https://www.riigiteataja.ee/kohtulahenditeLiigitusAlamMenyy.html

https://www.riigiteataja.ee/gfx/indicator.gif

Kohtulahendite liigitus

Pealkiri Lahendi number Kohtulahendi kuupäev Avaldamise kuupäev
Keskkonnamõju puudulik väljaselgitamine tõi kaasa õlitehase ehitusloa tühistamise3-20-771/10311.10.202313.11.2023
Riigikohus laiendas kinnipeetavate õigust pääseda ligi riigiasutuste veebilehtedele3-18-477/7315.02.202305.05.2023
Julgeolekuabinõude õiguspärasus kinnipeetava väljaviimisel matusetalitusele3-19-1838/4831.01.202306.03.2023
Võõrkeelne taotlus advokatuuris aukohtumenetluse algatamiseks3-20-1214/9801.07.202206.07.2022
Kinnipeetava õiguste riive intensiivsuse hindamine3-21-1411/1626.05.202231.05.2022
Olulist vahendit omav ettevõtja konkurentsiõiguses3-19-509/3414.03.202216.03.2022
Kohustamisnõude rahuldamine kutse andmisel3-17-1994/8928.12.202125.01.2022
Naabrite kaebeõigus projekteerimistingimuste peale3-17-2023/8328.12.202125.01.2022
Mälestise omavoliline lammutamine3-19-1841/5313.10.202129.10.2021
Kaalutlusõiguse rikkumine advokatuuri aukohtumenetluses3-19-467/2807.10.202120.10.2021
Põhjendatud huvi haldusasja toimikuga tutvumiseks3-17-62/5714.06.202108.07.2021
Kvalifikatsiooninõuete kehtestamise kohustus ehituse valdkonnas3-18-1432/10317.05.202104.06.2021
Apellatsioonkaebuse tagastamise eeldused3-18-1328/1401.02.202102.02.2021
Vandeaudiitori kutse äravõtmine3-17-378/5628.09.202015.10.2020
Raha aresti alt vabastamisega viivitamine maksumenetluses3-17-98/4903.04.202001.06.2020
Näilik tehing maksukorralduse seaduse tähenduses3-18-1740/3604.03.202001.05.2020
Hoolduslehele jäämine summeeritud tööaja arvestuse korral3-16-1195/3025.03.201928.03.2019
Sundmüügist saadu käsitlemine toimetulekutaotlusel netosissetulekuna3-16-1759/3901.06.201807.06.2018
Distsiplinaarkaristus kinnipeetavale töökorralduse täitmata jätmisel3-15-3133/2910.10.201730.11.2017
Tähtajalise elamisloa andmine esialgse õiguskaitse korras.3-3-1-19-1727.06.201711.07.2017
Kambripind kinnipeetava kohta3-3-1-95-1621.06.201711.07.2017
Kahju hüvitamise nõude esitamise tähtaeg3-3-1-15-1714.06.201706.07.2017
Kambri põrandapind kinnipeetava kohta3-3-1-14-1724.05.201707.06.2017

Kokku: 23| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json