/kohtulahenditeLiigitusAlamMenyy.html

/gfx/indicator.gif

Kohtulahendite liigitus

Pealkiri Lahendi number Kohtulahendi kuupäev Avaldamise kuupäev
Omastamine osaühingu ja juhatuse liikme vahelise tehinguga1-19-6307/5922.06.202129.07.2021
Omastamine, konfiskeerimine ja konfiskeerimise asendamine1-18-5732/22611.06.202108.07.2021
Hagi tagamise korras määratud juhatuse liikme tagasikutsumine2-18-2243/17909.06.202106.07.2021
Hooneühistu liikmesus2-20-5520/3625.05.202108.06.2021
Korteriomandi majandamiskulude jaotus2-18-12753/3422.04.202119.05.2021
MTÜ juhatuse liikme tasu2-17-3478/7721.04.202119.05.2021
Seadusest tuleneva nõude aegumistähtaeg2-16-16764/9217.03.202109.04.2021
Menetlusdokumendi avalik kättetoimetamine ja äriühingu sundlõpetamine2-19-11769/3010.03.202126.03.2021
Lagunevast ehitisest lähtuva ohu hindamine4-20-1553/3810.03.202126.03.2021
Nõude aegumistähtaeg juhatuse liikme kohustuse tahtliku rikkumise korral1-17-2359/12203.03.202110.03.2021
Tahteavalduse asendamine kohtulahendiga2-18-9475/5202.12.202016.01.2021
Äriregistrile esitatud tulundusühistu nõukogu liikmete nimekiri2-20-7328/816.12.202012.01.2021
Videokaamerate paigaldamine kaasomandile2-18-11279/3329.10.202021.11.2020
Aktsionäri õigus teabele ja dokumentidega tutvumiseks2-19-9918/3121.10.202018.11.2020
Aktsionäri õigus teabele2-18-13213/4819.10.202007.11.2020
Kaubamärgi õiguskaitse2-19-19495/908.06.202030.07.2020
Soojussõlm kui kinnisasja oluline osa2-19-10050/2315.05.202003.07.2020
Kaebeõigus menetluse peatamise määrusele2-18-15388/4913.05.202003.07.2020
Tagasikutsutava juhatuse liikme menetluslik seisund2-19-13966/2115.04.202017.06.2020
Korteriühistu pandiõigus ja varasemalt seatud koormatised2-19-9046/1016.03.202001.05.2020
Osaühingu osakapitali sissemakse tegemise kohustuse üleminek kolmandale isikule2-18-4090/2411.03.202001.05.2020
Juhatuse liikmete vaheline vaidlus äriühingu vara üleandmiseks2-18-11036/5304.03.202001.05.2020
Korteriühistu koosoleku otsuse kehtivus2-19-10326/2429.01.202002.03.2020
Korteriomandi võõrandamine enampakkumise teel ja hüpoteegi kustutamine2-19-6210/2628.01.202002.03.2020
Kahju hüvitamine juhatuse liikme lojaalsuskohustuse rikkumisel2-17-13855/8103.01.202002.03.2020
Kaasomandis oleva ruumi kasutusotstarbe määramine2-18-10073/2227.11.201924.02.2020
Töölepingu tingimuste muutmine ilma sihtasutuse nõukogu nõusolekuta2-17-6975/5527.11.201924.02.2020
Kohustuse täitmise nõue küttetorustiku projektiga kooskõlla viimiseks2-17-6423/5427.11.201924.02.2020
Juhatuse liikme tagasi kutsumine ja uue juhatuse liikme määramine2-17-10474/8018.12.201901.02.2020
Osanike koosoleku korraldamisega seotud kulude hüvitamine2-17-16390/3418.12.201901.02.2020
Korteriühistu vastutus korteriomanikule tekkinud kahju korral2-17-15364/5918.12.201920.01.2020
Pankrotivõlgniku juhatuse liikme vastutus2-17-1725/11722.11.201908.01.2020
Juhatuse liikme volituste kehtivus2-17-1078/6613.11.201914.12.2019
Äriühingu osanike koosoleku otsuste kehtivus2-16-11216/7506.11.201905.12.2019
Pankrotiavalduse õigeaegne esitamine2-14-50307/16212.06.201927.06.2019
Ettevõtte üleminek2-18-2908/4712.06.201927.06.2019
Äriühingu vara kaotsimineku tõendamine2-14-63272/13805.06.201925.06.2019
Eraõigusliku juriidilise isiku organi otsuse vaidlustamine2-16-19017/10105.06.201925.06.2019
Tagasivõitmise korras soorituse tegemiseks aluseks oleva tehingu kehtetuks tunnistamine2-17-8142/3822.05.201918.06.2019
Ametikohustuste tahtlik rikkumine2-16-11889/6713.02.201922.02.2019
Endise olukorra taastamise nõue kaasomandi puhul2-17-11887/6130.01.201931.01.2019
Korteriühistu liikme õigussuhe ühistuga2-14-53081/17822.11.201802.01.2019
Pankrotihalduri kanne äriregistris2-18-5292/1124.10.201808.11.2018
Juhatuse liikme vastutus kinnistu võõrandamisel alla turuhinna2-14-61496/10902.10.201810.10.2018
Seltsinguvara üleminek2-17-16889/3813.06.201809.07.2018
Koosoleku teate saatmise kord2-16-17508/5230.05.201807.06.2018
Osaniku nõusolekuta äriühingu varaga toimingute tegemine1-16-4197/7616.02.201808.03.2018
Teabenõue äriühingu kohustamiseks2-16-3492/3914.02.201807.03.2018
MTÜ-st väljaarvamise vastavus hea usu põhimõttele2-16-9905/3417.01.201826.01.2018
Üldkoosoleku teates sisalduv teave2-16-8010/3629.11.201709.01.2018
Pahatahtlik hääletus osanike koosolekul2-16-18531/2716.10.201716.11.2017
Juhatuse liikme vastutus3-2-1-54-1719.06.201711.07.2017
Seadusega kaitstud huvi. Hüpoteegiga tagatud nõude kestmine3-2-1-66-1714.06.201704.07.2017
Korteriühistu juhatuse asendusliikme määramine3-2-1-42-1707.06.201702.07.2017
Kriminaalmenetluses tsiviilhagi esitamine3-1-1-22-1725.05.201707.06.2017
Osanike koosoleku kokkukutsumise korra rikkumine3-2-1-44-1724.05.201707.06.2017

Kokku: 56| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json