/kohtulahenditeLiigitusAlamMenyy.html

/gfx/indicator.gif

Kohtulahendite liigitus

Pealkiri Lahendi number Kohtulahendi kuupäev Avaldamise kuupäev
Soojussõlm kui kinnisasja oluline osa2-19-10050/2315.05.202003.07.2020
Projekteerimislepingust tuleneva nõude aegumine2-17-3860/3427.03.202024.06.2020
Alaealisele määratud esindaja kaebeõigus hooldusõiguse vaidluses2-19-13540/4301.04.202031.05.2020
Projekteerimislepingust tuleneva nõude aegumistähtaeg2-16-14644/5024.03.202001.05.2020
Korteriühistu pandiõigus ja varasemalt seatud koormatised2-19-9046/1016.03.202001.05.2020
Osaühingu osakapitali sissemakse tegemise kohustuse üleminek kolmandale isikule2-18-4090/2411.03.202001.05.2020
Juhatuse liikmete vaheline vaidlus äriühingu vara üleandmiseks2-18-11036/5304.03.202001.05.2020
Kahju hüvitamine juhatuse liikme lojaalsuskohustuse rikkumisel2-17-13855/8103.01.202002.03.2020
ID kaardi omaniku vastutus digitaalselt allkirjastatud lepingust tulenevate kohustuste täitmisel2-16-124450/7716.12.201924.02.2020
Kohustuse täitmise nõue küttetorustiku projektiga kooskõlla viimiseks2-17-6423/5427.11.201924.02.2020
Juhatuse liikme tagasi kutsumine ja uue juhatuse liikme määramine2-17-10474/8018.12.201901.02.2020
Kohustuse täitmisena saadu tagasinõudmise alused2-16-10632/7810.12.201901.02.2020
Notari õigus keelduda tõestamistoimingu tegemisest2-17-11283/5810.12.201901.02.2020
Kinkelepingust taganemine ning saadu tagastamise nõue alusetu rikastumise sätete alusel2-15-13695/12904.12.201901.02.2020
Korteriühistu vastutus korteriomanikule tekkinud kahju korral2-17-15364/5918.12.201920.01.2020
Juhatuse liikme volituste kehtivus2-17-1078/6613.11.201914.12.2019
Äriühingu osanike koosoleku otsuste kehtivus2-16-11216/7506.11.201905.12.2019
Pärandvarasse kuuluva nõude aegumine2-17-12712/2409.10.201916.10.2019
Eraõigusliku juriidilise isiku organi otsuse vaidlustamine2-16-19017/10105.06.201925.06.2019
Leppetrahvist mõistlik teatamise aeg2-17-117146/3105.06.201921.06.2019
Töölepingu erakorraline ülesütlemine2-17-9268/3627.05.201927.05.2019
Tagasiulatuvalt töölepingu ülesütlemine2-17-6057/4502.05.201910.05.2019
Korteriühistu liikme õigussuhe ühistuga2-14-53081/17822.11.201802.01.2019
Kutsehaigusest tuleneva kahju hüvitamine2-15-10683/6420.12.201725.01.2018
Avalik-õiguslik koormis kaasomandil2-14-25115/4820.12.201725.01.2018
Hinnapakkumise sisu2-16-5962/5020.12.201725.01.2018
Asja korduva valesti menetlemise keeld2-16-9016/3419.12.201724.01.2018
Üldkoosoleku teates sisalduv teave2-16-8010/3629.11.201709.01.2018
Eellepingu alusel tasutud tagatisraha tagastamine2-16-8456/3129.11.201709.01.2018
Kohtu põhjenduste esitamise vajalikkus1-16-6115/6720.11.201703.01.2018
Laenulepingu ülesütlemisteate edastamine posti teel2-15-17677/3301.11.201710.12.2017
Tehnorajatise talumiskohustus2-15-17137/3111.10.201717.11.2017
Pahatahtlik hääletus osanike koosolekul2-16-18531/2716.10.201716.11.2017
Müügi- ja garantiilepingust tulenev vastutus3-2-1-49-1714.06.201705.07.2017
Elamu elementaarsed elamistingimused. Puudusest teatamine3-2-1-53-1714.06.201704.07.2017
Juurdepääs avalikult kasutatavale teele3-2-1-31-1709.06.201702.07.2017
Kriminaalmenetluses tsiviilhagi esitamine3-1-1-22-1725.05.201707.06.2017
Vorminõuet järgimata tehtud kohustustehing3-2-1-40-1722.05.201707.06.2017

Kokku: 38| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json