Kohtulahendite liigitus

Kokku: 4| Näitan: 1 - 4

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane
Kohtuasja nrKohusLahendi kp Seotud sätted Märksõnad ja annotatsioonid kuva annotatsioonid
3-1-1-126-06 PDF Riigikohus 16.02.2007
Olukorras, kus süüdistatav on antud kohtu alla ja eeluurimiskohtunik ei ole enam pädev tema vahistuse põhjendatust kontrollima, vahistuse põhjendatuse kontrolli KrMS § 137 regulatsiooni mõttes toimuda ei saa. Sellest aga ei järeldu, et kohtu alla antud süüdistatav võiks vahi all viibida põhjendamatult - eelvangistuse kohaldamine on õigustatud vaid juhul, kui see on vältimatult vajalik ja soovitud seaduslikku eemärki ei ole võimalik saavutada muul viisil. Põhjendatud kuriteokahtluse või vahistamisaluse äralangemisel tuleb ka kohtu alla antud vahistatu vabastada (vt ka RKKKm nr 3-1-1-103-06).
3-1-1-93-04 PDF Riigikohus 21.10.2004
Kui isik oli teadlik nii istungi toimumisest kui ka arstitõendile esitatavatest nõuetest, kuid kohtuistungile ei ilmunud ega esitanud kohtule nõuetekohast tõendit, siis oli kohus õigustatud arutama kriminaalasja kohtualuse osavõtuta.
3-1-1-107-03 PDF Riigikohus 16.10.2003
Kui kohtumenetluse keeleks on valitud mõni võõrkeel (nt vene keel), siis tuleb ka kohtuistungi protokoll koostada selles keeles. Kuid selle nõude täitmata jätmine pole kriminaalmenetluse seaduse oluline rikkumine AKKS § 39 lg 4 mõttes, kui see rikkumine ei takistanud kriminaalasja objektiivset lahendamist (kohtualusel oli võimalik lugeda eestikeelset kohtuistungi protokolli tõlgi vahendusel).
3-1-1-42-03 PDF Riigikohus 05.05.2003
Muudetud või uue süüdistuse esitamisega ei muutu kohtualune uuesti süüdistatavaks ning kriminaalasi ei välju kohtuliku arutamise staadiumist. KrMK § 215 lg 2 korras kohtuliku arutamise käigus kohtualusele uue või muudetud süüdistuse esitamise võimaluse nägi seaduseandja ette üksnes menetluse ökonoomiast lähtudes, et mitte pöörata kriminaalasja menetlust uuesti tagasi kohtueelse menetluse staadiumi ja korrata sealt peale kogu menetlust uuesti.

Kokku: 4| Näitan: 1 - 4

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane