https://www.riigiteataja.ee/kohtulahenditeLiigitusAlamMenyy.html

https://www.riigiteataja.ee/gfx/indicator.gif

Kohtulahendite liigitus

Pealkiri Lahendi number Kohtulahendi kuupäev Avaldamise kuupäev
Võlausaldaja kaebeõigus pankrotimenetluses2-08-1314/7112.02.202415.02.2024
Tehingu tagasivõitmise korras kehtetuks tunnistamine ning võlausaldajate nimekirja kinnitamise osas tõendite esitamine2-22-1652/8420.12.202315.01.2024
Ühisvara jagamise tagasivõitmine pankrotimenetluses2-20-5103/9706.12.202315.01.2024
Kaitsmiseta tunnustatuks loetud nõuete vaidlustamine2-21-5718/3523.02.202313.03.2023
Lepingulise esindaja pankrotitoimkonda kuulumise lubamatus2-21-2685/11021.12.202230.01.2023
Võlgniku ettemaksukontolt tasaarvestuse tegemine pankrotimenetluses2-19-18842/4226.10.202217.11.2022
Ühinemiskande tegemine pankrotiolukorras2-21-9913/1316.03.202218.03.2022
Hüpoteegipidaja õigus kinnisasjaga seotud üüri- ja renditulule2-20-15376/3424.11.202129.12.2021
Ühisvara jagamise kokkuleppe tagasivõitmine2-17-8832/13320.10.202122.11.2021
Tasaarvestusele esitatavate vastuväidete hindamine2-19-15657/2915.06.202108.07.2021
Pankrotimenetluses tunnustatud nõude vaidlustamine2-18-13387/7209.06.202108.07.2021
Täitemenetluse läbiviimine pärandvara osas2-20-4817/3516.04.202110.05.2021
PRIA toetuse tasaarvestamine äriühingu pankrotimenetluse ajal3-18-1247/5029.03.202122.04.2021
Keelumärke seadmine abikaasade ühisvara hulka kuuluvale kinnisasjale täitemenetluses2-20-12697/1424.03.202119.04.2021
Menetluskulude kindlaksmääramine pankrotimenetluses2-19-17970/2018.11.202030.12.2020
Rahalise kohustuse täitmise tagasivõitmise nõue pankrotimenetluses2-16-18957/7530.09.202030.10.2020
Pärimistunnistuse väljastamisega viivitamine2-17-13190/8313.05.202003.07.2020
Pankrotihalduri kohustustest vabastamine ja määruskaebuse esitamise tähtaja ennistamine2-17-18069/32229.01.202002.03.2020
Pankrotihalduri teistmisavaldus menetluse uuendamiseks2-12-46735/18515.01.202002.03.2020
Nõude esitamise tähtaja ennistamine pankrotimenetluses2-18-9203/2918.12.201924.02.2020
Menetluskulude hüvitamine hagist loobumisel2-17-18531/3727.11.201931.01.2020
Hagi tagamise tagajärjel tekkinud kahju hüvitamise nõue2-17-18470/3221.11.201931.01.2020
Pankrotivõlgniku vara tagasivõitmise nõue2-16-18957/5113.11.201919.01.2020
Tõendite kogumine pankrotimenetluses2-15-17822/11013.11.201930.12.2019
Pankrotimenetluses mittevõlgnikust abikaasa esitatud ühisvara jagamise nõue2-16-9434/8809.10.201915.10.2019
Lepingupoolte vahelise õigussuhte kvalifitseerimine pankrotimenetluses2-17-17217/3705.06.201925.06.2019
Pankrotitoimkonda võlausaldaja valimine2-18-4471/3424.04.201908.05.2019
Tagasivõitmise nõudega esitatud ühisvara jagamise nõude aegumine2-16-18537/3528.01.201931.01.2019
Välisriigi vahekohtu otsuse tunnustamine2-18-4731/3412.12.201808.01.2019
Pankrotimenetluses krediiditeabe saamine2-15-17822/8326.10.201816.11.2018
Pankrotihalduri kanne äriregistris2-18-5292/1124.10.201808.11.2018
Pärandvara pankrotimenetluses2-16-16048/1608.11.201726.12.2017
Dokumentide esitamine ja arest pankrotimenetluses2-14-50251/13925.10.201710.12.2017
Kanne kinnisasja ainuomandisse jätmiseks2-17-4192/1418.10.201716.11.2017
Kolmanda isiku vara arestimine konfiskeerimise tagamiseks3-1-1-24-1724.05.201707.06.2017
Rahalise kohustuse täitmise tagasivõitmine3-2-1-50-1724.05.201707.06.2017

Kokku: 36| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json