/kohtulahenditeLiigitusAlamMenyy.html

/gfx/indicator.gif

Kohtulahendite liigitus

Kokku: 4| Näitan: 1 - 4

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane
Kohtuasja nrKohusLahendi kp Seotud sätted Märksõnad ja annotatsioonid kuva annotatsioonid peida annotatsioonid
3-2-1-96-04 PDF Riigikohus 28.09.2004

Kohtu poolt jaotamata menetluskulude väljamõistmiseks saab protsessiosaline taotleda täiendava otsuse tegemist TsMS § 238 lg 1 p 3 alusel. Selle avalduse võib esitada või kohus omal algatusel täiendava otsuse teha kümne päeva jooksul otsuse avalikult teatavakstegemisest.


Vaidlus kulutuste üle ei vabasta ostueesõigust teostada soovivat isikut kohustusest tasuda ostuhind, mille suurust ei ole vaidlustatud.


Eelkõige vajab kohtuotsuse resolutsioon selgitamist, kui see võib tekitada vaidlusi otsuse täitmise korra üle. Vt Riigikohtu tsiviilkolleegiumi määrused nr 3-2-1-15-98 ja nr 3-2-1-65-04.

3-2-1-65-04 PDF Riigikohus 18.05.2004

Vaidlusalusel ajal kehtinud AÕS § 15 lg 2 välistas asja ja tema olulise osa oleku erinevate õiguste ja kohustuste esemeks, kui seadus ei sätestanud teisiti. Seega võisid maatükk ning drenaazitrass selle olulise osana olla erinevate isikute omandis üksnes seaduses sätestatud juhtudel.


Kohtuotsuse selgitamine on kohtu õigus, mitte kohustus. Selgitada tuleb kohtuotsust juhtudel, mil kohtuotsuse resolutsioon ei ole selge. Samuti on alus kohtuotsuse selgitamiseks, kui selgitust palutakse kohtu poolt ebaselgelt tuvastatud asjaolude või õigussuhete kohta, millel võib tähtsust olla teises tsiviilasjas ja mida teises tsiviilasjas vaidlustada ei saa.

3-2-1-124-03 PDF Riigikohus 14.11.2003

Kuna kostja ei taotlenud CISG artikli 77 alusel kahjude hüvitamise vähendamist, siis polnud linnakohtul alust otsustada kahjuhüvitise vähendamise üle.


Kuna ringkonnakohus tõlgendas CISG sätteid õigesti, siis oleks ta vastavalt TsMS § 330 lg-le 4 pidanud hageja esitatud tõendeid hindama ning tegema kindlaks, kas esinevad CISG artikli 76 kohaldamise eeldused.


Lepingu rikkumisele viitav pool peab tõendama kahju vähendamiseks arukate meetmete rakendamist alles siis, kui lepingut rikkunud pool nõuab kahju vähendamist CISG artikli 77 teise lause alusel.


Vt Riigikohtu tsiviilkolleegiumi määrus nr 3-2-1-65-04.

3-2-1-15-98 PDF Riigikohus 12.02.1998

Otsuse resolutsiooni selgitamisel ei või muuta selle sisu, tuvastada uusi asjaolusid ja selgitada otsust vastuolus otsuses tuvastatud asjaoludega. Otsuse resolutsiooni selgitamisel saab tugineda resolutsioonis otsustatule, kohtuotsuses tuvastatule, hagis nõutule ja seadusele.

Kokku: 4| Näitan: 1 - 4

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json