/kohtulahenditeLiigitusAlamMenyy.html

/gfx/indicator.gif

Kohtulahendite liigitus

Kokku: 4| Näitan: 1 - 4

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane
Kohtuasja nrKohusLahendi kp Seotud sätted Märksõnad ja annotatsioonid kuva annotatsioonid peida annotatsioonid
3-2-1-105-08 PDF Riigikohus 03.12.2008

Aegumistähtaja kestel nõude maksmapanekut saab lugeda hea usu põhimõttega vastuolus olevaks ja nõuet seetõttu lõppenuks pikemaajalisele nõude sissenõudmata jätmisele tuginedes vaid erandlikel asjaoludel.


Menetlusosaliste seletused ei ole tõenditeks TsMS § 229 lg 2 järgi.


TsK § 233 lg 2 kohaselt on kreeditor, võttes vastu täitmise, kohustatud võlgniku nõudmisel talle andma allkirja täieliku või osalise täitmise vastuvõtu kohta. Nimetatud sätte mõtte kohaselt tuleb selline allkiri lugeda antuks võlgnikule ka juhul, kui see anti võlgniku nõudel võlausaldaja poolt kolmandale isikule. TsK § 233 lg 2 eesmärgiks on anda kohustuse täitnud võlgnikule õigus nõuda võlausaldajalt täitmise kohta kviitung, mis loob üksnes eelduse, et kohustus on täidetud nõuetekohaselt.

3-2-1-91-05 PDF Riigikohus 11.10.2005

Juhtudel, mil võlgniku kohustuse täidab VÕS § 78 järgi kolmas isik, saab VÕS § 88 kohaldada tõlgendusnormina vaid siis, kui võlgnikul on võlausaldaja ees mitu täitmata kohustust. Kui VÕS § 88 ei saa kohaldada, tuleb täidetud kohustuse väljaselgitamisel juhinduda TsÜS §-s 75 sätestatud üldistest tahteavalduse tõlgendamise reeglitest.

3-2-1-24-02 PDF Riigikohus 04.03.2002
TsK

Kolleegium jääb 17. veebruaril 1999. a otsuses nr 3-2-1-26-99 avaldatud seisukoha juurde, mille kohaselt võla tasumise tõendamise kohustus on võlgnikul. Võlgnik saab seda teha üksnes TsK § 233 lg 3 tõenditega, muud tõendid ei ole asjas TsMS § 93 kohaselt lubatavad.


TsK § 233 lg 3 järgi on võlgnikul õigus nõuda kohustise täitmise vastu võlausaldajalt allkirja täitmise vastuvõtmise kohta. Kolleegium jääb 17. veebruaril 1999. a otsuses nr 3-2-1-26-99 avaldatud seisukoha juurde, mille kohaselt võla tasumise tõendamise kohustus on võlgnikul. Võlgnik saab seda teha üksnes TsK § 233 lg 3 tõenditega, muud tõendid ei ole asjas TsMS § 93 kohaselt lubatavad.

3-2-1-19-01 PDF Riigikohus 08.03.2001

TsK § 233 lg 1 kohaselt lõpetab nõuetekohane täitmine kohustise. Kuna tööettevõtulepingust tulenev kohustis oli täidetud, ei saanud hageja enam kostja vastu samal lepingul põhinevaid nõudeid esitada. Põhinõude rahuldamata jätmisel on alusetu ka sellele rajatud kõrvalnõue.

Kokku: 4| Näitan: 1 - 4

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json