Kohtulahendite liigitus

Kokku: 5| Näitan: 1 - 5

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane
Kohtuasja nrKohusLahendi kp Seotud sätted Märksõnad ja annotatsioonid kuva annotatsioonid
3-15-1699/61 PDF Riigikohtu halduskolleegium 07.11.2018
3-3-1-4-10 PDF Riigikohus 19.04.2010
Taotlusest loobumine peab olema teadev ja ühemõtteline. Juhul kui taotlusest loobumine toimub kohtuistungil, peab kohus selgitama välja nii menetlusosalise tegeliku tahte kui ka selgitama isikule sellise loobumise tagajärgi.
3-3-1-92-06 PDF Riigikohus 09.04.2007
Vastavalt HKMS §-le 60^2 kohaldatakse kassatsioonkaebusest loobumisele ja kompromissile tsiviilkohtumenetluse sätteid. TsMS § 683 lg-le 3 ei saa kassatsioonkaebusest loobumise korral kassaator esitada enam uut kassatsioonkaebust sama kassatsioonieseme kohta ja kannab kassatsioonkaebusega seotud menetluskulud. HKMS § 83 alates 1. septembrist 2006.a. kehtiva sõnastuse kohaselt jagunevad menetluskulud kohtukuludeks ja kohtuvälisteks kuludeks ning viimased hõlmavad muuhulgas menetlusosaliste esindajate ja nõustajate kulusid. Kuigi HKMS § 92 lg 6 kasutab mõistet "kohtukulud", ei välista kohtumenetluse lõpetamisel ka menetlusosaliste esindajate ja nõustajate kulude väljamõistmist. On väheusutav, et seadusandja oleks taotluslikult soovinud silmas pidada kohtukulusid uues, kitsamas tähenduses, vaid mõistis selle all menetluskulusid laiemalt. Seda kinnitab ka Halduskohtumenetluse seadustiku ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse seletuskiri, mistõttu tuleb HKMS § 92 lg-s 6 kasutatud mõiste "kohtukulud" sisu ja maht samastada HKMS § 83 lg-s 1 defineeritava mõiste "menetluskulud" omadega. Seega on põhimõtteliselt võimalik kassaatori kassatsioonikaebusest loobumise tõttu menetluse vastustaja kasuks menetluskulude väljamõistmine.
3-3-3-2-99 PDF Riigikohus 15.06.1999
Kohtuvigade parandamise avalduse esitanud isikul on õigus loobuda avaldusest kuni asja läbivaatamise lõpuni Riigikohtu istungil.
3-3-1-2-99 PDF Riigikohus 05.02.1999
Halduskohus peab tulenevalt TsMS § 182 lg. 4 võtma kaebusest või selle osast loobumise vastu määrusega. Kohus peab kaebusest loobumise korral selgitama selle protsessitoimingu tagajärgi.

Kokku: 5| Näitan: 1 - 5

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane