Kohtulahendite liigitus

Kokku: 9| Näitan: 1 - 9

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane
Kohtuasja nrKohusLahendi kp Seotud sätted Märksõnad ja annotatsioonid kuva annotatsioonid
2-15-13138/55 PDF Riigikohtu tsiviilkolleegium 20.12.2017
3-2-1-148-16 PDF Riigikohus 10.02.2017
VÕS § 578 lg 2 loob vaid eelduse, et lepingupooled on oma senistest nõuetest loobunud. Kui pooled on kompromissilepingus kokku leppinud, et üürilepingust tulenevad nõuded üürileandja vastu puuduvad, siis on üürniku lepingust tulenevad nõuded lõppenud VÕS § 186 p 4 ja VÕS § 207 alusel. Sellega on saavutatud ka üürileandja jaoks peamine eesmärk, lõpetada üürisuhe ja välistada sellest tulenenud üürniku nõuded. Kui üürnikul säilib ainult menetluslik võimalus pöörduda kohtusse nõuetega, millest ta on kokkuleppes loobunud, siis see ei takista teda maksma panemast nõuet, mille ta omandas kokkuleppega. (p 14)
3-2-1-21-06 PDF Riigikohus 24.04.2006
Lõpetamiskokkulepped võivad olla käsitatavad ka kapitalirendilepingu muutmisena või selle tagasitäitmise korra kokkuleppena lepingu lõpetamisel.
3-2-1-55-05 PDF Riigikohus 23.05.2005
Käendaja võib kohustuse täitmise korral VÕS § 207 järgi loobuda tagasinõudest kaaskäendajate vastu omavahelises suhtes neile langevas osas.
3-2-1-43-04 PDF Riigikohus 28.04.2004
Kui võlausaldaja on tunnistanud, et võlasuhet ei ole, siis lakkab olemast ka võlgniku kohustus teha teise isiku kasuks teatud tegu või jätta see tegemata ning võlausaldaja õigus nõuda võlgnikult kohustuse täitmist. Pärast võlasuhte lõpetamist puudub võlausaldajal nõue, mida loovutada.Kuigi võlausaldaja esitatud kreeditarvest tulenevad muudatused peab võlgnik kajastama kreeditarve esitamise maksustamisperioodi kohta esitatud käibedeklaratsioonis (KMS § 13 lg 4), ei lõpeta kreeditarve iseenesest pooltevahelist võlasuhet.
3-2-1-34-02 PDF Riigikohus 17.04.2002
TsK
Poolte vahel sõlmiti käsundusleping, mis kokkuleppel lõpetati asendades selle TsK § 238 lg 1 kohaselt uue kohustisega (laenuleping). Üheks kohustise lõpetamise viisiks selle uuega asendamise teel on TsK §-s 272 lg 3 sätestatud võimalus vormistada laenulepinguna ka muust alusest, sh käsunduslepingust ja vara alusetu omandamise kohustisest tekkinud võlg.
3-2-3-14-96 PDF Riigikohus 09.05.1996
TsK § 238 lg. 1 alusel võib kohustis lõppeda kreeditori loobumisega nõudest või esialgse kohustise asendamisel teisega. Kokkuleppe kohustise lõpetamiseks peab vastama seaduses tehingutele sätestatud vorminõuetele ning poolte tahe peab olema selgelt väljendatud. Endine kohustis lõpeb hetkest, mil uus omandab juriidilise jõu.
III-2/1-13/94 PDF Riigikohus 13.05.1994
III-2/1-6/94 PDF Riigikohus 16.03.1994

Kokku: 9| Näitan: 1 - 9

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane