/kohtulahenditeLiigitusAlamMenyy.html

/gfx/indicator.gif

Kohtulahendite liigitus

Pealkiri Lahendi number Kohtulahendi kuupäev Avaldamise kuupäev
Esindaja tasude hüvitamine riigi õigusabi korras2-14-52540/1803.06.202029.07.2020
Kaebeõigus menetluse peatamise määrusele2-18-15388/4913.05.202003.07.2020
Lähenemis- ja suhtlemiskeelu kohaldamine2-18-1221/5629.04.202024.06.2020
Kaebeõigus hooldusõiguse äravõtmise menetluses2-18-19295/3029.04.202024.06.2020
Korteriomandist tuleneva vaidluse lahendamine hagita menetluses2-19-19561/1322.04.202024.06.2020
Alaealisele määratud esindaja kaebeõigus hooldusõiguse vaidluses2-19-13540/4301.04.202031.05.2020
Avaldus eestkoste ja hoolekandeasutusse paigutamise lõpetamiseks2-13-70131/10911.03.202001.05.2020
Avalikult kasutatavale teele juurdepääsu määramine2-17-12857/11904.03.202001.05.2020
Kaebeõigus lepitusmenetluse ebaõnnestunuks tunnistamise määruse vaidlustamisel2-17-13244/12119.02.202023.03.2020
Isiku tahtevastaselt kinnisesse asutusse paigutamine2-19-6222/3003.02.202016.03.2020
Kohustuse täitmise nõue küttetorustiku projektiga kooskõlla viimiseks2-17-6423/5427.11.201924.02.2020
Juhatuse liikme tagasi kutsumine ja uue juhatuse liikme määramine2-17-10474/8018.12.201901.02.2020
Notari õigus keelduda tõestamistoimingu tegemisest2-17-11283/5810.12.201901.02.2020
Avaldus kaasomandis olevate ruumide vabastamiseks2-17-5713/6811.11.201910.01.2020
Teistmisavalduse põhjendatus piiratud teovõime tõttu2-19-2152/1723.05.201918.06.2019
Võlgade ümberkujundamise avalduse läbi vaatamata jätmine2-16-13034/10815.05.201912.06.2019
Isiku tahtest olenematu ravi kohaldamise taotluse esitamine2-19-548/3315.05.201911.06.2019
Esialgse õiguskaitse kohaldamise määruse kättetoimetamine ning täidetavus2-18-17167/3830.04.201909.05.2019
Raviasutuse muutmine kinnisesse asutusse ravile paigutamisel2-18-5670/5224.04.201909.05.2019
Kinnisesse asutusse paigutamise peatamine kohtu poolt2-16-10435/13820.03.201928.03.2019
Endise olukorra taastamise nõue kaasomandi puhul2-17-11887/6130.01.201931.01.2019
Kaasomaniku omandi kahjustamine reaalosa kasutamisega korteriomaniku poolt2-12-24747/18014.11.201819.12.2018
Omandikande muutmine keelumärke korral2-18-1633/2923.10.201807.11.2018
Juurdepääsutasu määramine kinnisasjale pääsemiseks2-16-14722/5010.10.201823.10.2018
Kohtutäituri otsuse vaidlustamine kohtus2-17-8643/2806.06.201821.06.2018
Teabenõue äriühingu kohustamiseks2-16-3492/3914.02.201807.03.2018
Elatisvõlgniku juhtimisõiguse peatamine2-17-4751/3420.12.201724.01.2018
Ühise hooldusõiguse lõpetamine ainuhooldusõiguse saamiseks2-16-5794/10422.11.201705.01.2018
Kulude hüvitamise nõue hagita menetluses2-15-11546/4729.11.201711.12.2017
Mootorsõiduki juhtimisõiguse piiramine elatise mittemaksmisel2-16-14071/3804.10.201730.11.2017
Kohtukutse kättetoimetamine Venemaal3-2-1-62-1714.06.201705.07.2017
Seadusega kaitstud huvi. Hüpoteegiga tagatud nõude kestmine3-2-1-66-1714.06.201704.07.2017
Juurdepääs avalikult kasutatavale teele3-2-1-31-1709.06.201702.07.2017
Korteriühistu juhatuse asendusliikme määramine3-2-1-42-1707.06.201702.07.2017

Kokku: 34| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json