Kohtulahendite liigitus

Kokku: 7| Näitan: 1 - 7

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane
Kohtuasja nrKohusLahendi kp Seotud sätted Märksõnad ja annotatsioonid kuva annotatsioonid
3-1-1-116-06 PDF Riigikohus 18.06.2007
Kriminaalkoodeksi § 76 lg-s 1 sätestatud salakaubaveo üheks koosseisutunnuseks kauba toimetamine üle tollipiiri. 1998. a tolliseaduse kohaselt ei olnud ei olnud Eesti tollilaos ladustatud või Eesti tolli järelevalve all tollitransiidis oleva kauba ebaseaduslik vabasse ringlusse laskmine Eesti territooriumil käsitatav kauba üle tollipiiri toimetamisena.
3-1-1-73-02 PDF Riigikohus 12.06.2002
Salakaubaveo lõpule viiduks lugemiseks ei näe seadus ette tagajärje saabumist. Seega salakaubaveo katse puhul peab isik tahtma kaupa või muud väärtust ebaseaduslikult üle tollipiiri toimetada. Selle eesmärgi saavutamiseks ta varjab kaupa või muud väärtust tollikontrolli eest, või üritab kauba või muu väärtuse üle tollipiiri toimetada tollikontrollist kõrvale hoides või muul pettuslikul viisil. Võimalikuks tahtluse vormiks saab siinjuures olla vaid otsene tahtlus.
3-1-1-16-02 PDF Riigikohus 05.03.2002
Maksude tasumata jätmine ei ole käsitatav salakaubaveo kriminaalõiguslikku tähendust omava tagajärjena.
3-1-1-70-01 PDF Riigikohus 07.06.2001
Haldusõiguserikkumisena kvalifitseeritavat salakaubavedu eristab kuriteost KrK § 76 järgi eelkõige üle tollipiiri toimetatava kauba või muu väärtuse kogus ja kauba liik � eriluba nõudev kaup või muu väärtus, radioaktiivne või lõhkematerjal, narkootiline või psühhotroopne aine või nende ainete lähteaine, mittenarkootiline ravim, mürkaine, strateegiline kaup, tulirelv või laskemoon. Kauba või muu väärtuse üle tollipiiri toimetamise ebaseadusliku viisi osas salakaubaveo kui haldusõiguserikkumise ja kuriteo koosseisud üksteisest ei erine.
3-1-1-94-00 PDF Riigikohus 19.10.2000
KrK
Isiku leidmine, kes nõustub välisriigist posti teel Eestisse salakaubana saadetavat narkootikumi vastu võtma ning tema nime ja aadressi teatavakstegemine salakauba saatjale võib moodustada salakaubaveole kaasaaitamise.
3-1-1-20-99 PDF Riigikohus 23.02.1999
KrK
Kuna tollipiir kulgeb Tallinna lennujaama hoones, on narkootilise aine ebaseaduslik toimetamine üle (KrK § 76 lg 2) lõpule viidud lennujaama hoonest väljumisega.
3-1-1-129-96 PDF Riigikohus 03.12.1996
Isiku käitumine võib salakaubaveo moodustada juhul, kui on küll tõendatud kauba või muu väärtuse üle tollipiiri ebaseaduslik toimetamine, kuid pole tõendatud vastava kauba või muu väärtuse registreerimine või leidmine Eestis.

Kokku: 7| Näitan: 1 - 7

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane