/kohtulahenditeLiigitusAlamMenyy.html

/gfx/indicator.gif

Kohtulahendite liigitus

Kokku: 3| Näitan: 1 - 3

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane
Kohtuasja nrKohusLahendi kp Seotud sätted Märksõnad ja annotatsioonid kuva annotatsioonid peida annotatsioonid
3-1-1-3-02 PDF Riigikohus 29.01.2002

Nii kriminaalmenetluse seaduse kui advokatuuriseaduse sätetega keelatakse samal kaitsjal samas asjas kaitsta vastandlike huvidega isikuid. Termin "sama asi" ei peegelda siinjuures mitte kitsalt menetlusõiguslikku mõistet vaid asetleidnud kuriteosündmust kogu tema terviklikkuses. See tähendab et samaks asjaks vastandlike huvidega isikute sama kaitsja poolt kaitsmise keelu mõttes tuleb lugeda ka n.ö põhiasjast KrMK § 118 alusel eraldatud kriminaalasja.

3-1-1-71-99 PDF Riigikohus 29.10.1999
KrK

Isiku süüditunnistamine näilises või teeseldud tehingus eeldab niisuguse tehingu tõendatust ja kajastatust süüdistuses. Vastasel korral ei ole süüdistus kooskõlas KrMK § 121 lg-s 2 esitatud nõuetega ja on rikutud kaitseõigust.


KrK § 148-6 lg-s 1 sätestatud kuritegu on lõpule viidud ebaõigete andmete esitamisega ning olenemata sellest, kuidas need andmed esitati ja kas säärane tegevus mõjutas audiitorkontrolli tulemust või ei mõjutanud. Otsustamaks seda, kas sõlmitud leping on õigusliku tähendusega ja tekitab ühele poolele kohustisi, ei piisa lepingu teksti grammatilise teksti tõlgendamisest, vaid lähtudes TsÜS §-st 64 tuleb eelkõige arvestada poolte tegelikku tahet. Kohustise tekkimise aluseks olnud lepingu originaali hävitamine ei lõpeta kohustist, kuna niisugust kohustise lõppemise alust ei ole TsK 20. ptk ette nähtud. Lepingu originaali hävitamine ei tee olematuks varem olnud kohustust esitada leping asutuse raamatupidamisele.


Laenuks saadud rahaga tehtud investeering, mis võib moodustada ametiseisundi kuritarvitamise, on TsK § 272 lg-st 1 ja 2 tulenevalt laenu saanud isiku tehing, kes ka vastutab selle ebaõnnestumise eest.

3-1-1-128-97 PDF Riigikohus 16.12.1997

Kohtualuse kaitseõiguse rikkumine võib seisneda selles, et kohtualune ei saa kohtuotsusest teada, millise konkreetse teo toimepanemises ta süüdi tunnistati, millise esitatud süüdistuse osas aga süüdi ei tunnistatud.


Kriminaalvastutusele võtmise aegumistähtaega arvestatakse kuni süüdistatava kohtu alla andmise päevani.

Kokku: 3| Näitan: 1 - 3

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json