/kohtulahenditeLiigitusAlamMenyy.html

/gfx/indicator.gif

Kohtulahendite liigitus

Kokku: 3| Näitan: 1 - 3

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane
Kohtuasja nrKohusLahendi kp Seotud sätted Märksõnad ja annotatsioonid kuva annotatsioonid peida annotatsioonid
3-2-1-100-11 PDF Riigikohus 08.11.2011

Arvestades seda, et täitekorralduse adressaadiks on sunnivahendit vahetult rakendav isik, mitte aga isik, kelle suhtes sunnivahendit kohaldatakse, samuti täitmisavalduse (TMS § 23 lg 2) ja täitekorralduse sisu sarnasust, kujutab täitekorraldus sisuliselt kohtutäiturile esitatavat täitmisavaldust, milles palutakse kohaldada sunnivahendit. Asendustäitmise ja sunniraha seadusest ei tulene haldusorganile kohustust väljastada lisaks ettekirjutus-hoiatusele täiendav haldusakt, mis oleks täitedokumendiks. Täitedokumendiks sunniraha sissenõudmisel on ettekirjutus-hoiatus. TMS §-st 8 järeldub, et täitmisavalduse võimalike puuduste korral on kohtutäituril mh õigus ja kohustus selgitada, millise täitedokumendi täitmist soovitakse. Täitedokumendist tuleneva kohustuse täitmise või mittetäitmisega seonduva kontrollimine ei kuulu kohtutäituri pädevusse. Täitemenetluses kehtiva formaliseerituse tõttu tuleb kohtutäituril kontrollida, kas täitedokument vastab seaduses sätestatud formaalsetele seaduse nõuetele.


Arvestades seda, et täitekorralduse adressaadiks on sunnivahendit vahetult rakendav isik, mitte aga isik, kelle suhtes sunnivahendit kohaldatakse, samuti täitmisavalduse (TMS § 23 lg 2) ja täitekorralduse sisu sarnasust, kujutab täitekorraldus sisuliselt kohtutäiturile esitatavat täitmisavaldust, milles palutakse kohaldada sunnivahendit. Asendustäitmise ja sunniraha seadusest ei tulene haldusorganile kohustust väljastada lisaks ettekirjutus-hoiatusele täiendav haldusakt, mis oleks täitedokumendiks. Täitedokumendiks sunniraha sissenõudmisel on ettekirjutus-hoiatus. TMS §-st 8 järeldub, et täitmisavalduse võimalike puuduste korral on kohtutäituril mh õigus ja kohustus selgitada, millise täitedokumendi täitmist soovitakse. Täitemenetluses kehtiva formaliseerituse tõttu tuleb kohtutäituril üksnes kontrollida, kas täitedokument vastab seaduses sätestatud formaalsetele seaduse nõuetele.

3-2-1-119-08 PDF Riigikohus 15.12.2008

Vt Riigikohtu tsiviilkolleegiumi lahend nr 3-2-1-119-02.


3-2-1-119-02 PDF Riigikohus 16.10.2002

Haldusõiguserikkumise asjas koostatud trahvinõuedel (kui kohtutäiturile esitatud täitedokumendil) märgitud isik, keda trahvinõude koostajad peavad haldusõiguserikkujaks on loetav täitemenetluses võlgnikuks. Kohtutäiturile esitatud formaalselt seaduse nõuetele vastav täitedokument kuulub täitmisele.


TMS § 31 peab silmas juhtumeid, mil on ebaselge täitedokumendi sisu - kohtutäituril puudub kindlus, millise toimingu, millistel tingimustel ja millisel ajal ta peab tegema.


Täitedokumendi tühistamisel vastutab ebaõige täitedokumendi väjastamise tõttu tekitatud kahju hüvitamise eest täitedokumendi väljastaja. Kohtutäituri vastutuse küsimus võiks tõusetuda üksnes juhul, kui ta oleks rikkunud täitemenetluse reegleid.


Alusetult halduskaristuse määramisega tekitatud kahju hüvitamine toimub TMS §-s 180 sätestatud korras.

Täitedokumendi tühistamisel vastutab ebaõige täitedokumendi väjastamise tõttu tekitatud kahju hüvitamise eest täitedokumendi väljastaja. Kohtutäituri vastutuse küsimus võiks tõusetuda üksnes juhul, kui ta oleks rikkunud täitemenetluse reegleid.


Täitemenetluses kehtiva formaliseerituse põhimõttest lähtudes peab kohtutäitur kontrollima, kas täitmiseks esitatud dokument vastab formaalselt seaduse nõuetele (TMS § 23 lg 3), kuid ta ei pea kontriollima materiaal-õiguslikke asjaolusid.

Kokku: 3| Näitan: 1 - 3

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json