/kohtulahenditeLiigitusAlamMenyy.html

/gfx/indicator.gif

Kohtulahendite liigitus

Kokku: 10| Näitan: 1 - 10

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane
Kohtuasja nrKohusLahendi kp Seotud sätted Märksõnad ja annotatsioonid kuva annotatsioonid peida annotatsioonid
3-1-1-111-01 PDF Riigikohus 05.12.2001
3-1-1-86-99 PDF Riigikohus 28.09.1999
KrK

Kannatanu ringkonnakohtu istungile kutsumata jätmine ei ole AKKS § 17 lg 5 nimetatud asjaolude puudumisel kriminaalmenetluse seaduse oluline rikkumine AKKS § 39 lg 4 mõistes.


Isikule, keda varem on varguste eest korduvalt karistatud, sealhulgas vabadusekaotusega, ja ka pärast viimase vabadusekaotuse ärakandmist pani toime röövimise, puudub alus mõista sanktsiooni alammäärale vastav või sellest kergem karistus.

3-1-1-70-98 PDF Riigikohus 26.05.1998

Kelmuse objektiivse külje tunnuseks on tegu, millega kannatanu teadvuses tekitatakase väärkujutlus vara ülemineku aluse suhtes.=Pettuse teel saadud vara võib minna mitte ainult süüdlase, vaid ka kolmandate isikute kasuks.


Karistuse kergendamise aluseks võib olla kohtualuse eluohtlik haigus, tema teisejärguline osa kuriteo ühises toimepanemises ja materiaalse kahju puudumine.

3-1-1-90-97 PDF Riigikohus 16.09.1997

Isikule, keda on Liikluseeskirja nõuete eiramise eest 2 aasta jooksul 19 korda haldusvastutusele võetud ja kes keskmise astme joobeseisundis LE järjekordse rikkumise tagajärjel kannatanu surma põhjustas (KrK § 204 lg 1), võib ärakandmisele kuuluv vabadusekaotus tähtajaga 2 aastat olla põhjendatud karistus.


Ühelgi tõendil ei ole kohtu jaoks ette kindlaksmääratud jõudu. Kohtul on õigus jätta kõrvale liiklustehnikaeksperdi arvamus, kui ekspert on ületanud oma pädevuse, andes kriminaalasja tehioludele õigusliku hinnangu või kui eksperdi arvamus ei seondu muude, usaldusväärsete tõenditega.

3-1-1-91-97 PDF Riigikohus 16.09.1997

Kohtu poolt kolm korda karistatud isiku poolt katseajal uute kuritegude toimepanemine võib anda alust ärakandmisele kuuluva vabadusekaotuse mõistmiseks.

3-1-1-62-97 PDF Riigikohus 27.05.1997

Kohtualuse elamine väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi ei ole talle karmima karistuse mõistmise iseseisev alus

3-1-1-7-97 PDF Riigikohus 21.01.1997

Ei ole põhjendatud niisuguse karistuse kergendamine, mis vastab toimepandud kuriteo raskusele ja süüdlase isikule ning kui arvestatud on ka vastutust kergendavaid asjaolusid.

3-1-1-132-96 PDF Riigikohus 10.12.1996

Vabadusekaotuse mõistmine varem kolm korda kriminaalkorras karistatule võib olla põhjendatud vaatamata sellele, et süüdlane on alaealine.

3-1-3-17-96 PDF Riigikohus 28.05.1996

Mõistetud karistuse kergendamise alus võib puududa, kui arvestatud on nii vastutust kergendavaid asjaolusid kui ka toimepandud kuritegude hulka ja põhjustatud kahju suurust.

3-1-1-28-96 PDF Riigikohus 27.02.1996

Konkreetse karistuse valikul ei tohi alahinnata seda, et kohtualune, olles süüdi mõistetud röövimise eest, pani uued kuriteod - vargused - toime katseajal ning hakkas end kohtu eest varjama.

Kokku: 10| Näitan: 1 - 10

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json