/kohtulahenditeLiigitusAlamMenyy.html

/gfx/indicator.gif

Kohtulahendite liigitus

Kokku: 15| Näitan: 1 - 15

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane
Kohtuasja nrKohusLahendi kp Seotud sätted Märksõnad ja annotatsioonid kuva annotatsioonid peida annotatsioonid
3-1-1-84-00 PDF Riigikohus 04.10.2000
3-1-1-83-99 PDF Riigikohus 07.12.1999
KrK

Põhiseaduse §-s 12 sätestatud võrdse kohtlemise nõudest lähtudes on eelvangistusaeg KrK § 45 kohaselt arvestatav ka rahatrahvina mõistetud karistuse hulka kooskõlas KrK § 43 lg 4. Eelvangistust tuleb arvestada samuti juhtudel, kui isikule mõistetava karistuse liik ei ole KrK § 43 lg 4 alusel vabadusekaotuseks ümberarvutatav.

3-1-3-9-99 PDF Riigikohus 18.05.1999
KrK

Eelvangistuse arvestamisel karistuse tähtaja hulka ei ole isiku kinnipidamise ja vabastamise kellaajal tähtsust, kuna KrK § 44 kohaselt arvutatakse vabadusekaotust vaid aastates kuudes ja päevades.

3-1-1-22-99 PDF Riigikohus 23.02.1999
KrK
3-1-3-26-98 PDF Riigikohus 15.12.1998
3-1-3-23-98 PDF Riigikohus 20.10.1998

Eelvangistuses viibitud aeg arvestatakse süüdlasele mõistetud karistuse tähtaja hulka.


Lõpliku karistuse mõistmisel KrK § 40 lg 3 alusel tuleb juhinduda kuritegude toimepanemise ajal kehtinud KrK § 40 lg 3 redaktsioonist.

3-1-1-96-98 PDF Riigikohus 22.09.1998

Karistuse tähtaja hulka tuleb arvestada kogu eelvangistusaeg.


Riigikohtul puudub õigus anda tuvastatud faktilistele asjaoludele nii esimese kui ka teise astme kohtu antust erinev hinnang.

3-1-3-14-98 PDF Riigikohus 26.05.1998

Eelvangistuses viibitud aeg arvestatakse süüdlasele mõistetud karistuse tähtaja hulka.


Süüdimõistva kohtuotsuse resolutiivosas tuleb ära näidata süüdimõistetule ärakandmisele kuuluv lõplik karistus.

3-1-3-2-98 PDF Riigikohus 20.01.1998

Vabadusekaotuse kandmise alguseks tuleb lugeda isiku tagaotsitavana kinnipidamise kuupäev.


Raskema karistuse mõistmine võib olla põhjendatud seetõttu, et noort kohtualust on kriminaalkorras karistatud juba mitu korda, kusjuures karistatus on kustumata ning ta oli kuritegude initsiaator.

3-1-1-6-98 PDF Riigikohus 13.01.1998
3-1-1-120-97 PDF Riigikohus 02.12.1997
3-1-3-29-97 PDF Riigikohus 21.10.1997

Kui 10. jaanuarist 1996 eelvangistuses viibivale isikule mõistetakse 7 aastat vabadusekaotust, kusjuures karistuse kandmise algust arvatakse 31. jaanuarist 1997, tuleb ärakandmisele luuluvaks karistuseks lugeda mitte 5 aastat, 11 kuud ja 10 päeva nagu otsustas esimese astme kohus, vaid 5 aastat, 11 kuud ja 9 päeva.

3-1-1-96-97 PDF Riigikohus 23.09.1997

Omandatud, veetud või hoitud lõhkematerjali kogus, omadused ja sellega ümberkäimise ohtlikkuse aste võivad olla KrK § 47 kohaldamist välistavateks tehioludeks.


Kaitsja puudumine kohtuistungil ei moodusta kohtualuse kaitseõiguse rikkumist juhul, kui ta ei kuulu isikute ringi, kelle kriminaalasjades on kaitsja osavõtt kohustuslik, ja kui ta ei ole taotlenud kohtult kaitsjat, kuigi talle on tema õigused kohtuistungil selgitatud.


Eelvangistuses viibitud aeg arvestatakse süüdlasele mõistetud karistuse tähtaja hulka.

3-1-1-69-97 PDF Riigikohus 10.06.1997

Vabadusekaotuse tingimuslik mittekohaldamine on põhjendatud vaid KrK §-s 47 sätestatud eelduste esinemisel.


Eelvangistusaja arvestamisel karistuse tähtaja hulka tuleb eelvangistuse algus- ja lõpupäeva arvestada eraldi.

3-1-3-22-96 PDF Riigikohus 10.09.1996

Kui ühes kohtuotsuses on kandmisele kuuluva karistuse määramisel eelvangistusaega juba arvestatud, siis järgmises kohtuotsuses on sellesama aja uuesti arvestamine alusetu.

Kokku: 15| Näitan: 1 - 15

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json