/kohtulahenditeLiigitusAlamMenyy.html

/gfx/indicator.gif

Kohtulahendite liigitus

Kokku: 7| Näitan: 1 - 7

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane
Kohtuasja nrKohusLahendi kp Seotud sätted Märksõnad ja annotatsioonid kuva annotatsioonid peida annotatsioonid
3-1-1-125-02 PDF Riigikohus 11.12.2002

Teisele isikule õigusvastaselt tekitanud kahju peab hüvitama kahju tekitanud isik, kui ta on kahju tekitamises süüdi või vastutab kahju tekitamise eest vastavalt seadusele. Kui kohus on ühe kohtualuse suhtes tuvastanud, et ta mingi konkreetse kuriteoepisoodi toimepanemisel ei osalenud, siis ei saa temalt selle kuriteoepisoodiga tekitatud kahju süüdimõistetud isikutega solidaarselt sisse nõuda.


3-1-1-6-02 PDF Riigikohus 13.02.2002

Apellatsioonkaebuses esitatud argumentide analüüsimata jätmine ringkonnakohtu otsuses on käsitatav motiivide puudumisena selles.


Ringkonnakohtu kohustus oma otsuses esitatud seisukohti motiveerida hõlmab kohustust analüüsida apellatsioonkaebuses esitatud seisukohti ja anda kohtuotsuses neile omapoolne hinnang. Esimese astme kohtu põhjendustega nõustumisele viidates nende kordamata jätmine on õigustatud üksnes nende asjaolude ja tõendite osas, mida on esimese astme kohtus tuvastatud ja hinnatud.

3-1-1-120-01 PDF Riigikohus 18.12.2001

Juriidilise isiku esindajana tegutsedes tekitab füüsiline isik TsÜS § 95 lg 1 järgi küll õigusi ja kohustusi juriidilisele isikule, kuid see ei saa iseenesest välistada füüsilise isiku otsest kasu veel vähem aga tema tegutsemist omakasu ajendil dokumendi võltsimisel.


Kui ringkonnakohus teeb tõendite erineva hindamise tulemusel esimese astme kohtu otsusest erineva otsuse, siis peab ta oma seisukohti tõendite hindamise osas ka motiveerima ja näitama, milles esimese astme kohus on eksinud.

3-1-1-115-97 PDF Riigikohus 16.12.1997

Kohtualuse olukorra halvendamist prokuröri apellatsioonprotesti alusel peab ringkonnakohus oma otsuses motiveerima. Selle nentimine, et ringkonnakohus rahuldab prokuröri apellatsioonprotesti selles esitatud motiividel ega pea vajalikuks neid otsuses korrata ei ole kohtu enda põhistatud järeldus AKKS § 29 lg 4 mõttes.

3-1-1-127-97 PDF Riigikohus 15.12.1997

Ringkonnakohtu otsuse sisu ei ole nõuetekohane, kui otsuses on ainult väidetud, et apellatsioonkaebuse motiivid ei anna alust kohtuotsuse tühistamiseks, kuid on märkimata, millele niisugune järeldus tugineb. AKKS § 29 lg-s 5 antud õigus mitte korrata esimese astme kohtu põhjendusi ei välista ringkonnakohtu kohustust täita samaaegselt AKKS § 29 lg-s 4 sätestatud nõuet, mille kohaselt otsuse motiveerivas osas märgitakse järeldused kaebuse või protesti põhjendatuse või põhjendamatuse kohta, samuti tõendid, millele on kohtu järeldus rajatud.

3-1-1-46-97 PDF Riigikohus 22.04.1997

Alus ringkonnakohtu otsuse tühistamiseks puudub, kui järgitud on kõiki AKKS § 29 lg 4 kehtestatud nõudeid, kohtu järeldused vastavad tuvastatud tehioludele ning kriminaalseaduse ebaõiget kohaldamist ei ole tuvastatud.

3-1-1-33-97 PDF Riigikohus 01.04.1997

Kui ringkonnakohus mõistab isiku süüdi kuriteos, milles esimese astme kohus on teinud õigeksmõistva otsuse, peab ringkonnakohus oma otsuse kirjeldav-motiveerivas osas märkima mitte ainult tuvastatuks loetud asjaolud, vaid ka järeldused apellatsioonkaebuse või -protesti põhjendatuse või põhjendamatuse suhtes, samuti peab ta andma hinnangu tõenditele, millele järeldused on rajatud, ja motiividele, millega teised tõendid on tagasi lükatud.

Kokku: 7| Näitan: 1 - 7

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json