/kohtulahenditeLiigitusAlamMenyy.html

/gfx/indicator.gif

Kohtulahendite liigitus

Kokku: 7| Näitan: 1 - 7

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane
Kohtuasja nrKohusLahendi kp Seotud sätted Märksõnad ja annotatsioonid kuva annotatsioonid peida annotatsioonid
3-2-1-17-00 PDF Riigikohus 12.04.2000

TsMS § 90 lg 2 kohaselt ei ole tõendiks lepingulise esindaja seletused.


Apellatsioonikohus rikkus otsuse põhjendavale osale TsMS § 330 lg-s 4 esitatavaid nõudeid, mille kohaselt tuleb otsuses märkida ringkonnakohtu tuvastatud asjaolud ja nendest tehtud järeldused, tõendid, millele on rajatud kohtu järeldused, ning seadused, mida ringkonnakohus kohaldas.


Vaidluse lahendamiseks pidi kohus , kes oli EES § 4 p 1 järgi õigustatud vaidlusalust korterit erastama, pidi kohus tuvastama isikute ringi, kes elasid koos üürnikuga korteris selle erastamise ajal ja nende isikute elamuseadusest ja eluruumide erastamise seadusest tuleneva õigusliku seisundi.


ES § 40 lg 1 – asjaolu, et üürniku surma korral kui üürileandja tunnistab esialgse üürniku asemel üürnikuks ühe temaga koos elanud perekonnaliikmetest varem sõlmitud üürilepingu järgi, ei muuda surnud üürniku teiste perekonnaliikmete õigusi ega kohustusi üürilepingu järgi.

3-2-1-7-99 PDF Riigikohus 26.01.1999

Üürnikul on õigus majutada üksnes abikaasat ja alaealisi lapsi üürileandja nõusolekuta kooskõlas ES §-ga 35 lg 2. Teiste ES § 10 nimetatud isikute majutamist lubatakse ES § 35 lg 2 kohaselt üksnes üürileandja kirjalikul nõusolekul. Ebaseaduslikult majutatud isikul ei teki samasuguseid õigusi, mis on seaduse alusel majutatud isikul.

3-2-1-100-96 PDF Riigikohus 27.09.1996

Asjaolu, et üürniku perekonnaliige või isik, kes lakkas olemast üürniku perekonnaliige, lahkus korterist, ei anna üürnikule alust nõuda tunnistada üürileping selle isiku suhtes eluruumi kasutamiseks lõppenuks ES § 53 alusel.

3-2-3-13-96 PDF Riigikohus 24.04.1996

Eluruumi omaniku alaealised lapsed ei muutu eluruumi omaniku endisteks perekonnaliikmeteks

3-2-1-56-96 PDF Riigikohus 17.04.1996

Üürniku perekonnaliikmetel (ka endistel) on üürnikuga samad õigused ning üürnikul ei ole õigus teha neile takistusi korteri kasutamisel.


Üürilepingu ennetähtaegne lõpetamine saab olla vaid üürniku (või temaga võrdsustatud isiku) vaba tahe (ES § 53). Seaduse mõttest ei tulene, et kohus võiks ühe üürniku taotlusel tunnistada üürilepingu ennetähtaegselt lõpetatuks teise üürniku suhtes.

3-2-1-26-96 PDF Riigikohus 28.02.1996

Elamuseadus sätestab eluruumi allüürile andmisel üürniku perekonnaliikmete nõusoleku, mille puudumisel on rikutud ka perekonnaliikmete õigusi ning nende suhtes on alusetu ES § 54 lg 1 p 2 kohaldamine.

III-2/3-32/95 PDF Riigikohus 30.11.1995

Kokku: 7| Näitan: 1 - 7

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json