https://www.riigiteataja.ee/kohtulahenditeLiigitusAlamMenyy.html

https://www.riigiteataja.ee/gfx/indicator.gif

Kohtulahendite liigitus

Kokku: 6| Näitan: 1 - 6

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane
Kohtuasja nrKohusLahendi kpSeotud sätted Märksõnad ja annotatsioonid kuva annotatsioonid peida annotatsioonid
3-2-1-96-05 PDF Riigikohus 14.10.2005

Registrist kustutatud äriühingul on õigus kaevata enda registrist kustutamise peale ning tal säilib selles osas tsiviilprotsessiõigusvõime ja -teovõime.


Vastulause kohtunikuabi kandeotsuse peale vaadatakse läbi kirjalikus menetluses.


Registripidaja kustutab äriühingu äriregistrist, kui hoiatuse tegemisest 4 kuu jooksul ei ole äriühing esitanud registripidajale andmeid nõutava netovara olemasolu kohta. Registrist kustutatud äriühingul on õigus kaevata enda registrist kustutamise peale.


ÄS § 731 lg-s 1 sätestatud korras on huvitatud isikul vastulause esitamise võimalus ka sellisele ÄS § 60 lg 5 järgsele kandeotsusele, mille teeb kohtunikuabi. Vastulause esitamise tähtajaks on sellisel juhul 30 päeva otsuse avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded või üldkasutatavas arvutivõrgus.

Registrist kustutatud äriühingul on õigus kaevata enda registrist kustutamise peale.

3-2-1-133-03 PDF Riigikohus 19.11.2003

Registrimenetluses ei saa tuvastada hagimenetluses tuvastatavaid asjaolusid. Isikul, kes ei pea end juhatuse liikmeks, on võimalik oma õigusi kaitsta, esitades tuvastushagi selle kindlakstegemiseks, et tema kui juhatuse liikme volitused on lõppenud. Samuti on võimalik kohustushagis nõuda kande kustutamise avalduse esitamist.


Kandeotsuse tegemise kohustus on registripidajal ÄS § 61 lg-st 2 tulenevalt ka siis, kui ettevõtja, kelle avalduse alusel tulnuks kanne teha, ei ole kande tegemisele või parandamisele vastu vaielnud.


Registripidaja kiri ei ole ÄS §-st 731 korras vastulausega kaevatav, kuna sellest paragrahvist tulenevalt esitatakse vastulause vaid kohtunikuabi otsuse peale.

3-2-1-32-02 PDF Riigikohus 25.03.2002

Kaubamärgi prioriteet määratakse kindlaks tema registreerimise taotluse esitamise kuupäevast, kuid kaubamärgi õiguskaitse tekib registreerimistaotluse saabumise kuupäevast üksnes juhul, kui kaubamärk on registrisse kantud.


Ärinime registreerimiseks on ÄS § 12 lg 3 järgi vajalik kaubamärgi omaniku nõusolek. Kaubamärgi õiguskaitse tekib registreerimistaotluse saabumise kuupäevast üksnes juhul, kui kaubamärk on registrisse kantud.


Kostja kanti kohtunikuabi kandeotsuse alusel äriregistrisse. Hageja esitas ÄS § 731 lg 1 kohaselt vastulause kohtunikuabi registritoimingule leides, et kostja ärinime registreerimiseks oli vajalik ÄS § 12 lg-st 3 tulenevalt hageja kui kaubamärgi omaniku nõusolek. Vastulause rahuldamisel tuleb arvestada, et kaubamärgi õiguskaitse tekib registreerimistaotluse saabumise kuupäevast üksnes juhul, kui kaubamärk on registrisse kantud.

3-2-1-49-99 PDF Riigikohus 12.05.1999

Äriseadustiku § 731 lg 1 kohaselt võib huvitatud isik esitada kohtunikuabi otsuse peale vastulauset ja ÄS § 73 lg 1 kohaselt kohtuniku otsuse peale apellatsioonkaebust. Kas kaebuse esitaja on huvitatud isik, tuvastab kohus.

3-2-1-17-99 PDF Riigikohus 19.02.1999

10.07.1998 jõustunud ÄS § 731 lg 1 redaktsiooni kohaselt vastulause kohtunikuabi otsuse peale võib esitada huvitatud isik kahe kuu jooksul arvates otsuse allakirjutamisest. Lisaks ettevõtjale, kelle suhtes otsus tehti ja kellele saadeti kandeotsuse ärakiri, võib huvitatud isikuks olla ka isik, kes leiab, et tema õigusi on kandeotsusega rikutud.

3-2-3-1-98 PDF Riigikohus 11.03.1998

ÄS § 73 lg 1 annab kaebeõiguse kandeotsusele huvitatud isikule, mitte aga ainult ettevõtjale, kelle kohta otsus tehti. Milles seisneb kaebaja õiguste rikkumine, tuleb ära näidata kaebuses.

Kokku: 6| Näitan: 1 - 6

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json