Kohtulahendite liigitus

Kokku: 6| Näitan: 1 - 6

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane
Kohtuasja nrKohusLahendi kp Seotud sätted Märksõnad ja annotatsioonid kuva annotatsioonid
3-1-1-90-01 PDF Riigikohus 01.10.2001
Enne liiklusseaduse jõustumist andis mootorsõiduki mõiste EV liiklusseadus, mille § 10 lg 2 kohaselt loeti mootorsõidukiks mootori jõul liikuvat sõidukit ja mootorsõidukiks ei loetud mootoriga jalgratast, mopeedi ega mootori jõul liikuvat rööbassõidukit. Kuna tramm on elekrtikontaktliiniga ühendatud tänavarööbassõiduk (st ei ole mootroi jõul liikuv rööbassõiduk) siis saab järeldada, et tramm kuulub üldmõiste �mootorsõiduk� alla.
3-1-1-104-00 PDF Riigikohus 04.12.2000
Tee ületamist ootavaks jalakäijaks on mitte ainult sõiduteele astunud, vaid ka kõnniteel sõidutee ületamise võimalust ootav isik, kellele tee mitteandmine on LE p 37 eiramine. Ülekäigurada ulatub pikisuunas sõidutee äärest kaugemale.
3-1-1-36-00 PDF Riigikohus 28.03.2000
KrK
Mootorsõiduki juhtimine joobeseisundis moodustab KrK § 204 lg-s 3 sätestatud kuriteo ka juhul, kui süüdlasel on halduskaristus samasuguse teo eest enne 23. jaanuari 1999. a, mil jõustus seadus KrK § 204 täiendamise kohta lõikega kolm.
3-1-1-23-00 PDF Riigikohus 15.02.2000
KrK
3-1-1-1-97 PDF Riigikohus 07.01.1997
Isiku käitumine saab KrK § 204 lg-s 1 sätestatud kuriteo moodustada ka juhul kui mootorsõiduki ohutu liiklemise või käituseeskirjade rikkumisega põhjustati kannatanule vahetult üliraske kehavigastus, mis alles hiljem kutsus esile tema surma.
3-1-1-27-96 PDF Riigikohus 27.02.1996
Autojuhti, kes kehtestatud sõidukiirust ületamata sõidab ristmikule rohelise fooritule põledes, tohib operatiivsõidukiga kokkupõrke tagajärjel põhjustatud kahju eest võtta kriminaalvastutusele KrK § 204 järgi vaid juhul, kui ta tahtlikult ei andnud teed operatiivsõidukile
Tuvastamaks mingist sõidusuunast ristmikule lähenemise tajumistingimusi ei piisa tunnistajate ütlustest, kes lähenesid ristmikule teistest sõidusuundadest, vaid on vaja korraldada uurimiseksperiment.
Alkoholijoobes operatiivsõiduki juhil ei ole õigust käsitada tema juhitavat sõidukit operatiivsõidukina ega loota helisignaali või vilkuri toimele liiklusavarii ärahoidmisel

Kokku: 6| Näitan: 1 - 6

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane