Kohtulahendite liigitus

Kokku: 2| Näitan: 1 - 2

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane
Kohtuasja nrKohusLahendi kp Seotud sätted Märksõnad ja annotatsioonid kuva annotatsioonid
3-3-1-48-12 PDF Riigikohus 31.01.2013
Kohtupraktika kohaselt (määrus asjas nr 3-3-4-1-10, p 5, otsus asjas nr 3-3-1-72-11, p 9) on vanglal tulenevalt VangS § 48 lg st 1 (nii enne 24. juulit 2009 kehtinud kui ka kehtiv redaktsioon) kohustus tagada kinnipeetavale sisseostude tegemise võimalus. Kaupa võib müüa vangla ise või anda selle ülesande täitmise üle eraõiguslikule isikule. VangS § 48 lg st 1 tulenev vangla kohustus tagada kinnipeetavale reaalne võimalus teha sisseoste hõlmab endas ka sisseostetavale kaubale juurdehindluse tegemise küsimuse. Sisseostude tegemise reaalse võimaluse tagamiseks ei saa sisseostuhinnale lisatav juurdehindlus olla ebaproportsionaalselt suur. Vangla saab ise otsustada juurdehindluse, kui ta müüb kaupa ise. Kui kaupa müüb vanglas eraõiguslik isik, on vanglal võimalik reguleerida juurdehindluse tegemise küsimus selle isikuga sõlmitud lepingus. Juurdehindlust tuleb arvestada iga kauba kohta eraldi, kuna selle kaudu tagatakse kinnipeetavale reaalne võimalus osta kaupu.
3-3-1-72-11 PDF Riigikohus 14.12.2011
Riigikohus on VangS § 48 lg 1 alates 24. juulist 2009 kehtiva redaktsiooni osas leidnud, et sellest tuleneb vanglale avalik-õiguslik ülesanne tagada kinnipeetavatele sisseostude tegemise võimalus (vt 16.02.2010 määruse asjas nr 3-3-4-1-10 p 5). Ka vangistusseaduse varem kehtinud regulatsioonist tulenes vanglale kohustus tagada kinnipeetavatele sisseostude tegemise võimalus. Vangla kaupluses müügilepingu sõlmimisel kujunes vangla ja kinnipeetava vahel eraõiguslik suhe, mille raames kahju tekitamist saab kontrollida tsiviilkohtumenetluse korras. Tekkinud tsiviilõigussuhtes peab vangla arvestama, et kaupade eest küsitav hind ei oleks ebaproportsionaalselt suur, samuti Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee soovitusega REC(2006)2 "Euroopa Vanglareeglistik", mille p 31.5 kohaselt on vangidel õigus osta või muul moel hankida kaupu hindadega, mis ei ole ebanormaalselt kõrged võrreldes kaupadega väljaspool vanglat. See aga ei muuda suhet vangla ja kinnipeetava vahel avalik-õiguslikuks.

Kokku: 2| Näitan: 1 - 2

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane