/kohtulahenditeLiigitusAlamMenyy.html

/gfx/indicator.gif

Kohtulahendite liigitus

Kokku: 4| Näitan: 1 - 4

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane
Kohtuasja nrKohusLahendi kp Seotud sätted Märksõnad ja annotatsioonid kuva annotatsioonid peida annotatsioonid
3-1-1-128-05 PDF Riigikohus 31.10.2005

Oleks otstarbekas osavõtu kohustuslikkus lahendada ja ka kirjeldada juba VTMS § 141 korras tehtavas määruses. Samuti oleks otstarbekas lisada väärteoasja toimikusse mitte ainult kutse lõpposa, s.o allkiri kohtukutse kättesaamise kohta, vaid ka koopia kohtukutsest, millest nähtub, kas see kutse vastas VTMS § 40 nõuetele.

3-1-1-111-05 PDF Riigikohus 12.10.2005

Kohtuotsuse koopia saatmisel lähtutakse kutsete kättetoimetamiseks ettenähtud korrast (VTMS § 41). Otsuse ärakiri on saadetud aadressile, mille isik on andnud oma elukoha aadressina. Sellele aadressile saadetud otsuse ärakiri anti allkirja vastu kätte isiku õele kui temaga koos elavale perekonnaliikmele ning seega tuleb isik lugeda kohtuotsuse koopia kätte saanuks.

3-1-2-1-04 PDF Riigikohus 05.02.2004

VTMS § 125 lg 3, mille kohaselt jätab kohus kaebuse läbi vaatamata juhul, kui kaebuse esitanud isik või tema kaitsja ei ilmu edasilükatud asja arutamisele ning neile on asja arutamise aeg ja koht teatavaks tehtud, ei saa kohaldada juhul, kui isik oli teatanud, et ta ei saa istungile ilmuda mõjuvatel põhjustel, mis on loetletud VTMS § 42 lg-s 2. See säte on väärteomenetluse üldnorm, mis laieneb ka kohtumenetlusele. VTMS § 42 lg 1 näeb ette, et kui isikul ei ole mõjuval põhjusel võimalik kutses märgitud ajal menetleja juurde ilmuda, peab ta sellest viivitamata teatama.

3-1-2-4-03 PDF Riigikohus 22.12.2003

Kui kutset ei ole võimalik adressaadile endale üle anda, võib selle väljastada ka tema vähemalt 14-aastasele pereliikmele (VTMS § 41 lg 2). Muid võimalusi tähtkirjana saadetud kohtukutse kättetoimetatuks lugemiseks pole VTMS-s ette nähtud. Kui tähtkiri jäetakse lihtsalt postkasti, ei saa seda lugeda kutse kättetoimetamiseks VTMS § 41 lg 2 järgi.


Kui tähtkiri jäetakse lihtsalt postkasti, ei saa seda lugeda kutse kättetoimetamiseks VTMS § 41 lg 2 järgi. Seega on menetlusalusele isikule jäetud teatamata asja arutamise aeg ja koht, mis on VTMS § 150 lg 1 p 3 kohaselt väärteomenetlusõiguse oluline rikkumine.

Kokku: 4| Näitan: 1 - 4

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json