Kohtulahendite liigitus

Kokku: 7| Näitan: 1 - 7

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane
Kohtuasja nrKohusLahendi kp Seotud sätted Märksõnad ja annotatsioonid kuva annotatsioonid
3-2-1-15-10 PDF Riigikohus 18.03.2010
Kohus on hagimenetluses üldjuhul seotud menetlusosaliste esitatud materiaalõigusel põhinevate nõuetega ega saa teha otsust osas, milles ei ole kaebust esitatud. Kolleegium on varasemas lahendis leidnud, et vastasel korral oleks apellatsioonikohtul igas asjas võimalik maakohtu otsus tervikuna üle kontrollida ja tühistada ka osas, mille peale ei kaevata, kuid kus maakohus on materiaalõigust vääralt kohaldanud. See ei vastaks aga tsiviilkohtumenetluse seadustiku mõttele ega eesmärgile (Vt Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 14. jaanuari 2009. a otsust tsiviilasjas nr 3-2-1-120-08, p 14).
3-2-1-138-97 PDF Riigikohus 23.12.1997
Kui apellatsioonikohus lahendab kaebust asja faktilise külje osas, ei saa seda teha TsKS § 292 alusel üksnes kaebuse põhjal ilma menetlust jätkamata ja protsessiosalisi kohtuistungile kutsumata. See on vastuolus põhiseaduse §-ga 24 ja inimõiguste kaitse konventsiooni art 6 p-ga 1.
3-2-1-29-96 PDF Riigikohus 13.03.1996
Vaidlustatakse vastuhagi rahuldamata jätmine. Apellatsioonikohus kontrollis põhihagi rahuldamise õigsust ja selle rahuldamine välistas vastuhagi rahuldamise. Kohtul on õigus otsustada asi TsKS § 292 lg 1 p 1 alusel kaebuse põhjal menetlust jätkamata.
III-2/1-71/95 PDF Riigikohus 01.11.1995
III-2/1-47/95 PDF Riigikohus 09.10.1995
III-2/1-11/95 PDF Riigikohus 23.02.1995
III-2/1-23/94 PDF Riigikohus 30.06.1994

Kokku: 7| Näitan: 1 - 7

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane