50-01 PDF Riigikohus 11.05.2001
Peitmise sisuks KrK § 185 mõttes on soov vältida või takistada dokumendi sisuks oleva teabe õigustatud isikutele teatavaks saamist. Käesoleval juhul oli dokumendi sisuks haldusõiguserikkumine � faktiline asjaolu, mida haldusõigusrikkumise protokolli toimetamisega teise tuppa ei olnud võimalik varjata ega ka mitte olematuks muuta.
3-1-1-21-00 PDF Riigikohus 15.02.2000
3-1-1-1-00 PDF Riigikohus 11.01.2000
KrK
Juhul kui KrK eriosa dispositsioonis on ette nähtud mitu tegu, saab üks ja sama isik üht tegu toime panna täideviijana, teist aga osavõtjana kitsamas mõttes, mis võib tema käitumise kvalifitseerimise tingida ka KrK § 17 vastava lõike järgi. Puutuvalt KrK §-s 186 sätestatud kuriteosse, võib passi võltsimisele kaasaaitamine olla siiski hõlmatud teadvalt võltsitud passi kasutamisega (kuriteo täideviija)ega vaja kohtuotsuse resolutiivosas eraldi kvalifitseerimist.
3-1-1-77-99 PDF Riigikohus 07.09.1999
KrK
Dokumendi võltsimine (KrK § 148) võib seisneda isiku ehtsate isikuandmete ebaseaduslikus ja põhjendamatus ühendamises mingi organisatsiooni blanketi ehtsate andmetega.
3-1-1-56-99 PDF Riigikohus 25.05.1999
KrK
Teadvalt võltsitud liikluspoliisi kasutamine ehtsast poliisist tulenevate õiguste omandamise eesmärgil võib moodustada KrK §-s 186 sätestatud kuriteo.
3-1-1-32-99 PDF Riigikohus 06.04.1999
KrK
Õiguste omandamine või kohustustest vabanemine on KrMK § 186 kohaselt mitte teadvalt võltsitud ametliku dokumendi kasutamise tulem, vaid isiku käitumise eesmärk.
3-1-1-20-99 PDF Riigikohus 23.02.1999
KrK
Isik on KrK § 186 sätestatud kuriteo lõpule viinud ka juhul, kui ta võltsitud passi ise ei esitagi viisa saamiseks, vaid annab selle saatkonda edastamiseks teisele isikule.
3-1-1-43-98 PDF Riigikohus 24.03.1998
Võltsitud ametliku dokumendi kasutamine võib KrK §-s 186 sätestatud kuriteo moodustada vaid juhul, kui dokumendi kasutamise eesmärgiks on õiguste omandamine või kohustustest vabanemine.
3-1-1-87-96 PDF Riigikohus 03.09.1996

Kokku: 13| Näitan: 1 - 13

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane