https://www.riigiteataja.ee/kohtulahenditeLiigitusAlamMenyy.html

https://www.riigiteataja.ee/gfx/indicator.gif

Kohtulahendite liigitus

Pealkiri Lahendi number Kohtulahendi kuupäev Avaldamise kuupäev
Sotsiaalmeedias avaldatud negatiivse sisuga väheolulised väärtushinnangud2-20-3847/4810.04.202429.04.2024
Spordialaliidu poolt mitteliikmele seatud piirangutest vabanemise võimalused2-22-14182/3220.03.202401.04.2024
Ebaõigete andmete ümberlükkamise nõude aegumine2-22-1081/7006.12.202315.01.2024
Menetluskulude jaotus hagi osalisel rahuldamisel2-19-2709/21220.12.202227.01.2023
Au teotamisega seoses mittevaralise kahju nõudmine.2-19-8673/9616.11.202215.12.2022
Au teotamine ning mittevaraline kahju2-19-8673/9616.11.202218.11.2022
Kestva õigusrikkumise lõpetamise nõue2-19-10047/10121.06.202206.07.2022
Täitemenetluse lõpetamine hagi sundtäitmise lubamatuks tunnistamise ajal2-20-9975/5815.06.202221.06.2022
Ebaõige faktiväide ja ebakohane väärtushinnang2-20-12495/2918.05.202220.05.2022
Isikliku õiguse rikkumine2-20-2032/6309.03.202211.03.2022
Pankrotihalduri nõude aegumistähtaeg2-19-3736/8423.02.202228.02.2022
Ärisaladuse rikkumisest tekkinud kahju hüvitamine2-19-3808/6801.12.202125.01.2022
Hagi tagamise eeldused2-21-6284/3614.12.202112.01.2022
Isiku õigusi riivavad faktiväited ja väärtushinnangud2-15-18661/5201.12.202104.01.2022
„Parandamistingimuse“ kohaldamine koopiatoote müümisel2-18-16519/6110.11.202113.12.2021
Riskivastutuse kohaldamine2-19-7379/6126.10.202130.11.2021
Kannatanu nõusolek lähenemiskeelu rikkumisel1-20-2883/3022.10.202126.11.2021
Esindusõiguseta isiku vastutus2-19-16650/4122.06.202129.07.2021
Omastamine osaühingu ja juhatuse liikme vahelise tehinguga1-19-6307/5922.06.202129.07.2021
Huvialaõppes fonogrammide kasutamise õiglane tasu2-16-17491/8017.06.202121.07.2021
Kohtutäituri vastutus vahekohtu otsuse täitmisel2-17-19459/9205.05.202131.05.2021
Ebaõigete väidete ümberlükkamise nõue2-18-17980/12728.04.202119.05.2021
Võlasuhte tekkimise alused2-19-2439/3624.03.202119.04.2021
Kahju hüvitamise nõue lemmikloomadele tekitatud tervisekahjustuse eest2-18-15284/5225.11.202007.12.2020
Lähenemis- ja suhtlemiskeelu kohaldamine2-18-1221/5629.04.202024.06.2020
Suurema ohu allika valitseja vastutus2-18-5278/5104.12.201931.01.2020
Ebaõigete väidete ümberlükkamine meediaväljaannetes2-17-17140/4719.03.201922.03.2019
Riigikohtu seisukohtade kohustuslikkus alama astme kohtule2-15-4239/5528.02.201809.03.2018

Kokku: 28| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json