Kohtulahendite liigitus

Kokku: 17| Näitan: 1 - 17

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane
Kohtuasja nrKohusLahendi kp Seotud sätted Märksõnad ja annotatsioonid kuva annotatsioonid
3-2-1-56-15 PDF Riigikohus 03.06.2015
Elatiseasjas esitatud kassatsioonkaebuselt tuleb tasuda kassatsioonikautsjonit iga ülalpidamist saama õigustatud isiku kohta eraldi, s.o iga ülalpidamist nõudva isiku kohta vähemalt miinimummääras. (p13)
3-2-1-38-14 PDF Riigikohus 21.05.2014
Kassatsioonkautsjon ühisvara jagamise asjas (vt 3-2-1-31-14, p 19), (p 18)
3-2-1-31-14 PDF Riigikohus 14.05.2014
PKS
Ühisvara jagamise asjas tuleb TsMS § 140 lg 2 ja § 132 lg 4 p 5 järgi tasuda kassatsioonikautsjoni 50 eurot (p 19).
3-2-1-5-14 PDF Riigikohus 03.03.2014
Kui kostja võis kaja esitada sõltumata mõjuva põhjuse olemasolust, sest tagaseljaotsust ei võinud seaduse kohaselt teha, siis sellisel juhul ei pea tasuma kajalt TsMS §-s 142 sätestatud kautsjonit. (p 13)
3-2-1-92-12 PDF Riigikohus 18.06.2012
Kui kostja võis kaja esitada sõltumata mõjuva põhjuse olemasolust TsMS § 415 lg 1 p-des 1-3 sätestatud aluste esinemise korral, siis sellisel juhul ei pea tasuma kajalt TsMS §-s 142 sätestatud kautsjonit (vt Riigikohtu 6. oktoobri 2006. a määrus tsiviilasjas nr 3-2-2-2-06, p 10).
3-2-1-13-09 PDF Riigikohus 23.03.2009
Alates 1. jaanuarist 2009 kehtiv TsMS § 149 lg 8 sätestab, et kautsjon tagastatakse avalduse lahendanud kohtu määruse alusel menetlusosalisele, kes selle tasus või kelle eest see tasuti, või tema korraldusel muule isikule. Sellise avalduse või kaebuse esitamisel, millelt tuleb maksta kautsjonit, tuleb avalduses või kaebuses märkida, kellele ja millisele pangakontole tuleb kautsjon tagastada.
3-2-1-84-08 PDF Riigikohus 14.10.2008
Asja menetluse lõpetamine on TsMS § 149 lg 4 teise lause mõttes võrdsustatav kaebuse rahuldamata jätmisega. Seadus ei näe menetlusosalise surma tõttu menetluse lõpetamise juhuks ette ka tasutud riigilõivu tagastamist. Seetõttu tasutud kautsjoni ei tagastata, vaid see arvatakse TsMS § 149 lg 4 teise lause kohaselt riigituludesse.
3-2-1-59-07 PDF Riigikohus 15.06.2007
Kuigi TsMS § 149 lg 4 järgi tagastatakse tasutud kassatsioonikautsjon sõnaselgelt vaid Riigikohtule esitatud kaebuse või teistmisavalduse osalise või täieliku rahuldamise korral, kehtib see TsMS § 150 lg 1 p 3 analoogiat kohaldades ka hagi või avalduse läbi vaatamata jätmise korral.
3-2-1-137-06 PDF Riigikohus 29.01.2007
Kui kassatsioonkaebus rahuldatakse, tagastatakse kogu kautsjon TsMS § 149 lg 4 alusel.
3-2-1-79-06 PDF Riigikohus 03.10.2006
Kuigi TsMS § 149 lg 4 järgi tagastatakse tasutud kassatsioonikautsjon vaid Riigikohtule esitatud kaebuse või teistmisavalduse osalise või täieliku rahuldamise korral, kehtib see TsMS § 150 lg 1 p 3 analoogiat kohaldades ka hagi või avalduse läbi vaatamata jätmise korral, aga TsMS § 150 lg 1 p 2 analoogiat rakendades ka nt vormipuudustega esitatud avalduse Riigikohtu menetlusse võtmata jätmisel ja esitajale tagastamisel.
3-2-1-107-05 PDF Riigikohus 20.10.2005
Kui kohtul puuduvad andmed füüsilisest isikust pankrotivõlgniku majandusliku olukorra paranemise kohta, on kohtuotsus selle isiku pankroti väljakuulutamise kohta piisav alus tema kassatsioonikautsjoni tasumisest vabastamiseks.
3-2-1-144-01 PDF Riigikohus 07.11.2001
Esitatud maksekorraldusest on näha, et kassaator tasus erikaebuselt kassatsioonkautsjoni ringkonnakohtu poolt määratud tähtajaks, mistõttu puudub alus TsMS § 344 lg 2 alusel erikaebuse läbivaatamatult tagastamiseks.
3-2-1-46-01 PDF Riigikohus 13.03.2001
TsMS § 344 lg 2 alusel kassatsioonkaebuse läbivaatamatult tagastamiseks puudub alus, kuna kassaator tasus täiendava kautsjoni enne apellatsioonikohtu määratud tähtaega.
3-2-1-131-96 PDF Riigikohus 12.12.1996
Kassatsioonkaebuse esitamisel nii hinnata hagilt kui ka taotletava või vaidlustatava nõude summa osas samaaegselt, tuleb tasuda kautsjon taotletava või vaidlustatava nõude summa järgi.
III-2/1-102/95 PDF Riigikohus 21.12.1995
III-2/1-20/95 PDF Riigikohus 12.04.1995
III-2/1-10/95 PDF Riigikohus 21.02.1995

Kokku: 17| Näitan: 1 - 17

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane