/kohtulahenditeLiigitusAlamMenyy.html

/gfx/indicator.gif

Kohtulahendite liigitus

Kokku: 6| Näitan: 1 - 6

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane
Kohtuasja nrKohusLahendi kp Seotud sätted Märksõnad ja annotatsioonid kuva annotatsioonid peida annotatsioonid
3-1-1-124-00 PDF Riigikohus 05.01.2001

Piiritlemaks tsiviilõiguslikku vastutust pettusliku tehingu eest kelmuse kuriteokoosseisu realiseerimisest on oluline, millal süüdlasel tekkis tahtlus lepingu tingimusi rikkuda. Kui tuvastatakse, et süüdlane ei kavatsenud juba enne lepingu sõlmimist selle tingimusi täita ning varakäsutuse teostamiseks viidi kannatanu pettuse abil eksitusse, on teiste kuriteo koosseisu elementide olemasolul tegemist kelmusega.


Objektiivseteks asjaoludeks, mis viitavad kelmusele võivad olla näiteks kohustuste võtmine, mis süüdlase olukorda arvestades on ilmselt ebareaalsed, maksete mittetasumine perioodil, kui süüdlase käsutuses olnud vahendid seda võimaldanuks, uute kohustuste võtmine, mis raskendavad juba olemasolevate täitmist aga samuti süüdlase käitumine varem esinenud analoogilistes situatsioonides jms.

3-1-3-1-00 PDF Riigikohus 22.02.2000
KrK

Õppelaenu saamine võltsitud kõrgkoolitõendi alusel isiku poolt, kes tegelikult ei õpi, mille tulemina väheneb panga ja suureneb laenusaaja vara, võib moodustada kelmuse objektiivse külje.


Kõnesoleva isiku tegu on suunatud mitte ainult tsiviilõigusliku vahekorra loomisele, vaid varalise kasu saamisele pettuse, mis on kelmuse subjektiivne tunnus.

3-1-1-56-99 PDF Riigikohus 25.05.1999
KrK

Mingi kindlustusfirma võltsitud liikluskindlustuse poliisi esitamine liikluskahju hüvitamiseks sellele samale firmale, kes aga ei ole liikluskahju põhjustamise eest vastutava isiku sõiduki kindlustaja ega pea seetõttu kahju hüvitama, ja kui pole tõendatud, et poliisi esitamisega püüti pettuse teel saada varalist kasu, ei moodusta KrK § 143 sätestatud kelmust.


Teadvalt võltsitud liikluspoliisi kasutamine ehtsast poliisist tulenevate õiguste omandamise eesmärgil võib moodustada KrK §-s 186 sätestatud kuriteo.

3-1-1-70-98 PDF Riigikohus 26.05.1998

Kelmuse objektiivse külje tunnuseks on tegu, millega kannatanu teadvuses tekitatakase väärkujutlus vara ülemineku aluse suhtes.=Pettuse teel saadud vara võib minna mitte ainult süüdlase, vaid ka kolmandate isikute kasuks.


Karistuse kergendamise aluseks võib olla kohtualuse eluohtlik haigus, tema teisejärguline osa kuriteo ühises toimepanemises ja materiaalse kahju puudumine.

3-1-1-45-98 PDF Riigikohus 24.03.1998

Süüdistuse muutmine kohtus on lubatud ka juhul, kui muuta on tarvis üksnes kuriteo kvalifikatsiooni seoses sellega, et endise sisuga seadusesäte on kriminaalasja arutamise ajaks paigutatud KrK eriosa sama paragrahvi mõnda teise lõikesse täiendpunktina.


Laenulepingu sõlmimine mitte tsiviilõigusliku vahekorra loomise, vaid pettuse teel võõra vara saamise eesmärgil võib moodustada kelmuse.

3-1-3-30-96 PDF Riigikohus 29.10.1996

Kuriteod, mis toimepanduna enne 24. maid 1996 olid kvalifitseeritavad KrK § 143 lg 3 järgi, kuuluvad ümberkvalifitseerimisele § 143 lg 2 p 2 järgi ning mõistetud karistus tuleb viia vastavusse selle lõike sanktsiooniga.

Kokku: 6| Näitan: 1 - 6

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json