/kohtulahenditeLiigitusAlamMenyy.html

/gfx/indicator.gif

Kohtulahendite liigitus

Kokku: 3| Näitan: 1 - 3

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane
Kohtuasja nrKohusLahendi kp Seotud sätted Märksõnad ja annotatsioonid kuva annotatsioonid peida annotatsioonid
3-3-1-22-10 PDF Riigikohus 22.06.2010

Riigikohus on 28.06.2001. a otsuses haldusasjas nr 3-3-1-37-01 ja 16.09.2003. a otsuses haldusasjas nr 3-3-1-35-03 (p 10) asunud seisukohale, et sotsiaalmaksuga maksustamisel ei ole lõppkokkuvõttes oluline, kas isik teatas õigeaegselt ettevõtlusega tegelemise lõpetamisest. Oluline on maksustamisperioodil ettevõtlusest tulu saamine või maksumaksja reaalne majandustegevus, mis on suunatud tulu saamisele. Viidatud lahendites oli vaidluse all küll enne 1. jaanuari 2001 kehtinud sotsiaalmaksuseaduse redaktsioon, kuid nimetatud lahendites väljendatud põhimõtetest saab lähtuda ka sotsiaalmaksuseaduse hilisema redaktsiooni kohaldamisel.

Käesolevas asjas vaidlustatud Maksu- ja Tolliameti korraldusega hõlmatud perioodil kehtinud SMS § 2 lg 1 p-s 5 ning tulumaksuseaduse § 14 lg-s 2 ja SMS § 2 lg-s 5 sätestatust tulenevalt tuleb sotsiaalmaksu maksta ka neil ettevõtlusega tegelevatel füüsilistel isikutel, kes ei saanudki ettevõtlusest tulu. Sellest saab järeldada, et sotsiaalmaksu objektiks pole mitte üksnes tulu, vaid ettevõtlusega tegeleva füüsilise isiku puhul ka tema ettevõtlus, mis on suunatud tulu saamisele. Seetõttu eeldab FIE sotsiaalmaksukohustus ettevõtlusega tegelemist.


3-3-1-90-07 PDF Riigikohus 13.02.2008

Maksuotsuses sotsiaalmaksu määramisel tuleb konkreetselt näidata, miks on jõutud järeldusele, et väljamakse on seotud töösuhtega. Asjaolu, et füüsilisel isikul on juriidilise isikuga töösuhe, ei muuda kõiki juriidilise isiku poolt tehtud väljamakseid sotsiaalmaksuga maksustatavaks. Sotsiaalmaksuga saab maksustada väljamakse, mis on tasu juba tehtud või tulevikus tehtava töö eest.

Äriühingu juhatuse liikmele ei laiene töölepingu seadus. Juhatuse liikmele tasu maksmist reguleerib äriseadustik ning juhatuse liikme tasu maksustamist tulu- ja sotsiaalmaksuga reguleerib TuMS § 13 lg 2 ja SMS § 2 lg 1 p 4. Juhatuse liikmele tehtud väljamakse või muu hüve puhul võib eeldada, et see on antud tasuna juhtorgani liikme ülesannete täitmise eest, kuid see peab paika ainult juhul, kui juhatuse liige ei ole sama äriühingu aktsionär või osanik.

Äriühingu osanikule tehtud väljamakse puhul tuleb välja selgitada, kas tegemist on dividendi või muu kasumieraldisega, mida maksustatakse tulumaksuga vastavalt TuMS §-le 50 ning mida sotsiaalmaksuga ei maksustata. Maksuotsuses sotsiaalmaksu määramisel tuleb arusaadavalt motiveerida, miks ja millistele tõenditele tuginedes on jõutud järeldusele, et väljamakse on juhatuse liikme tasu. Oluline võib olla ka väljamaksete sagedus. Väljamakse maksuõiguslik kvalifitseerimine dividendiks või juhatuse liikme tasuks ei sõltu üldjuhul sellest, kas äriühing on kinni pidanud äriseadustikus sätestatud kasumi jaotamise korrast.


Äriühingu osanikule tehtud väljamakse puhul tuleb välja selgitada, kas tegemist on dividendi või muu kasumieraldisega, mida maksustatakse tulumaksuga vastavalt TuMS §-le 50.Väljamakse maksuõiguslik kvalifitseerimine dividendiks või juhatuse liikme tasuks ei sõltu üldjuhul sellest, kas äriühing on kinni pidanud äriseadustikus sätestatud kasumi jaotamise korrast.

3-3-1-37-01 PDF Riigikohus 28.06.2001

Kuni 2001. aasta 1. jaanuarini kehtinud Sotsiaalmaksuseaduse § 2 lg. 1 p. 4 järgi oli selle maksu objektiks ettevõtlusega tegeleva füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu. Vastavalt sama paragrahvi lõikes 4 sätestatule ei või ettevõtlusega tegelev füüsiline isik üldjuhul tasuda sotsiaalmaksu vähem kui kalendriaasta kõigi kuude palga alammäärade summalt. Järelikult tuleb sellises ulatuses tasuda sotsiaalmaksu ka neil ettevõtlusega tegelevatel füüsilistel isikutel, kes ei saanudki ettevõtlusest tulu. Seepärast on sotsiaalmaksu objektiks mitte üksnes tulu, vaid ettevõtlusega tegeleva füüsilise isiku puhul ka tema ettevõtlus, kusjuures maksusumma arvutamisel lähtutakse ettevõtlusest saadud tulu suurusest. Seega eeldab füüsilise isiku SMS §-st 2 lg. 4 tulenev sotsiaalmaksukohustus ettevõtlusega tegelemist.

Sotsiaalmaksuga maksustamisel ei ole oluline kanne vastavas registris, kus isik on registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana ega ka see, kas isik teatas õigeaegselt ettevõtlusega tegelemise lõpetamisest, vaid maksustamisperioodil ettevõtlusest tulu saamine või maksumaksja reaalne majandustegevus, mis on suunatud tulu saamisele. Tulu puudumisel tuleb vaidluse korral tuvastada ettevõtlus kui reaalne majandustegevus, mille eesmärgiks oli tulu saamine.

Kokku: 3| Näitan: 1 - 3

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json